6.11.2018 navštívila třída 5.C vilu Františka Bílka. Cílem bylo představit dílo sochaře, architekta, grafika i ilustrátora Františka Bílka.

Vilu s ateliérem na pražských Hradčanech si nechal postavit F. Bílek v roce 1911. Patří k nejpůvodnějším stavbám českého secesního symbolismu v Evropě. Je jedinečným příkladem uměleckého díla, ve kterém jsou všechny druhy výtvarných forem navzájem propojené v jeden celek. Je zde stálá expozice, která přibližuje život a tvorbu umělce a je vystaven výběr z jeho děl.

V rámci výtvarné reakce na výstavu jsme ještě tvořili v ateliéru.