děti

Pravidelné vycházky na dětská hřiště v okolí školy, zde hrajeme kolektivní míčové hry, cvičíme na provazových prolézačkách. Pracovní a výtvarné činnosti. Účast na výtvarné soutěži Lidice 2020. Účast na charitativní akci pro zvířecí útulek Voříškov. Výroba dárků na školní jarmark, návštěva kina Aero. Akce Tapatan – ostrov čtení a her. Karneval s maskami a soutěžemi. Hrajeme vědomostní, dovednostní hry a soutěže, dále také hrajeme didaktické hry a soutěže, čteme si dětskou literaturu a beletrii.

Vychovatelka Vilma Abrahámová

 

děti