27.2.2018 navštívila třída 4.C v Národním muzeu program Světlo a život.

Žáci se seznámili s významem Slunce jako základní podmínky pro život. Důraz byl kladen na rozmanitost přírodních podmínek v různých prostředích. Byla zde široká škála exponátů živé i neživé přírody.