So Far SO Near

2012 – 2021

Čtvrtý rok projektu  zaměřeného na integraci cizinců v majoritní společnosti

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU