V měsíci červnu  jsme si užili poslední hodinu španělštiny.  Pomocí her a kvízů jsme si zopakovali slovní zásobu a základní fráze, které jsme se během školního roku naučili. Žáci umí vysvětlit, jaké je počasí, počítat do 100, popsat, jaké na sobě mají oblečení nebo jaké je jejich oblíbené jídlo. Všechny získané vědomosti si mohli procvičit s naší španělskou stážistkou Áfricou Ferrero, která nás přišla na poslední hodinu navštívit. Žáci jí nejprve kladli otázky, poté zkoušeli sami odpovídat. Na závěr hodiny každý vyjádřil, co pro něho španělština znamená, pomocí myšlenkové mapy.

Španělský jazykvenku

Dnes 8. 6. 2018 se žáci zúčastnili projektového dopoledne, kde si v Kodu Game Lab mohli vytvořit svou hru. Žáci se nejdříve s prostředím seznamovali, následně si vytvořili vlastní krásný svět a nastavili ve světě různé vlastnosti. Někteří vytvořili střílečku, jiní příběh, ostatní naučili Kodu sbírat jablka.

programování

bty

Žáci 6. C, 8. A a 9. B vyrazili 31. 5. 2018 do TEP faktoru v Chotilsku. I přes drobné problémy při cestě se nám nakonec podařilo docestovat až do centra zábavy, kde jsem pak v týmech po 4 nebo 5 měli možnost vyhrát poklad během třech hodin. Nikomu se poklad sice nepovedlo získat, ale zábava to byla skvělá. Mnoho z nás bylo docela unavených, zpocených a někdy i odřených, jak jsme se snažili získat co nejvíce indicií.

obrázek

hra

nevím :)

děti

žáci

Naši španělštináři 9. ročníku se ve dnech 30.5. a 31.5.  zúčastnili projektu EMS (Europe meets school). V rámci tohoto projektu nás navštívila vysokoškolská katalánská studentka, která nás seznámila s Katalánskem – autonomní oblastí Španělska, ze které pochází. Během prvního setkání nám přiblížila historii Katalánska a původ katalánštiny. Přednáška nebyla pouze teoretická, žáci se  naučili několik slov katalánsky a pokusili se pochopit katalánsky psaný text na základě svých znalostí španělského jazyka. Poté nás vtáhla do světa literatury, malířství, hudby a tance, což doplnila i o názorné ukázky. Při svojí druhé návštěvě si žáci všechny nabyté vědomosti procvičili hravou formou pomocí kvízů a her.

 

třída mapa studenti přednáška

Projekt Hravý architekt je mezinárodní výtvarně – architektonický projekt pro žáky 3. a 4. ročníku ZŠ konaný v rámci festivalu Architecture week Praha.
Cílem  edukativní části projektu je přiblížit dětem adekvátní formou, co je architektura a jak je propojena s výtvarným uměním, co je architektonické dědictví a jak důležité je o něj pečovat.
Toto téma nám přiblížil architekt Václav Aulický, který navštívil naši třídu se svou hravou přednáškou.
Při této příležitosti nás přišla pozdravit starostka městské části Praha 3 inženýrka Vladislava Hujová.
Naši práci a s některými i rozhovor  přišli do Lupáčovky natočit reportéři z Česká televize. Reportáž ze třídy i z návštěvy Senátu pak bylo možné zhlédnout ve Zprávičkách na ČT:D – ZDE
Výtvarná část projektu je soutěžní: úkolem autorů je vybranými technikami (kresba, malba, tisk, linoryt, perokresba, koláž) ve formátu A3 ztvárnit moderní budovy ve svém okolí, nebo budovu podle své fantazie.
Naší práci jsme dali název České stopy ve světě a vybrali jsme si stavby architektů Jana Kaplického a Václava Aulického. Termín odevzdání prací je 31. květen. Výstava vítězných prací z České republiky i ze světa se koná na podzim v galerii Mánes. Celé naše snažení a zážitky zpracováváme do krátkého dokumentárního filmu. Prosíme, držte nám palce!

V úterý 29.5. jsme se vydali se žáky 7.ročníků, kteří mají španělštinu jako II.cizí jazyk, do Náprstkova muzea na přednášku Putování Jižní Amerikou. Prohlídka nás zavedla do deštných pralesů Amazonie, do Patagonie i do vrcholků And. Žáci si zkusili, jaké to je být objevitelem a odhalovat tajemství ze života Indiánů. Seznámili se s životem jihoamerických Indiánů, jejich rituály a pohřebními zvyky. Na závěr přednášky si vyzkoušeli jednu z nejstarších technik tkaní a utkali si na památku vlněný náramek. Program se nám velmi líbil a žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života původních etnik Ameriky.

tepe mapa chýše učitele studenti poslech

 

Dne 24.5. jsme s žáky 7. a 9. ročníku oslavili Španělský den (el Día de Español). Žáci si v rámci projektu SFSN připravili prezentace o španělských svátcích a tradicích. Mezi vybranými svátky se objevilo např. Pálení Fallas (papírových karikatur obřích rozměrů na počest patrona sv. Josefa, patrona truhlářů), Mauři a křesťané (svátek, který připomíná bitvy mezi křesťany a maury na Pyrenejském poloostrově), Oslavy sv. Fermína (mladí muži během oslav tohoto svátků běhají úzkými uličkami před rozdivočelými býky), nebo La Tomatina (rajčatový festival, při němž po sobě účastníci hází přezrálými rajčaty). Nezapomněli jsme ani na tradice na americkém kontinentu, a tak následovala např. prezentace o slavení Dušiček v Mexiku, kde lidé uctívají pozůstalé jejich oblíbenými pokrmy, hudbou a bděním u hrobů blízkých. Kdo zrovna neprezentoval svoje téma, mohl ochutnávat různé druhy tapas (jednohubky, malé degustační talířky): např. ze sýra, z ovoce, z choriza (tradičního španělského suchého salámu ), z oliv a dalších ingrediencí. Tapas připravili sami žáci pod vedením naší stážistky Áfricy Ferrero ze Španělska. Španělský den jsme si hezky užili, dozvěděli jsme se mnoho nových informací a  seznámili jsme se zase o trochu víc se španělskou gastronomií.

přednáška projekce mapa studenti jídlo poslech student studentka

V měsíci květnu jsme s našimi žáky z VI.A., VI.B a VI.C oslavili Španělský den (el Día de Español). Žáci pod vedením naší stážistky Áfricy Ferrero ze Španělska připravili různé druhy tapas (tapas = jednohubky, malé degustační talířky): např. ze sýra, z ovoce, z choriza (tradičního španělského suchého salámu), z oliv a dalších ingrediencí. Kromě toho se skupina žáků naučila tradiční španělský tanec jménem JOTAS, se kterým také v tento den vystoupila. Všichni žáci se velmi dobře bavili a rozšířili si svoje vědomosti o španělské gastronomii a kultuře.

 

Fotografie k zobrazení po kliknutí na  Sway