Zájmová činnost pro žáky

realizována v souladu s § 123 školského zákona a vyhlášky 74/2005 Sb.

Podmínky pro zařazení žáka do zájmového útvaru ve školním klubu a školní družině jsou vždy stanoveny rozhodnutím ředitele zveřejněným v Průvodci školním rokem platným na příslušný školní rok.
Přihlášky prostřednictvím online jsou považovány za předběžné. Úplata je možná ročně či pololetně vždy na účet zájmové činnosti školy. Kurzy a aktivity dospělých jsou zařazeny v doplňkové činnosti školy.

 1. Přípravný kurz pro PET anglický jazyk – lektoři školy
 2. Angličtina  – rozšiřující kurzy pro první ročníky – lektoři školy
 3. Angličtina –   rozšiřující kurzy pro druhé ročníky – lektoři školy
 4. 2016-2017 –  Základy čínštiny – Flora Luo
 5. 2016/2017 – Počítače pro 2. ročník – Mgr. Jana Vaňková
 6. 2016/2017 – Anglické konverzační cvičení pro II. stupeň – C.Land , rodilí mluvčí
 7. 2016/2017 –  Hra na flétnu – Jana Ledabylová
 8. 2016/2017- Hra na kytaru – PaedDr. Jaroslava Kudynová
 9. 2016/2017- Keramika 1. (1.stupeň)- Mgr. Jana Vaňková
 10. 2016/2017 Prvňáci a počítač – Mgr. J. Vaňková
 11. 2016/2017 Přípravný kurz FJ pro žáky V. ročníku + jako 3. cizí jazyk pro žáky 6. – 9. ročníku – Mgr. Linda Braunová
 12. 2016/2017 Přípravný kurz pro žáky V. ročníku – německý jazyk – PaeDr. J. Kudynová
 13. 2016/2017 Přípravný kurz pro žáky V. ročníku – španělský jazyk  – Mgr. B.Fousková, Alfaro
 14. 2016/2017 Tvořílek- Výtvarné a rukodělné činnosti 1. – 5. ročník – Mgr. Tereza Včelová
 15. 2016/2017 Výtvarné improvizace – Martina Miženková
 16. 2016/2017 Šikulka – Zuzana Klonová
 17. 2016/2017-  Školní orchestr/sbor  – Jiří Vidasov, 
 18. 2016/2017 Výrazový tanec  – L.Krenková 
 19. 2016/2017 Šachový klub   – M.Ambrož
 20. 2016/2017 Badminton pro 1. i 2. stupeň – Pavel Dobeš
 21. 2016 / 2017 Míčové hry – Ing.JarmilaTomášková
 22. 2016/2017 Florbal pro 1./2. stupeň – Pavel Dobeš
 23. 2016/2017 Florbal pro první stupeň – Pavel Dobeš
 24. 2016/2017 – Hýbeme dětmi – kurz společenského tance a taneční pro deváťáky Hýbeme dětmi
 25. 2016/2017 Florbal pro 2. stupeň Pavel Dobeš 
 26. 2016/2017 Florbal pro první stupeň Pavel Dobeš
 27. 2016/2017 Florbal pro první stupeň – dívky Mgr. Jana Vaňková
 28. 2016/2017 Kroužek plavání – Tereza Včelová
 29. 2016/2017 Latinsko-americké a standardní tance pro 1. stupeň Hýbeme dětmi  Marek Hrstka
 30. 2016/2017 Pohybové hry 3. – 5. ročník  Mgr. Marcela Drnková
 31. 2016/2017 Sportovní hry 1. stupeň, 2. stupeňPavel Dobeš
 32. Basketbalová přípravka – Sokol Žižkov
 33. 2016/2017 –  Inline bruslení
 34. 2016/2017 –  Sportovní hry – Ulita