děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dne 15. 2. 2024 nabízíme možnost účastnit se výuky Vašeho dítěte, vidět, jak pracuje, jak se zapojuje do výuky, jakými metodami učitelé pracují, jaké je klima ve Vaší třídě. Návštěvní den je určen pro rodiče stávajících žáků přímo do hodin, ve kterých se dítě vzdělává, v době od 8:00 do 11:40 (první až čtvrtá vyučovací hodina). Vzhledem k očekávanému velkému zájmu vyberte jednu vyučovací hodinu (z provozních důvodů nevybírejte hodinu tělesné výchovy). Pokud máte možnost, využijte nejen 1. vyučovací hodinu.  Chtěli bychom upozornit, že akce je náročná nejen pro pedagogy, ale i pro vaše děti, přesto jsme přesvědčeni, že její konání má význam.

V případě, že byste se chtěli této akce zúčastnit, vyplňte prosím nejpozději do úterý 13. 2. 2024 do 23:59 hodin dotazník –>ZDE<–. Předem děkujeme za vyplnění a těšíme se na Vaši návštěvu.

Bez registrace není možné vyučování navštívit, v průběhu školního roku jsou připraveny další termíny – děkujeme za pochopení.

 

Vážení zaměstnanci, rodiče, zákonní zástupci žáků, příznivci školy, milé žákyně, milí žáci,

vraťme se krátce k vánočnímu jarmarku, který jsme již tradičně v naší škole uspořádali. Své výrobky a vlastnoručně upečené či uvařené dobroty nabízeli ve vánočně vyzdobených stáncích žáci z většiny tříd. Když na konci jarmarku viděli prázdné prodejní pulty, měli ze svého úsilí, které do příprav vložili, velkou radost. Ještě před Vánoci přišlo na řadu počítání výdělků jednotlivých tříd. Díky všem návštěvníkům se třídám podařilo získat pěkné částky, a proto se opět rozhodly, že se o ně rozdělí s někým, kdo je využije pro pomoc potřebným. Hlasování ve třídách probíhalo i během ledna, a tak až nyní můžeme hrdě prohlásit, že jsme přispěli následujícím organizacím: Paraple, Cesta domů, Člověk v tísni, Dům s pečovatelskou službou Roháčova, ZOO Praha, Nedoklubko, kočičí útulek Fousek, Dobrý anděl, Lékaři bez hranic, kočičí útulek Šanta, Radost dětem, psí útulek Voříškov.. Děti z Lupáčovky rozumějí tomu, že rozdělit se a dávat je možná ještě o něco příjemnější než dostávat.

Poděkování za Skutečné dárky

V józe motivuji děti k toleranci a respektování druhých a nesrovnávání se s ostatními. Děti při cvičení s nikým nesoutěží. Při cvičení reaguji na potřeby dětí a na jejich aktuální problémy. Hravost, opakování cviků a neustálé chválení je předpokladem k úspěchu a dosažení dobrých výsledků.
Učím děti relaxovat v klidu, pohybem a dechem. Důležitý je nácvik plného jógového dechu, po jehož zvládnutí se děti uklidní.  Dále zařazuji cílené asány podle toho, kterou dovednost dítěte chceme podpořit nebo rozvinout. Nácvikem správného držení ovlivňujeme statickou a dynamickou funkci celé páteře, zlepšujeme pohybovou ekonomiku a zajišťujeme správné dechové stereotypy. Protahujeme zkrácené svaly a  posilujeme oslabené svaly.  Cvičíme metodicky na zádech, na břiše, na boku, v kleku a ve stoji.
                                                                         V, Abrahámová – lektorka jógy

Kroužek gymnastika pro děti – 2. pololetí – stále jsou volná místa. Přihlašování a podrobnosti naleznete –>ZDE<–

Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Prostor: Sokol Žižkov I.; čas: 13:45 – 14:45; období: 15. 2. 2024 – 30. 5. 2024 = 2. POLOLETÍ 

V současné době je možné se přihlašovat na kroužek plavání v bazénu Olšanka, a to i  starší žáky – do 5. ročníku, termín zůstává stejný – čtvrtek 13:50 – 15:00.

Rezervační systém a další podrobnosti najdete –>ZDE<–

Jsou připraveny 3 kurzy podle dovedností.

Klient se musí nejdříve zaregistrovat a následně se může přihlásit podle dovednosti.

Jinak režim je stejný jako doposud, děti budou vyzvedávány v družině a poté odvedeny zpět.

Kurz bude otevřen jen v případě naplnění min 18 uchazeči.

sova

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 9. ročníku, milí žáci,

v tomto článku vždy najdete aktualizované informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024.

Nejdůležitějším zdrojem informací o středních školách zůstávají jejich webové stránky, kde najdete kódy a charakteristiky oborů, které lze v konkrétní škole studovat, a nejpozději od 31. 1. 2024 i kritéria pro přijetí (a také jaké máte k přihlášce připojit přílohy).

Žáci obdrželi Atlas školství s přehledem všech středních škol a učebních oborů v Praze a okolí, existuje též v elektronické podobě: www.atlasskolstvi.cz

Zde je prezentace z informační schůzky pro rodiče žáků 9. ročníku, která proběhla ve škole dne 24. 1., která obsahuje všechny důležité odkazy:

Přijímací řízení na střední školy 2324

Dále prosím sledujte tyto stránky:

www.cermat.cz

www.infoabsolvent.cz

přehledné schéma k přijímacímu řízení: informace_pro_uchazece_o_stredni_vzdelavani_2024

Dotazy můžete zasílat na adresu prihlaskynastredni@msmt.cz.

Přihlášku bude možné podat od 1. do 20. února 2024 v systému DIPSY (www.dipsy.cz)

V souvislosti s elektronickým podáváním přihlášek na střední školy a učební obory Vás upozorňuji na to, abyste si ještě před začátkem února, než bude elektronické přihlašování zahájeno, zařídili identitu občana tak, jak je to uvedeno v sekci pro rodiče a žáky na www.prihlaskynastredni.cz

Mgr. Kamila Kubrová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, 777 477 981, kubrova@lupacovka.cz

děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci, pokračujeme v předávání informací ke školnímu roku 2023/2024 tak, aby probíhal úspěšně, klidně, snadno a bezpečně.

Balíček okamžité pomoci Pražana v oblasti školství pro školní rok 2023/2024 – podrobnosti naleznete –>ZDE<–

Veškeré informace k organizaci školního roku najdete v Průvodci školním rokem –>ZDE<–

O zajímavých aktivitách v každém měsíci se dozvíte ze Školního zpravodaje, který připravují pedagogové i žáci školy společně, na webu je uložen v sekci https://lupacovka.cz/zpravodaj-skoly/

Níže připojujeme další informace k zahájení 2. pololetí školního roku 2023/2024

středa 31. 1. 2024: Ukončení 1. pololetí, předání výpisu z vysvědčení

Žáci, kteří nemohli být hodnoceni z některého předmětu, mají posunutou klasifikaci tak, aby jejich hodnocení proběhlo nejpozději do dvou měsíců po skončení 1. pololetí.

————————————————————————————————————–

2. pololetí  školního roku 2023/2024

——————————————————————————————————————————————–

pátek 2. 2. 2024: Pololetní prázdniny

5. 2. – 11. 2. 2024: Jarní prázdniny

čtvrtek 15. 2. 2024: Návštěvní den rodičů ve výuce, elektronická registrace bude k dispozici

–>ZDE<–