Entries by Petra Vaňková

Přihlášení žáků k online výuce

Žáci druhého stupně se v průběhu září v hodinách informaticky zaměřených předmětů seznamovali s prostředím Office 365 (každá třída dle tematického plánu a ŠVP prostřednictvím jiných aktivit). Žáci mají tedy přístup k Office 365 většinou ve tvaru: [první písmeno z křestního jména/křestních jmen][prijmeni]@lupacovka.cz (tedy např. Petra Vaňková: pvankova@lupacovka.cz) Žáci se po přihlášení např. prostřednictvím webové […]

6. A a 8. C v TEP Faktoru

Dne 20. 11. 2019 se obě třídy 6. A a 8. C účastnily výjezdu do TEP faktoru, hry, která je vytvořená na motivy Pevnosti Boyard. Žáci se rozdělili se do 4-5 členných týmů a snažili se splnit tolik úkolů, kolik jen bylo možné, aby získali kód k pokladu. Jednomu týmů se to opravdu povedlo a […]

Říjen v 5.B

V pátek 18.10. třídy 5.A a 5.B vyrazily do Zemědělského muzea na akci „Vím, co jím“. Přejít na tento sway

8. C v televizním studiu

Dne 15.10.2019 se třída 8. C vydala do Národního technického muzea, kde si mohla v průběhu celého dopoledne prohlédnout tamější exponáty. Nicméně důležitou součástí celého dopoledne byla i účast na workshopu v televizním studiu. Workshop byl  zaměřen na mediální výchovu a jako výsledek si následně žáci vyzkoušeli připravit reportáž.  

Žáci 7. C v Hrzánském paláci

Žáci 7. C se dne 25. 3. 2019 podívali do malé části Hrzánského paláce, kde probíhá netradiční ztvárnění výstavy o Státních symbolech v podobě komiksu. Nejdříve však vyslechli povídání paní průvodkyně o Státních symbolech a následně velmi dobře vyplnili i pracovní list, který byl pro žáky připraven.

Rozdávání vysvědčení na únikové hře Malý princ

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 se třída 7. C účastnila aktivit pořádaných Ulitou, konkrétně únikové hry Malý princ. Avšak kromě samotné únikové hry si žáci v průběhu dopoledne vyzkoušeli i týmové hry, deskové hry a bumber bally. I na předání vysvědčení došlo a nyní již přímo do druhého pololetí.