27.11.2018 se žáci 5.C učili poskytovat první pomoc.