Aktivity v oddělení 1.C.

Vyrábíme a připravujeme výrobky na školní jarmark. Vybarvujeme vánoční a mikulášské omalovánky,
Vystřihujeme sněhové vločky. Malujeme zimní obrázek vodovými barvami. Chodíme na dětská hřiště v okolí školy, kde hrajeme kolektivní míčové hry například fotbal, vybíjenou a také cvičíme na provazových prolézačkách. Hrajeme také stolní, deskové, vědomostní a dovednostní hry a soutěže. Povídáme si o vánočních tradicích a zvycích, posloucháme vánoční koledy. Strojíme si ve třídě vánoční stromeček. Již několikátým rokem se účastníme charitativní dobrovolné akce „Voříškov“. Je to materiální sbírka pro útulek kočiček a pejsků. Pořádáme vánoční besídku s koledami a dárky.

Vilma Abrahámová
Vychovatelka odd. 1.C.