Bezpečně na prázdniny
Léto je časem prázdnin, dovolených, her a dovádění. Bohužel právě v létě se zraní nejvíce dětí, a taktéž většina z nich zapomíná na zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku relativně bezproblémově dodržují. Přitom návyky, které si děti osvojí již v raném věku, si pak s sebou nesou do dospělosti. Proto je vhodné i v období volna a školního odpočinku vést děti k zásadám bezpečného chování, k ochraně vlastního zdraví a života, a nevystavovat je zbytečným rizikům úrazu, či jinému nežádoucímu chování.

Zajistit program pro děti na dva měsíce školního volna není pro mnoho rodičů zrovna snadným úkolem. Děti se mnohdy pohybují i samy bez dozoru dospělých. Těm pak nezbývá nic jiného, než se s dětmi domluvit na určitých pravidlech, důvěřovat jim, ale zároveň si jejich dodržování prověřovat.

Dítě, které je doma samo, by nemělo:
-otvírat cizím lidem
-sdělovat prostřednictvím komunikačních nástrojů informaci o tom, že je doma samo
-při odchodu z bytu zapomenout na bezpečné zajištění oken a uzamčení dveří
-v prostoru na ulici nosit viditelně klíče
-chodit kamkoliv s cizími lidmi či cokoliv od nich přijímat
-počínat si neopatrně v silničním provozu

Dítě, které vyjíždí na kolo, by nemělo:
-používat kolo ve špatném technickém stavu bez vybavení světly a odrazkami
-vyjíždět bez helmy, chráničů a reflexních prvků
-jezdit mimo vyznačené trasy či cyklostezky
-hazardovat riskantní jízdou se svým zdravím

Dítě, které vyráží k vodě, by nemělo:
-vstupovat do vody samo
-koupat se ve vodách, které jsou pro ně neznámé (proudy, dno)
-přeceňovat své plavecké síly
-plout na loďkách či vorech bez plovací vesty

V období prázdnin rodiče často vysílají své děti na letní dětské tábory či jiné pobytové akce. Dopředu by však měli dobře prověřit organizátory takových akcí, neb nezřídka se do týmů vedoucích a opatrovníků hlásí lidé s bohatou trestní minulostí. Děti je opravdu zbytečné vystavovat riziku sexuálního obtěžování či zneužívání, proto by pobyt dítěte mimo domov měl být prověřený a bezpečný.

Dospívající zase často využívají nepozornosti rodičů a volného prázdninového režimu ke zneužívání alkoholu a experimentování s marihuanou či jinými návykovými látkami. Z nudy se často dopouští vandalství, sprejerství a poškozování cizí věci. I v momentech večerních vycházek mladých s partičkou vrstevníků je dobré mít situaci pod kontrolou.

Základní desatero doporučení pro bezpečnou jízdu na kole:
Jezdi co nejblíže u pravého okraje silnice a stále pozorně sleduj provoz okolo sebe.
Při změně směru jízdy dej včasné a zřetelné znamení paží. Rozhlédni se, zda to ostatní vidí.
Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole.
Nevoz na kole předměty, které by tebe nebo ostatní účastníky provozu ohrožovaly.
Své úmysly dávej vždy najevo včas, aby tě ostatní řidiči a chodci pochopili.
Na přechodu pro chodce dej přednost přecházejícím chodcům.
Respektuj dopravní značky, světelné signály a pokyny policistů.
Při jízdě používej ochrannou přilbu, chrániče a reflexní prvky.
Tam, kde je vyznačena cyklistická stezka, používej ji.
Starej se o své kolo, o jeho technický stav a vybavení.

Základní desatero bezpečné chůze a pohybu chodce v silničním provozu:
Na chodníku choď po pravé straně, co nejdále od vozovky. Nechoď po obrubníku.
Nebraň ostatním chodcům v chůzi, chodník není místem na hraní.
Tam, kde chodník není, jdi po levém okraji silnice.
Na silnici se chodí vlevo. Na nepřehledných místech a v hustém provozu vždy za sebou.
Vozovku přecházej vždy na přechodech pro chodce nebo pomocí nadchodů a podchodů.
Před vstupem do vozovky se vždy rozhlédni na obě strany.
Nepřecházej vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
Přecházej pouze na přehledných místech, kde je dobrý rozhled na obě strany.
Při přecházení vozovky se počínej opatrně, a zbytečně se tam nezdržuj.
Nos pestré oblečení, využívej reflexní prvky.

Základní desatero bezpečného chování:
Nikdy nenos viditelně klíče od bytu.
Pokud jsi doma sám, neotvírej cizím lidem.
Nechoď nikam s neznámými lidmi.
Dávej si pozor na cizí lidi v domě.
Neboj se požádat o pomoc dospělého člověka.
Při odchodu z bytu zkontroluj, zda si řádně uzamkl dveře.
Od neznámých lidí si neber žádné sladkosti.
Pokud ti někdo vyhrožuje nebo ubližuje, svěř se rodičům nebo někomu blízkému, kterému důvěřuješ.
I ty sám si můžeš přivolat pomoc na tísňových linkách.

Pamatuj si dobře důležitá telefonní čísla: Policie ČR – 158, Hasiči – 150, Záchranka – 155

 

www.policie.cz

Vážení rodiče, zákonní zástupci, vzhledem k mimořádné situaci se pro zájemce konalo online setkání s vedením školy dne 24. 6. 2020 od 15:00 do 16:00, na kterém jsme předali základní informace k zahájení školní docházky. Tyto informace budou samozřejmě k dispozici i zde na webu školy, dozvíte se je i na první třídní schůzce 1. 9. 2020 od 17:00.

Prezentace z online schůzky:—->ZDE<—-

Pro vpuštění na schůzku je třeba se přihlásit příjmením svým či Vašeho dítěte – děkujeme.

Školní rok 2020/2021 začíná 1. září 2020. Děti s rodiči přijdou před osmou hodinou před školu, zde si je vyzvednou jejich třídní učitelky a odvedou je do tříd. Proběhne společná hodina a v 8:45 si děti převezmou rodiče nebo mohou děti zůstat ve školní družině a dojít si i na oběd. Odpoledne v 17:00 se konají třídní schůzky rodičů 1. tříd, kde se seznámí s paní učitelkou, paní vychovatelkou a dozví se všechny důležité informace k začátku školního roku.

V příloze uvádíme rozdělení žáků do 1. tříd —-> ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ I. ABC  <—–

Pomůcky – prosíme o podepsání všech pomůcek (samolepící štítky, iniciály)

Aktovka

 • přezůvky

Penál

 • pastelky – nejlépe nelámavé, trojhranné
 • 2x trojhranné tužky č. 2
 • kvalitní ořezávátko, guma, nůžky s kulatou špičkou

Český jazyk

 • zásobník na písmena A4

Kufřík na výtvarnou výchovu

 • vodové barvy
 • 2 kulaté štětce různých velikostí na vodové bravy (silný a slabý)
 • temperové barvy
 • 2 ploché štětce různých velikostí na temperové barvy (silný a slabý)
 • kelímek
 • hadřík
 • paleta
 • černá tuš
 • voskovky
 • plastelína
 • lepidlo – kulaté v tubě
 • fixy
 • špejle 10 kusů
 • zástěra nebo starší tričko na převlečení

Podložka na stůl – doporučujeme plastovou podložku velikosti A1

Tělesná výchova

 • převlečení (tričko, kraťasy/legíny/tepláky a ponožky)
 • pevná obuv do haly se světlou podrážkou

Hudební výchova

 • ozvučná dřívka

Další informace budou k dispozici zde na webu školy a na nástěnce v přízemí školy.

….je nás sice v Sovičkách, po květnovém návratu do škol méně, ale tvoříme a hrajeme si  jako dříve….

Fotokoláž z aktivit od 25.5. do 16.6. 2020.

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2020/2021, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době uvést přesné termíny konání jednotlivých kroužků. Pro žáky mladšího školního věku (1. stupeň) se jako obvykle předpokládá plynulá návaznost na dopolední vyučování.

Elektronická evidence zájmu o jednotlivé kroužky přímo organizované ZŠ Lupáčova bude ukončena ke dni 14. 9. 2020. Poté se obracejte přímo na lektory kroužků (prijmeni@lupacovka.cz), případně na kopecky@lupacovka.cz

JAZYKOVÉ KROUŽKY

Anglický jazyk pro 1. ročník organizuje DDM ULITA, prosíme všechny přihlášené a další zájemce registraci na webu DDM Ulita. Termíny jsou upraveny tak, aby žáci ve školní družině zmeškali případnou vycházku pouze 1 x týdně. Kurzy Aj pro 1. ročník povedou v ZŠ Lupáčova lektoři DDM Ulita. Termíny a odkazy na přihlášení jsou:

Anglický jazyk pro 2. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova (E.K.)

první skupina: pondělí 14:00 – 15:00, čtvrtek 15:30 – 16:30

druhá skupina: pondělí 15:00 – 16:00, čtvrtek 14:30 – 15:30

Anglický jazyk pro 3. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (B. K.) Žáci 3. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů a konverzačních her.

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut v jednom z uvedených termínů: 1. termín: bude upřesněno, 2. termín: bude upřesněno

Anglický jazyk pro 4. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (P. B.) Žáci 4. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů, konverzačních her, zpracováváním a prezentováním projektů na probíraná témata.

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut v termínu: jedna skupina: 1. termín: bude upřesněno, 2. termín: bude upřesněno

Kurz anglického jazyka zdarma, s rodilým mluvčím, pro nadané žáky 5. – 8. ročníku škol MČ Praha 3 – zajišťuje MČ Praha 3

Kurz: určeno pro žáky 5. – 8. tříd
Délka: 90 min
Obsah a vedení kurzu: Kurz by měl být veden rodilým mluvčím se zaměřením na konverzaci, případně s cílem složit na konci kurzu některý z mezinárodně uznávaných certifikátů. Pro žáky bude připraven vstupní online test a kontrolní výstupní test, aby mohli sledovat, kam se za dobu kurzu posunuli

Místo: na ZŠ Lupáčova či na některé ze ZŠ v Praze 3; předběžné přihlašování –>ZDE<–

Český jazyk pro cizince – H. Ullrichová – kroužek pro žáky školy s odlišným mateřským jazykem, úterý 13:15 – 14:00; 14:00 – 14:45

Přípravné jazykové kurzy pro 5. ročník (Nj, Šj, Fj) – žáci již odevzdávali písemné zájemky na konci školního roku 2019/2020, v září dostanou od lektorů písemnou závaznou přihlášku

německý jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně – 2 skupiny: 1. skupina – pondělí 13:15 – 14:15, 2. skupina – středa 13:15 – 14:15

francouzský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně – 1 skupina – úterý 13: 15 – 14:15

španělský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně ve dvou skupinách; jedna skupina úterý 13:15 – 14:15, druhá skupina čtvrtek 14:00 – 15:00

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – český jazyk – pro žáky 9. ročníku

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – matematika– pro žáky 9. ročníku

Kroužky ICT

Rozvoj algoritmického myšlení pro 1. a 2. ročník – P. Vaňková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni ozoboti, beeboti nebo stavebnice WeDo. Středa 14:00 – 15:00.

Programování pro 3. až 6. ročník – P. Vaňková – kroužek je zaměřen na rozvoj algoritmického myšlení formou her, aplikací, s využitím robotických hraček a stavebnic. V kroužku žáci využívají např. virtuálního světu Kodu, či aplikace Scratch. 1. skupina středa 14:00 – 15:00, 2. skupina středa 15:15 – 16:15

Polytechnický klub pro 2. stupeň – P. Vaňková – kroužek je rozdělen do 10 samostatných workshopů, kdy žáci přicházejí do styku s různými typy aplikací, programovatelných stavebnic a robotických hraček a dalších technologií. Tyto workshopy by měly ukázat žákům možnosti propojení technologií a techniky. V letošním roce jsou připraveny např. i Microbity. Není vyloučena ani návštěva některé z velkých společností (Cisco, Microsoft nebo Avast) nebo výstavy.

ESTETICKO – UMĚLECKÉ KROUŽKY

Hra na kytaru – od 3. ročníku, úterý 13:15 – 14:15 – J. Kudynová

Výrazový tanec – starší žáci (2. stupeň) – L. Krenková, pátek 14:15 – 15:15

Výrazový tanec – mladší žáci (1. stupeň) – L. Krenová, pátek 15:45 – 16:45

Dramatický kroužek – H. Zamrazilová; je zaměřen hlavně na pantomimu, pohybové divadlo a nový cirkus, součástí budou i základy žonglování a jednoduché pozemní akrobacie. Čtvrtek 14:00 – 15:00.

Flétna: 6 – 11 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova, úterý 12:30 – 14:15

Zobcová flétna je ideální hudební nástroj pro začátečníky. Někdy slouží jako příprava pro jiné dechové nástroje, pokud Vás ale chytne za srdce, poznáte díky ní i hudební klenoty. Pro děti je vhodná pro svou snadnost a rychlou možnost hraní písniček i drobnějších skladbiček. Lektorka Jana učí s individuálním přístupem a vybírá repertoár každému na míru. Od písniček po Vivaldiho. Tak nádech, výdech, začínáme…..
přihlašování –>ZDE<–

Kroužek fotografování pro 4. až 9. ročník – Mgr. Jana Čížová – 1 x týdně 120 minut – podmínkou je vlastní fotoaparát (ne na mobilu); čtvrtek 14:00 – 16:00

FOTOKOUZELNÍCI: NACVAKAT TISÍCE FOTEK DNES UMÍ KAŽDÝ, ALE UDĚLAT OPRAVDU OKOUZLUJÍCÍ FOTOGRAFII JEN ABSOLVENTI NAŠEHO KROUŽKU!!! MÁŠ FOTOAPARÁT, CHUŤ A ELÁN ZVLÁDNOUT VYFOTIT KRÁSNÉ FOTOGRAFIE (portréty, krajiny, makro, zátiší a jiné)?
Přihlas se a staň se FOTOKOUZELNÍKEM.

Korálkování – Mgr. Jana Čížová, od 2. ročníku, pondělí 14:00 – 15:00

 

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY

Šachový klub – A.  Ambrož, pátek 13:00 – 15:00

Florbal pro 1. až 3. ročník – J. Šerf – úterý

Florbal pro 4. až 7. ročník – J. Šerf – pondělí

Florbal Olymp pro 1. až 5. ročník – v ZŠ Lupáčova, úterý 16:00 – 17:00, středa 16:00 – 17:00

Sportovní hry pro 3. – 7. ročník – J. Tomášková, čtvrtek 16:30 – 17:30

Badminton 1 – pro 1. až 3. ročník, DDM Ulita v  ZŠ Lupáčova, pravděpodobně čtvrtek nebo pátek

Badminton 2 – pro 4. až 7. ročník, J. Šerf, pondělí

Kroužek plavání pro 1. a 2. ročník

Délka kurzu: I. pololetí 2020/2021, Termín: ČTVRTEK, 13:50-15:00, Zahájení: 24. 9. 2020, Ukončení 27. 9. 2020, Počet lekcí: 17, Délka lekce: 45 min
Místo konání: plavecký bazén Olšanka, Praha 3
Cena: 2 400 Kč
Kurz bude probíhat v plaveckém bazénu sportcentra Olšanka hned naproti škole. Trenér bude děti z družiny vyzvedávat 10 minut před začátkem lekce ve 13:50 a odvede děti na bazén, kde dohlédne na převlečení a hygienu a zahájí plavecký výcvik v délce 45 min. Děti musí být při převlékání a hygieně samostatné.
Po skončení lekce děti opět doprovodí do družiny v 15:00. Děti budou rozděleny do 2 plaveckých skupin dle dovedností. Každou skupinu povede jeden
trenér.
S sebou: plavky, ručník, ťapky na bazén, župan pro zmrzlíky, brýle a plavecká čepice nepovinné
Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně informací k platbě.
Storno podmínky: Kurzovné se nevrací. Při souvislé nemoci delší než 3 týdny v 1.pololetí 2020/2021 poskytujeme na vyžádání slevu 10-15 % (podle délky nemoci) na kurzovné v druhém pololetí. Nutné potvrzení od lékaře.
Kurz bude otevřen pouze v případě minimálního obsazení 20 dětí.
Plavecká škola Activity Club, z.s.
Mgr. Ondřej Šimáček
Tel: 603591017
E-mail: ondrejsimacek@activityclub.cz
www.activityclub.cz

Inline bruslení – lekce 17. 9. 2020 – 22. 10. 2020, 840 Kč/6 lekcí, pro žáky 1. stupně, čtvrtek 15:30 – 17:00, instruktor si děti vyzvedne ve družině ZŠ Lupáčova a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede. Přihlašování –>ZDE–<

Gymnastika pro děti – Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Kroužek bude probíhat ve čtvrtek v čase 13:45 – 14:45 v období 4.10.2018-30.5.2019. 1800 Kč za pololetí.

Minibasketbal Sokol Žižkov – UPOZORŇUJEME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ŽE ORGANIZÁTOR JIŽ NEBUDE ZAJIŠŤOVAT VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ V DRUŽINĚ A PŘIVÁDĚNÍ ŽÁKŮ ZPĚT DO DRUŽINY. 

 1. Přípravka basketbalu Sokola Žižkovbude ve školním roce 2020-21 probíhat v žižkovské sokolovně Koněvova 19, Praha 3 ve dnech
  Úterý 16.00 – 17.30
  Čtvrtek 15.30 – 17.00
  Do přípravky přijímáme chlapce 8-11 let, výjimky možné po dohodě s trenéry nebo se mnou. Děti budou již v tomto roce hrát basketbal pro nejmenší – pražský pohár soutěž 3 na 3 na jeden koš. Cena je 1200.- Kč za pololetí. Číslo účtu 270 110 2615/2010, variabilní symbol datum narození dítěte. Začátek cvičení bude druhý týden v září, tj. poprvé v úterý 8.9.2020 Případné dotazy na mail jcivin@cbox.cz nebo na telefon 606 631 823.
 2. Pro děti z první a druhé třídy pořádáme všeobecnou sportovní přípravu s pokračováním v následných letech v přípravce basketbalu. Toto cvičení navazující na naše cvičení rodičů a dětí a předškolních dětí bude zaměřeno na zvyšování pohybové gramotnosti dětí, ovládání míče, bude obsahovat i gymnastické a herní prvky.Cena je 1200.- Kč za pololetí. Číslo účtu 270 110 2615/2010, variabilní symbol datum narození dítěte. Začátek cvičení bude v pondělí 14.9.2020 a bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin v žižkovské sokolovně, Koněvova 19, Praha 3. Vedoucí cvičení bude trenérka Monika, vaše případné dotazy směřujte na její telefon 773 562 092.

Těšíme se na zapojení vašich dětí do sportování!

PŘIHLÁŠKY NA KROUŽEK BASKETBALU PROSÍM POSÍLEJTE NA MAIL  jcivin@cbox.cz A UVEĎTE JMÉNO, PŘÍJMENÍ A ROK NAROZENÍ DÍTĚTE.

Ing. Jaroslav Civín,

oddíl basketbalu TJ Sokol Žižkov

tel. 606 631 823, sekretariát TJ tel. 608 333 118

 

Placení stravného ve školním roce 2020/2021

 

Děti   7-10 let  ……..     440,- Kč           (1 oběd za 22,- Kč – v průměru 20 obědů v měsíci)

11-14 let   ……..     460,- Kč           (1 oběd za 23,- Kč)

15 a více let  …..     480,- Kč           (1 oběd za 24,- Kč)

 

Číslo účtu školní jídelny:          35-2000786399/ 0800

Variabilní symbol:         datum narození dítěte

Splatnost k 25. v měsíci předem  ( v srpnu si již platíte na září)

 

 

 

Miloslava Holá (vedoucí šj)

ODHLÁŠKY  OBĚDŮ na týden od 22.6. do 26.6. 2020 přijímáme nejpozději do pondělka 22.6. 2020 !!!!!!!!!!

Po tomto termínu již nelze obědy odhlásit ani odebrat do přinesené nádoby.

 

Děkuji za pochopení,   Holá Miloslava (vedoucí šj)

Informace o stravování  pro školní rok 2020/2021

Doporučuji rodičům budoucích prvňáčků a nových žáků, aby si do konce srpna zřídili trvalý příkaz na obědy:

440,- Kč  (7-10let)

460,- Kč (11-14 let)

480,- Kč (15 a více let)

Číslo účtu školní jídelny:   35-2000786399/0800,   variabilní symbol:  datum narození dítěte (v pořadí den měsíc rok bez mezer a znaků), splatnost:  k 25. v měsíci předem ( v srpnu se již platí na září).

Na třídní schůzky v úterý 1.9. 2020 si rodiče prvňáčků, kteří mají zájem o školní stravování, přinesou 29,- Kč na čip. (možno zaplatit mezi 16.30 – 17.00 hodin u vrátnice) Čipy budou dětem předány ve čtvrtek 3.9. 2020 do tříd. Pokud dítě vlastní Lítačku či Opencard,  může ji místo čipu používat po aktivaci v kanceláři školní jídelny. Na schůzce budou k dispozici Přihlášky ke stravování, které po vyplnění můžete odevzdávat po třídní schůzce do kanceláře
šj v přízemí školy. Noví žáci si čip (Lítačku či Opencard) zaktivují v průběhu prvního týdne školního roku taktéž
v kanceláři šj.

 

Výdej obědů v úterý 1.9. 2020 bude od 9.00 do 11.00 hodin.

 

Více informací na telefonním čísle 777477984 – p.Holá, e-mail : hola@lupacovka.cz.

 

Miloslava Holá (vedoucí šj)

Od školního roku 2020/2021 nabízíme volná místa na pozice:

 • učitel/ka 1. st.
 • vychovatel/ka školní družiny

Je možno se domluvit na částečném či plném úvazku.

Nabízíme možnost zapojení do projektů školy, rozvoj v oblasti cizích jazyků a využití ICT při výuce, možnost vedení kroužků. Možnost ubytování či služebního bytu.

Další informace na tel.: 777 478 655 nebo na kopecky@lupacovka.cz, kam také můžete zasílat své nabídky.

Vážení zákonní zástupci žáků 8. ročníku,

na jaře každého školního roku nabízí Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 bezplatné vyšetření zájemců z řad žáků 8. ročníku v oblasti jejich studijní a profesionální orientace. Pokud máte o vyšetření Vašeho dítěte zájem, věnujte pozornost příloze tohoto článku, která obsahuje další důležité informace a zároveň přihlášku na zmíněné vyšetření. Přihláška je též v papírové podobě k dispozici ve vrátnici školy.

Přihláška_ profi vyšetření 2020

Informace pro rodiče a žáky 1. stupně ZŠ

MŠMT rozhodlo o nástupu žáků 1. stupně do škol od  25. 5. 2020 (podrobnosti – viz níže, budou průběžně aktualizovány), účast žáků je nepovinná. Vzhledem k náročnosti stanovených podmínek pro zajištění provozu nelze zaručit, že každá paní učitelka bude ve své skupině 15 žáků, také pedagogičtí pracovníci školy mohou patřit do tzv. rizikové skupiny a nebudou ve škole přítomni. Vzhledem k částečnému znovuotevření školy bude online výuka pokračovat v menším rozsahu. Ve škole pod vedením pedagogů školy a vychovatelek ŠD bude probíhat  program s řešením úloh zadaných třídními učiteli – stejné pro žáky ve škole i doma.
– účast žáka je možná: 1. po odevzdání přihlášky s informacemi o docházce a stravování, 2. po odevzdání čestného prohlášení (viz níže) – čestné prohlášení je možno vyplněné zaslat na emaily třídních učitelů případně přinese žák/žákyně první den do školy; formulář je také k dispozici ve vrátnici školy

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
– zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
– dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Vstup do budovy školy
– vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám, a to od 7:30
– žáci 1. a 2. ročníku vstupují jako dosud pravým vchodem, žáci 3. – 5. ročníku levým vchodem
– všem žákům budou u vstupu dezinfikovány ruce, případně změřena teplota
– žáci pokračují po příslušném schodišti do své kmenové třídy (výjimky sdělí paní třídní učitelky zákonným zástupcům předem)
– žáci z důvodu možné kumulace nepoužívají své šatní skříňky, všechny věci si berou do třídy
– všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
Provoz školy, provozní doba školy, hygienická opatření
– provoz školy pro žáky 1. st. od 25. 5. 2020 – denně 8:00 – 16:00, ranní družina není poskytována, úplata za školní družinu se nehradí; pokud budou žáci zůstávat ve škole i v odpolední části, budou přednostně zařazeni do celodenních skupin, kdy již od 8:00 hodin nelze zaručit výuku ve své třídě se svojí třídní učitelkou
– aktivity v dopolední části – vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku
– oběd – pro zájemce, kteří uvedou na přihlášce, podrobnosti k hygienickým opatřením a organizaci budou zveřejněny
– aktivity v odpolední části – zájmové vzdělávání žáků (pouze pro žáky 1. – 4. ročníku, mimořádně i pro žáky 5. ročníku ->  kontaktujte prosím paní zástupkyni na hauftova@lupacovka.cz)
– každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
– žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
– tělesná výchova ani aktivity mimo budovu školy nejsou možné
– rodiče zváží účast žáka, který patří do rizikové skupiny nebo pokud do rizikové skupiny patří osoba, která s ním žije ve společné domácnosti (viz čestné prohlášení – níže)
žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020
– v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny  zákonný zástupce informuje školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet
—->PŘIHLÁŠKA 1. STUPEŇ<— PROSÍME O ODEVZDÁNÍ DO VRÁTNICE ŠKOLY NEBO ZASLAT EMAILEM TŘÍDNÍM UČITELKÁM DO 18. 5. 2020
Stravování – provozní řád školní jídelny od 25. 5. 2020
 1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci ve skupině dezinfikované umyté
  a usušené ruce. Do jídelny vstupují pod dohledem svého skupinového pedagoga s rouškou na obličeji, která zakrývá nos i ústa a dodržují doporučené rozestupy.
 2. Uchopí tác, odčipují si – čip je povinný. Pokud si čip zapomenou, jsou povinni si během dopoledne v kanceláři šj vyzvednout náhradní lístek.
 3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávník si nesmí sám vzít příbor, nápoj či polévku.
 4. Strávník odchází za svou skupinou na určené místo: 1. a 2. skupina odchází do zadní jídelny, 3. skupina obsadí prostřední jídelnu a 4. skupina (14 míst) se usadí v přední jídelně. Dodržuje doporučené rozestupy, roušku si sundá a uklidí ji do svého igelitového sáčku až na svém místě u stolu. Místo na stole označené červeným křížkem zůstává neobsazené. Po konzumaci oběda si strávník opět nasadí roušku a odnáší svůj tác dle pokynů pedagogického dohledu: skupiny ze zadní a prostřední  jídelny odkládají svůj tác do odkládacího vozíku. (pomáhá pedagogický dohled). Skupina z přední jídelny vrací tácy k odběrovému okénku. Dále dodržuje doporučené rozestupy a nádobí roztřídí jako obvykle.
 5. Přídavky jídel NEJSOU možné – na použitý talíř již není možné z epidemiologických důvodů nandat přídavek. Raději si již u okénka řekne, pokud chce větší porci. Totéž platí u polévky a nápoje.
 6. Při zašpinění roušky jídlem si strávník vyžádá u personálu kuchyně roušku novou a ta mu bude podána v igelitovém sáčku.
 7. Jídelnu strávník opouští dle pokynů pedagogického dohledu. Jako 1. opouští zadní jídelnu skupina 1., následuje s rozestupem skupina 2. a s dalším rozestupem skupina 3. Přední jídelnu opouští skupina stejnými dveřmi, kterými do jídelny vešla.
 8. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné 1. den nemoci z hygienických a epidemiologických důvodů odebrat oběd do přinesené krabičky. Oběd je nutné do 8.00 hod odhlásit jako v běžném provozu.

O ČASE OBĚDA PRO DANOU TŘÍDU/SKUPINU BUDE RODIČE INFORMOVAT TŘÍDNÍ UČITELKA. 

Způsob omlouvání žáků
– v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny  zákonný zástupce informuje školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet
– omlouvání žáků prosíme jako dosud – předem telefonicky do vrátnice školy nebo emailem třídním učitelkám
– docházka žáka není povinná, není třeba dokládat potvrzení od lékaře
Způsob předávání a vyzvedávání žáků
– žákům předáme zápisní lístky pro tuto situaci – prosíme rodiče o vyplnění
– pokud žáka vyzvedávají rodiče/zákonní zástupci/pověřené osoby – přes videotelefony v galerii školy nebo přes vrátnici

 

 

Informace o Švédsku

Rodiče byli o podrobnostech informováni 4. 5. 2020 zprávou přes školu online. S organizátory výjezdu jsme v intenzivním kontaktu, předpokládají vrácení plateb nejpozději do konce června. Škola v současné chvíli preferuje řešení situace dohodou.

Žádost o ošetřovné i nadále zasílejte na kopecky@lupacovka.cz