Žákovská knížka

Důležité informace

Přihlášení do žákovské knížky

Přihlášení do žákovské knížky

Klikněte zde

Do prostředí Školy Online se můžete přihlásit prostřednictvím:


Co dělat, když Vám nefunguje přihlášení do Školy Online:

  1. zkuste změnit vlastní pomocí

    • Mohli jste si několikanásobným špatným přihlášením zablokovat heslo na jednu hodinu. Proto zkuste po hodině přihlášení znovu.

    • Pokud se Vám ani po hodině nejde přihlášení, tak zkuste vymazat historii prohlížeče pro formulářová pole a hesla, následně se zkuste přihlásit znovu.

    • Pokud ani nyní se nelze přihlásit do Školy Online, zkuste změnit heslo prostřednictvím emailu.

  2. kontaktujte školního správce prostředí Školy Online, PhDr. Petru Vaňkovou, Ph.D.  (email: vankova@lupacovka.cz, popř. telefonicky na 777 478 657)


Pro informaci:

  • rodičovské účty jsou ve většině případů ve znění: prijmeniZaka_jmenoZaka

  • žákovské účty (od 4. třídy): prijmeniZaka.jmenoZaka


Na prvním stupni předpokládáme využití obou forem komunikace. Způsob předávání informací o známkách záleží na domluvě učitele a rodičů. V příloze budeme také zveřejňovat často kladené otázky související s provozem elektronických žákovských. Podle stanoviska MŠMT není nutno vést žákovskou knížku v papírové podobě. Škola však vždy musí zajistit rodičům přístup k informacím o vzdělávání žáků podle podmínek definovaných v školském zákoně. V příloze tohoto článku jsou výhody a nevýhody elektronického systému evidence známek.  Způsob přihlašování žáků je zveřejněn níže. Způsob přihlašování rodičů je zveřejněn níže. Hesla budou předána v průběhu třídních schůzek, popř. na vyžádání prostřednictvím školního správce prostředí.