PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200, IČO: 63831368 (dále též „škola“) se zavazuje k zpřístupnění
svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních
aplikací.
Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:
lupacovka.cz

Struktura informací
Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5, HTML 4.01, XHTML
1.0, XHTML 1.1 a XHTML Basic 1.1 – DTD a vizuálně naformátována kaskádovými styly Cascading Style
Sheets (CSS1, CSS2, CSS2.1, CSS3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem
handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu
stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu
Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1
z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS,
XLSX, PPT, PPTX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které
webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení.
Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma
stáhnout Word Viewer, PowerPoint Viewer, Excel Viewer a Acrobat Reader. V některých webových
prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 9. 2020.
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 14. 9. 2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zřizovatelem školy.
Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb. v platném znění, a metodický pokyn MVČR
k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content
Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba
Škola má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to
na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:
Adresa: Lupáčova 1/1200, Praha 3, 130 00
telefon: 222715691
e-mail: info@lupacovka.cz

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Postupy pro prosazování práva
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní
či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek
nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek
Tyto internetové stránky provozuje škola. Internetové stránky využívají redakční systém WordPress,
který je poskytován WordPress Foundation.
Správcem veškerého obsahu je škola. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které
jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem
obsahu webu.
Prostřednictvím registračního formuláře uděluje návštěvník internetových stránek správci obsahu
souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V registračním formuláři je stanoven účel, rozsah
zpracovávaných osobních údajů a doba platnosti souhlasu. Všechny osobní údaje poskytované
při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník internetových stránek má možnost svůj
souhlas kdykoli odvolat.
Provozovatel redakčního systému, Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200, jakožto zpracovatel
osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jím provozovaném redakčním
systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné
zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na technického provozovatele
Název provozovatele: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200
adresa provozovatele: Lupáčova 1/1200, Praha 3, 130 00
tel. provozovatele: 222715691
web provozovatele: lupacovka.cz
technická podpora provozovatele- email: info@lupacovka.