CLIL – SMARTPET 2007-2016, jazykové stáže

Aktivity tohoto projektu prostupují celou školou

Jednou z posledních aktivit byl seminář španělské a mexické kuchyně. Na této aktivitě se podílí naše stážistka paní Sonja Martinez z univerzity v Alicante.