práce

Žáci 6. ročníku měli v rámci projektu „Ma journée“ zužitkovat látku probíranou v hodinách francouzštiny (hodiny a časování zvratných sloves, jako je např. vstávat, česat se, čistit si zuby atd.). Měli si vybrat jeden svůj den a celý ho popsat pomocí krátkých vět ve francouzštině a obrázků. Projekt pak prezentovali před třídou v rámci našich hodin konverzace.

nástěnka

Žáci 6. ročníku mají kromě hodin francouzštiny také jednu hodinu konverzace. Protože jsou žáci začátečníci, děláme různé projekty, které souvisí s probíranou látkou a zároveň žáky seznamují s reáliemi nebo kulturou.

Prvním projektem bylo poznávání zemí, kde je jedním z oficiálních jazyků francouzština. Žáci si danou zemi mohli vybrat sami. V hodinách pak dohledávali požadované informace a na závěr museli předstoupit před třídu a svou zemi představit ve francouzštině.

děti

Kroužek francouzštiny je zejména pro žáky 5. ročníku, kteří si v budoucnu chtějí zvolit francouzštinu jako druhý cizí jazyk. Kroužek je ale i pro žáky, kteří by si rádi francouzštinu vyzkoušeli nebo se naučili základy dalšího cizího jazyka.

Kroužek se v letošním roce koná 1x týdně 60 minut a to v úterý od 13.15. do 14.15 v učebně francouzštiny (č. 95, 3. patro)

Na kroužku pracujeme s učebnicí Le français entre nous 1 (staré vydání), se kterou pak pokračujeme i v 6. ročníku. Pracovní sešity zatím nepotřebujeme. Děti by měly mít linkovaný sešit A4.

Cílem je seznámit žáky nejen s jazykem, ale i kulturou Francie. Na kroužku hrajeme různé jazykové hry, posloucháme písničky a děláme tematicky zaměřené projekty. Žáci se naučí základní pozdravy, zvládnou se představit, dozví se různé zajímavosti a získají slovní zásobu k daným tématům (abeceda, čísla, roční období, měsíce, rodina, zvířata a další).

Nedílnou součástí kroužku se také stala ochutnávka palačinek, která je u dětí velmi oblíbená. V posledních letech jsme také přidali hraní hry pétanque v nedalekém parku.

Na kroužku pracujeme s učebnicí Le français entre nous 1 (staré vydání), se kterou pak pokračujeme i v 6. ročníku. Pracovní sešity zatím nepotřebujeme. Děti by měly mít linkovaný sešit A4.

Budu se těšit, že si vaše děti vyberou tento krásný jazyk, kterým se domluví na čtyřech kontinentech a který je oficiálním jazykem mnoha mezinárodních institucí (OSN, UNESCO, Evropská Unie, Mezinárodní olympijský výbor atd.).

V případě dotazů ohledně kroužku mi prosím napište na adresu: braunova@lupacovka.cz

Sešitkniha

 

Na hodinách francouzské konverzace se žáci učili, jak se řeknou různé předměty ve škole a jak vůbec vypadá škola u nás a ve Francii. Protože máme ve skupině rodilého mluvčího, měli jsme všechny informace z první ruky. Cílem projektu bylo, aby žáci ovládali slovní zásobu a dokázali říct, který předmět je jejich oblíbený, který je pro ně těžký atd. V rámci prezentace měli prokázat i schopnost reagovat na otázky k tématu, což se u všech podařilo.

Tři dny v rozvrhu měly být podle skutečnosti, dva dny podle přání žáků. Na výsledky jejich práce se můžete podívat níže.

V rámci hodin konverzace žáci zpracovávali projekt o Francii a o tom, co je pro ni typické. Zjistili jsme, že existuje mnoho oblastí, kde tato země zanechala nějakou stopu. Nejčastěji jsme samozřejmě narazili na módu a gastronomii, ale i řadu osobností ze světa kultury.

Celý projekt začal tím, že žáci vytvořili myšlenkovou mapu se vším, co je v souvislosti s Francií napadlo. Jejich nápady jsme pak roztřídili do určitých oblastí a sami pak zpracovávali plakát. Ten pak prezentovali před třídou. Cílem našeho projektu bylo mimo jiné naučit se správně vyslovovat názvy francouzských značek, což se povedlo.

Na fotografie prací žáků se podívejte níže.

I v letošním školním roce jsme navštívili kino ve Francouzském institutu. Tento rok je výjimečný i tím, že každý ročník má svou skupinu francouzštinářů. Celkem tak do kina vyrazilo téměř 40 žáků.

Tentokrát jsme vybrali film Můj život Cuketky (Ma vie de Courgette), který měli žáci slíbený už z loňska. Vedení kina nám vyšlo ohromně vstříc a zařídilo projekci tohoto filmu jen pro nás.

Jedná se o animovaný příběh malého chlapce, který se kvůli nepříznivým okolnostem dostává do dětského domova. Rozhodně se ale nejedná o nějaké smutné vyprávění. Film získal několik francouzských cen César a měl úspěch i na dalších festivalech. My jsme ho viděli v původním francouzském znění s českými titulky.

Žáci film hodnotili velice kladně. Někteří zkušení návštěvníci kina dokonce říkali, že je to nejlepší film, který jsme společně viděli.

Na fotografie se podívejte níže.

Ve čtvrtek 29.11.  jsme se žáky 9.ročníků, kteří mají španělštinu jako 2.cizí jazyk, vydali do Náprstkova muzea na přednášku Putování Jižní Amerikou. Prohlídka nás nejprve zavedla do tropického deštného pralesa amazonské pánve, kde jsme se seznámili se životem amazonských indiánů a s  jejich běžnými činnostmi. Také jsme si prohlédli jejich tradiční dům i různé typy pohřebišť. Poté jsme se ocitli  v náhorních plošinách And, kde jsme poznali životní styl současných horských indiánů a prozkoumali jsme archeologická naleziště předkolumbovských kultur.  Na závěr přednášky jsem si vyzkoušeli jednu z nejstarších technik tkaní a utkali jsme si na památku vlněný náramek. Program se nám velmi líbil a žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života původních etnik Ameriky.

studenti předměty třída škola

 

Salzburg a Solná komora – zájezd 2. stupně

Ve dnech 23. – 24. 10. pořádala škola prostřednictvím cestovní kanceláře CK2 dvoudenní zájezd pro děti na 2. stupni do Rakouska, konkrétně do oblasti nazývané Solná komora. V úterý dopoledne dojela naše výprava čítající téměř 80 lidí do Salzburgu. Prohlédli jsme si zahrady Mirabel s výhledem na hrad Hohensalzburg, přešli jsme řeku Salzach a prohlédli si rodný dům skladatele W. A. Mozarta i malebné uličky starého města. Výtahem jsme pak vyjeli na vyhlídku nad městem a po návratu zpět do centra jsme zavítali do Dómu s překrásnými varhanami. Ve středu dopoledne jsme dojeli za neustálého deště do městečka St. Gilgen, odkud jsme se plavili lodí po Wolfgangsee do městečka St. Wolfgang s legendami opředeným kostelem sv. Bartoloměje. Kolem poledne jsme dojeli do Hallstattu, který jsme opět prošli za zajímavého výkladu výborně připravené průvodkyně. Největším zážitkem pro nás byla návštěva solných dolů, kam nás vyvezla lanovka. Převlékli jsme se do „pracovního“ a skluzavkami sfárali do nitra skal. Zhlédli jsme několik názorných animací o těžbě soli a nakonec se důlním vláčkem dostali opět na světlo. V odpoledních hodinách jsme vyjeli na zpáteční cestu. Věříme, že se všechny děti dozvěděly mnoho zajímavých informací o zemi našich sousedů.