6.3.2019  třídy 5.C a 5.B navštívily program Naší přírodou v Planetáriu Praha.

V živém vyprávění jsme si nejdříve zopakovali základní údaje o České republice a pak jsme se vydali v čase od prvohor po současnost.

Seznámili jsme se s povrchem ČR, vodstvem, nerostným bohatstvím a povídali jsme si o přírodních zajímavostech.

Planetárium Praha