Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se uskutečnilo druhé setkání partnerských škol sdružených v projektu STEM by Art. Tentokrát se jednalo o setkání virtuální.

Účastníci projektu během uplynulých pár měsíců zpracovávali téma Národní historické objevy, vynálezy a vynálezci a připravili si velmi zajímavé výstupy. Tyto výstupy pak partnerské školy prezentovali během online telekonference.

Za naší školu se této části projektu zúčastnilo 18 tříd. Vzniklo tedy 18 plakátů a krátkých videí prezentujících významné české osobnosti, vynálezy a objevy. Dvě třídy své práce prezentovaly i během telekonference. Na jejich prezentace se můžete podívat zde.

I práce ostatních tříd budou postupně vkládány jak na projektový (stem.lupacovka.cz) tak školní web (www.lupacovka.cz).

Žáci byli konferencí nadšeni a projevili obrovský zájem o práce žáků z ostatních zemí.

Děkuji žákyním, které vzorně reprezentovaly naši školu během konference. A obrovský dík také patří všem pedagogům a žákům, kteří se do projektu zapojili.