děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dne 3. 10. 2023 nabízíme možnost účastnit se výuky Vašeho dítěte, vidět, jak pracuje, jak se zapojuje do výuky, jakými metodami učitelé pracují, jaké je klima ve Vaší třídě. Návštěvní den je určen pro rodiče stávajících žáků přímo do hodin, ve kterých se dítě vzdělává, v době od 8:00 do 11:40 (první až čtvrtá vyučovací hodina). Vzhledem k očekávanému velkému zájmu vyberte jednu vyučovací hodinu (z provozních důvodů nevybírejte hodinu tělesné výchovy). Pokud máte možnost, využijte nejen 1. vyučovací hodinu.  Chtěli bychom upozornit, že akce je náročná nejen pro pedagogy, ale i pro vaše děti, přesto jsme přesvědčeni, že její konání má význam.

V případě, že byste se chtěli této akce zúčastnit, vyplňte prosím nejpozději do neděle 1. 10. 2023 do 23:59 hodin dotazník –>ZDE<–. Předem děkujeme za vyplnění a těšíme se na Vaši návštěvu.

Bez registrace není možné vyučování navštívit, v průběhu školního roku jsou připraveny další termíny – děkujeme za pochopení.

 

Škola je zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol (pro žáky zdarma) a Mléko do škol (pro žáky zdarma). V přízemí školy je také umístěn Školní automat Happysnack, kde žáci mají možnost zakoupit mléko za zvýhodněnou cenu.

Všechny podrobnosti k projektům jsou uvedeny na happysnack.cz a https://www.skolniprojekty.info/

 

Aktuální informace pro školní rok 2023/2024:

PROJEKTY OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL A MLÉKO DO ŠKOL – POUZE PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

 • Školní projekty Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol jsou nově určeny pouze pro první stupeň základních škol včetně přípravných tříd.
 • K dispozici bude minimálně jedna porce jednou měsíčně pro přihlášené žáky. Po vyhlášení limitu na žáka na konci října je možné, že se počet závozů změní.

ŠKOLNÍ AUTOMAT HAPPYSNACK – PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY, TZN. PRO 1. A 2. STUPEŇ:

 • Podmínky pro používání Happykarty jsou uvedené na happysnack.cz.
 • POZOR ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU: 5557756/5500!
 • Karty do automatu Happysnack si může žák či rodič bezplatně vyzvednout v kanceláři ŠJ v přízemí školy (Marková, Holá).
 • Loňské kartičky mají platnost do 30. 11. 2023. Jejich platnost lze prodloužit o další školní rok dobitím kreditu v min. výši 10 Kč do konce platnosti karty.
 • Letos vydané karty mají platnost do 30. 11. 2024 s možností prodloužení.

Dne 12. 9. 2023 od 17:00 hodin se konala Valná hromada Rodičovské unie. Valná hromada schválila zachování výši příspěvku na částce 400,- Kč (bilingvní třídy 1000,- Kč). Dále jednomyslně schválila i zachování výše daru škole ve školním roce 2023/2024 v částce 80 000,- Kč.

Ještě jednou upozorňujeme, že stávající účet RU je pozastaven a není možné na něj zaslat další finanční prostředky. Nové číslo účtu bude zveřejněno v nejbližší době.

V návaznosti na specializaci pedagogů ŠD můžeme nabídnout zdarma dětem v rámci činnosti ŠD specifickou zájmovou aktivitu. Ta ku prospěchu všech rozšíří možnosti kvalitního využití volného času našich žáků.
Žáci se mohou přihlásit na jednotlivé zájmové činnosti u vychovatelek ve svých kmenových odděleních ŠD do 27. 9. 2023
Kurzy budou probíhat od 2. října 2023 – do května 2024

Vzdělávací program ŠD

Prevence sociálně-patologických jevů
Blanka Jeřábková
Pondělí: 14:00 – 15.00 uč. 53 – preventivní program pro jednotlivé třídy zejména 1. a 2.tříd
Preventivní program je zaměřen vždy na celé oddělení ŠD prvních a druhých tříd.
1 x za 6 týdnů proběhne pro každé oddělení workshop zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů a to zejména pro žáky z 1. a 2. oddělení ŠD. Dle aktuálních potřeb i pro žáky 3. – 4. oddělení ŠD.
Jedná se o populární a ucelený komplex výukových DVD od www.zachrany-kruh.cz , ve kterém si budeme povídat, hrát a luštit kvízy v preventivních tématech: Běžná rizika, Osobní bezpečí, Mimořádné události, Dopravní a ekologická výchova, Základy první pomoci, Prevence šikany a kyberšikany, informačních technologií (mobil a internet).
Výuka probíhá formou krásných animací na interaktivní tabuli. Žák se tak dozví mnoho zajímavého a praktického pro svůj život v současné společnosti. Naučí se rozpoznávat rizikové/nebezpečné a bezpečné situace, hledat konstruktivní řešení, zodpovědně se rozhodovat a poskytovat dle svých možností účinnou pomoc v krizových / složitých situacích. Pochopí, že je potřeba vždy klidně reagovat, nebýt lhostejný k druhému a nebát se přivolat pomoc. Letošní novinka: Velká interaktivní stolní společenská hra na téma Osobní bezpečí a pracovními listy pro žáky.

Knihovna a mediální centrum
BcA. Všechovská Lada. DiS
Pondělí – pátek: výpůjční doba 13:20 – 14:00
Školní knihovna je pro žáky z I. a II. stupně a slouží jako studovna. Dále školní knihovnu využívají děti ze školní družiny, které tady tráví svůj volný čas. Školní knihovna je vybavena spoustou knih vhodných k samostudiu, četbě i k zpracování referátů do výuky, např. encyklopedie, anglicky psaná literatura, beletrie a v neposlední řadě časopisy. Knihovna dále zajišťuje celou řadu programů, na které mají žáci volný vstup – exkurze jednotlivých oddělení ŠD na společné čtení, prohlížení titulů, besedy a diskuse o knihách a další.

Zájmové kroužky ŠD

Čtenářský kroužek
Gabriela Barkai
středa: 14:00 – 15:00 – pro žáky 3. – 4.tříd – knihovna
Cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti, motivace a kladný vztah ke čtení a knihám, společné povídání a sdílení čtenářských zážitků, rozšíření slovní zásoby, zlepšení pravopisu, pochopení textu, rozvoj tichého i hlasitého čtení – samostatně i skupinově, psaní povídky, komiksu.

Výtvarné tvoření

Mgr. Anna Saturková
Úterý: 14:00 – 15:30 pro žáky 2.- 4. tříd – výtvarný ateliér – max. počet 24 žáků

Lenka Knapová
Středa: 14:00 – 15:30 pro žáky 1.tříd – výtvarný ateliér – max. počet 24 žáků

Cílem tvorby v ateliéru je rozvíjet kreativitu dětí, výtvarné myšlení a vkus, seznámit se s nejrůznějšími technikami, materiálem, tradicí a invencí ve výtvarném umění. Žáci si vyzkouší tyto výtvarné techniky: koláž, kreslený komiks, PC grafiku, symbolický portrét, tvorbu objektů z recyklovaného materiálu, drobné plastiky z modelovací hmoty, výrobu hraček, šperků, peněženek a drobných předmětů, vyšívání, automatickou kresbu a malbu, malování na textil a mnohé další. Hotové výrobky budete moci zhlédnout na webových stránkách školy, či na výstavě ve školní galerii.
Dětská jóga
Vilma Abrahámová
Pátek: 13:00 – 14:00 – pro žáky 1. – 4. tříd tělocvična – max. počet 24 žáků
Jóga oslovuje tělo i duši, působí v komplexním smyslu na dítě i jeho okolí. Přináší s sebou mnohem více než jenom zábavu, pomáhá dětem stát se ohebnějšími a silnějšími. Ulehčuje jim udržet pozornost ve vyučování. Naučí je správně dýchat a ovládat své tělo. Jóga je dokonalou aktivitou pro děti, živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Učí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii a posiluje sebevědomí, přináší dětem radost ze života
Míčové hry
Hana Šípová
Pátek: 14:00 – 15:00 – tělocvična školy, pro žáky 2. a 4. tříd – max. počet 28 žáků
Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují, průběžně se naučí základy kolektivních her: fotbal, basketbal, házená, vybíjená, volejbal, florbal.
Děti se pomocí her mohou učit vzájemnou úctu, rozvíjet své schopnosti, dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních situací. A to vše nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku.
Cílem je naučit děti nejen základům sportovní přípravy, ale i píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát sport jako zábavu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Děti by se měly naučit správně běhat, držet tělo při běhu, skákat, házet a chytat míč. Mladší školní věk je vhodný pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností.
Hodina probíhá formou: ukázat, vysvětlit a naučit, zařazena budou motorická cvičení a kompenzační cvičení na celkový rozvoj.

.

děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci, zahajujeme předávání informací ke školnímu roku 2023/2024 tak, aby probíhal úspěšně, klidně, snadno a bezpečně.

Balíček okamžité pomoci Pražana v oblasti školství pro školní rok 2023/2024 – podrobnosti naleznete –>ZDE<–

Veškeré informace k organizaci školního roku najdete v Průvodci školním rokem –>ZDE<–

O zajímavých aktivitách v každém měsíci se dozvíte ze Školního zpravodaje, který připravují pedagogové i žáci školy společně, na webu je uložen v sekci https://lupacovka.cz/zpravodaj-skoly/

Níže připojujeme další informace k zahájení školního roku 2023/2024

pondělí 4. 9. 2023: Slavnostní zahájení školního roku: 1. ročník

Děti s rodiči přijdou před osmou hodinou před školu, zde si je vyzvednou jejich třídní učitelky a odvedou je do tříd, žázi se tento den nepřezouvají.

8 – 8:45 proběhne společná hodina

8:45 – 9:30 schůzka rodičů s třídní učitelkou ve třídě; všechny děti v družině s paní vychovatelkou

9:30 – 10:00 schůzka rodičů s paní vychovatelkou ve třídě; všechny děti v družině s paní učitelkou

Děti i rodiče slavnostně přivítá ve třídě paní třídní učitelka, poté rodiče počkají na chodbě. Společné fotografie tříd (vyfocené školním fotografem) budou rodičům k dispozici přes web školy.

obědy 9:00 – 11:00; školní družina do 17:30

pondělí 4. 9. 2023: Slavnostní zahájení školního roku: 2. až 9. ročník

pouze jedna vyučovací hodina 8:00 – 8:45, žáci a žákyně ve svých kmenových třídách se svými třídními učiteli, žáci se tento den nepřezouvají

obědy 9:00 – 11:00

v 8:45 přebírají děti paní vychovatelky, provoz školní družiny do 17:30

úterý 5. 9. 2023: Den třídního učitele

Třídní učitelé celý den ve třídě, 1. st. do 11:40, 2. st. do 12:35. Obědy do 13:15.

17:00 setkání Hlavního výboru Rodičovské unie

středa 6. 9. 2023: Zkrácená výuka podle rozvrhu

Všichni žáci se již přezouvají. Výuka 1. st. do 11:40, 2. st. do 12:35. Obědy do 13:15.

Od čtvrtka 7. 9. 2023:

Výuka podle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování.

úterý 12. 9. 2023: 

17:00 Valná hromada Rodičovské unie; 18:00 Třídní schůzky společné, vybírání rodičovského příspěvku.

pátek 15. 9. 2023: 

Poslední den předběžné elektronické registrace k zájmové činnosti –>ZDE<–

čtvrtek 28. 9. 2023: Státní svátek

pátek 29. 9. 2023: Ředitelské volno, podrobnosti –>zde<–

pondělí 2. 10. 2023: Zahájení činnosti kroužků

úterý 3. 10. 2023: Návštěvní den rodičů ve výuce, elektronická registrace bude k dispozici od 26. 9. 2023 –>ZDE<–

 

 

 

ZŠ Lupáčova je zapojena do projektu Balíček okamžité pomoci Pražana – úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni

Balíček okamžité pomoci Pražana pomůže rodičům:
Stravné zdarma – v mateřských, základních a středních školách

Školné zdarma – v mateřských školách a základních uměleckých školách

Družiny zdarma – na základních školách

nebo

Příspěvek z fondu solidarity –
finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků, které pořádá škola (škola v přírodě, akce pořádané školou, školní kroužky atd.).

O úlevu můžete požádat pokud:

 • Je Vaše škola zapojena do projektu Balíček okamžité pomoci Pražana.
 • Dítě/žák/žákyně má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.
 • Vaše domácnost se ocitla alespoň v jedné z následujících situacích:
  • pobíráte příspěvek či doplatek na bydlení,
  • pobíráte okamžitou dávku v hmotné nouzi,
  • pobíráte přídavek na dítě,
  • pobíráte dávky pěstounské péče,
  • čelíte exekuci/insolvenci,
  • pobíráte dávky pěstounské péče,
  • po zaplacení nákladů na bydlení zbyde domácnosti méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost škole.

Termíny:
Do 15. 9. 2023 doručte vyplněnou žádost do školy
– řediteli školy.
Žádosti ke stažení zde (případně je možné je vyzvednout ve škole):

Žádost o úlevy na stravném, školném, družině –>ZDE<–

Žádost je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole. Podává se jednou na období do konce školního roku 2023/24.

Žádost o příspěvek z Fondu solidarity –>ZDE<–

Žádost  je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole .

Ředitel Vás do 22. 9. 2023 vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno.
Po schválení žádosti Vám bude od tohoto termínu prominuta úplata ve školním roce 2023/2024.

Podrobnější informace naleznete na stránkách vaší školy a na  –>Pomoc Pražanům (praha.eu)<–

Příspěvek na školní a mimoškolní aktivity pomůže i s úplatou za kroužek DDM nebo ZUŠ

 • na podrobnosti se informujte přímo u konkrétní instituce, kterou Vaše dítě navštěvuje

Více informací o pomoci s dopady inflace nejslabším rodinám naleznete zde: –>Pomoc Pražanům (praha.eu)<–

 • Podporu schválilo Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením, které jsou zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.
 • Podrobná pravidla poskytnutí dotace ke stažení –>ZDE<–
 • Směrnice ZŠ Lupáčova –>ZDE<–

 

Vedoucí školní jídelny

Holá Miloslava

e-mail: hola@lupacovka.cz

tel.: 777 477 984, 222 715 691 linka č. 107 (p. Holá, Marková)

 

Platba obědů

Trvalý příkaz – číslo účtu: 35-2000786399/0800

VS: datum narození (např. 2.6.2004 = 02062004)

Splatnost k 25. v měsíci předem

 

Měsíční platba

7 – 10 let ……………….. 640,- Kč (32,- Kč/1 oběd)

11 – 14 let ………………. 660,- Kč (33,- Kč/1 oběd)

15 a více ………………… 680,- Kč (34,- Kč/1 oběd)

 

Odhlášení obědů je možné nejpozději do 8:00 hod. ráno daného dne.

 Obědy je možné odhlásit:

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře na webu = https://lupacovka.cz/odhlaseni-obedu/

 

 

Přihlášky ke stravování a prodej čipů na obědy

Ve dnech 28. 8., 30. 8. – 1. 9. 2023 od 7.30 – 11.30 hod máte možnost v kanceláři šj v přízemí školy vyplnit přihlášku ke stravování a zakoupit čip na obědy (29,- Kč). Tato možnost platí i v týdnu od 4. – 8. 9. 2023 v čase 7.30 – 14.00 hod. (p. Holá, p. Marková).

 

Výdej obědů v týdnu od pondělí 4. 9. do  pátku 8. 9. 2023

4.9.

Výdej obědů od 9.00 do 11.00 hodin. Vaří se 1 menu. V případě nezájmu o oběd v tento den oběd odhlašte mailem, telefonicky či na formuláři pro odhlášení obědu na webových stránkách školy v sekci stravování.

5.9. – 6.9.

Výdej obědů od 11.30 – 13.15 hodin.

7.9. – 8.9.

Výdej obědů od 11.30 – 14.00 hodin.

 

Ve dnech 5. – 7. 9 se vaří 1 menu, v pátek 8. 9. výběr ze 2 menu.