I v tomto školním roce 2018/2019 otevíráme kroužek španělského jazyka pro žáky 5. ročníků.

Pro velký zájem budou žáci rozděleni do dvou skupin. Kurz pak pro jednu ze skupin bude probíhat každé úterý od 13:30 do 15:00 a pro skupinu druhou ve čtvrtek od 13:30 do 15:00.

Kurz povedou učitelky španělského jazyka Mgr. Karolína Kopecká  a  Mgr. Ximena Alfaro. U skupin se lektorky po půl roce vymění, aby byla oběma skupinám zajištěna možnost vedení rodilým mluvčím.

Cena celkem za rok: 2800,- Kč

Přípravný kurz je v první řadě určen žákům, kteří ve studiu španělského jazyka budou pokračovat na druhém stupni v rámci vzdělávacího oboru další cizí jazyk.

V přípravném kurzu si žák bude postupně osvojovat slovní zásobu uspořádanou v různé tematické celky (moje rodina, město, …), výslovnost, základní fráze, tvorbu krátkých vět. Žák bude postupně rozvíjet své komunikační schopnosti a seznamovat se se světem španělsky mluvících zemí.

Žákům již byly  rozdány papírové přihlášky. Prosím o odevzdání vyplněných přihlášek do konce měsíce září do kabinetu č.97 (3.patro). První hodina proběhne 2.10. a 4.10. v učebně číslo 72.

Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Kopecká (kopecka@lupacovka.cz)