Zájmové činnosti

Naší školy

Zájmová činnost POUZE pro žáky naší školy je realizována v souladu s § 123 školského zákona a vyhlášky 74/2005 Sb. Podmínky pro zařazení žáka do zájmového útvaru ve školním klubu a školní družině jsou vždy stanoveny rozhodnutím ředitele zveřejněným v Průvodci školním rokem platným na příslušný školní rok.

Tento systém slouží jako rezervační.  Přihlášky prostřednictvím online systému. jsou považovány za předběžné. Prosím až do vyrozumění žádné zájmové útvary neplaťte. Úplata je možná ročně či pololetně vždy na účet zájmové činnosti školy. Kurzy a aktivity dospělých jsou zařazeny v doplňkové činnosti školy.