Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví

Výuka je koncipována v několika rovinách. Jsou jimi: gymnastika, atletika, míčové a sportovní hry a otázka zdraví člověka ve vztahu ke sportu. Děti se snažíme naučit zdravé soutěživosti a znalostem a dovednostem jednotlivých her, případně gymnastických či atletických disciplín. K tomu neodmyslitelně patří i správné uvedení organismu do „provozního“ stavu, tedy jeho zahřátí a protažení namáhaných partií těla a kompenzační cvičení. Výuka je průběžně směřována k soutěžím v atletice a sportovních hrách, kterých se účastníme v rámci obvodu, případně dalších kol. Zde se každoročně umisťujeme v celkovém bodování na nejvyšších příčkách