So Far SO Near

2012 – 2020

Čtvrtý rok projektu  zaměřeného na integraci cizinců v majoritní společnosti

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU