<iframe width=”760px” height=”500px” src=”https://sway.office.com/s/sldxjfh7TNPUIdxX/embed” frameborder=”0″ marginheight=”0″ marginwidth=”0″ max-width=”100%” sandbox=”allow-forms allow-modals allow-orientation-lock allow-popups allow-same-origin allow-scripts” scrolling=”no” style=”border: none; max-width: 100%; max-height: 100vh” allowfullscreen mozallowfullscreen msallowfullscreen webkitallowfullscreen></iframe>

Vítejte na stránce třídy 1. A

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Třídní učitel/ka: Mgr. Lenka Bovo

Novinky, informace