PROVIZORNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 30.11. 2020

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

 1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované umyté
  a usušené ruce. Do jídelny strávníci vstupují s nasazenou rouškou pod dohledem pedagoga.
 2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
 3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávníci pokračují dále k salátovému baru. Pokud chce strávník polévku, salát či ovocný kompot, řekne si a bude obsloužen personálem kuchyně. Strávník si nesmí sám vzít příbor, nabrat si salát, ovoce, nápoj, kompot či polévku!!!
 4. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
 5. Po konzumaci oběda strávník odnáší svůj tác k odběrovému okénku s nasazenou rouškou a nádobí roztřídí jako obvykle. Družinové děti stravující se v zadní jídelně mohou svůj tác odkládat do vozíků k tomu určených. Jídelnu strávník opouští zadním východem.
 6. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci. Nápoj do nové skleničky a polévku, salát či kompot do nové misky je možné přidat.
 7. Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, mají nárok na dotovaný oběd. Tito strávníci nekonzumují oběd ve školní jídelně, po nahlášení ve vrátnici školy jim bude oběd vydán v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy.

Čas výdeje pro tyto strávníky: 13:15 – 13:45 hod.

Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace.

 1. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky, a to ani v 1. den nemoci. Oběd je nutné do 8.00 hod odhlásit jako v běžném provozu.

 

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

V Praze 24.11. 2020

děti

 –> OPATŘENÍ PES PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ <–

1. stupeň

– provoz ranní družiny je zastaven, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30

– žáci 1. stupně vstupují samostatně (tzn. bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců/jiných osob) v čase 7:30 – 7:45; žáci ze tříd I. ABC, II. ABC  pravým vchodem, žáci III. ABC, IV. ABC, V. ABC hlavním vchodem

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce

– žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

– pro žáky 1. stupně doporučujeme 2 – 3 roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek – pro žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-19, pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy, ostatních osob do školy vstupujících

– prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají; za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy či jednoho ročníku je umožněn provoz školní družiny

–  při hudební výchově je zakázán zpěv; místo tělesné výchovy je možno za příznivých podmínek uskutečnit vycházky v okolí školy, je zakázána výuka plavání

– školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety jsou zakázány

– STRAVOVÁNÍ:

– školní jídelna je provozu, všichni žáci 1. stupně budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky z různých tříd

 

pohyb dalších osob v budově školy

– ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

2. stupeň

– žáci 2. stupně vstpují do budovy školy od 7:45 do 8:00 hlavním vchodem;

9. ročník – od 30. 11. 2020 plná prezenční výuka

6. – 8. ročník rotační výuka: prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech) a distanční výuka (žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona) podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

VI. ABC, VII. AB – prezenčně (ve škole) v týdnu 30. 11. – 4. 12. a 14. 12. – 18. 12. (18. 12. – Den třídního učitele)

VII. C, VIII. ABC – prezenčně (ve škole) v týdnu 7. 12. – 11. 12. a ve dnech 21. 12. a 22. 12. (22. 12. – Den třídního učitele)

– rozvrhy synchronní online výuky od 30. 11. 2020 uvádíme níže, žáci dostanou do žákovských účtů odkaz na online výuku

– prosíme žáky, aby pravidelně sledovali také portál skolaonline.cz

ROZVRH ONLINE VÝUKY PRO ŽÁKY VII. C, VIII. ABC V TÝDNU 30. 11. – 4. 12.:

—> ZDE <—

 

 

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce

– žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

– pro žáky 2. stupně doporučujeme 2 roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek – pro žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-19, pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy, ostatních osob do školy vstupujících

– prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají

–  při hudební výchově je zakázán zpěv; místo tělesné výchovy je možno za příznivých podmínek uskutečnit vycházky v okolí školy

– školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety jsou zakázány

– STRAVOVÁNÍ:

– školní jídelna je provozu, všichni žáci 2. stupně v prezenční výuce (ve škole) budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy nezi žáky z různých tříd

– žáci na distanční výuce, kteří mají zájem o školní obědy (take-away) kontaktují paní vedoucí školní jídelny (tel. 777 477 984, hola@lupacovka.cz), a platí pro ně následující:

Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, mají nárok na dotovaný oběd. Tito strávníci nekonzumují oběd ve školní jídelně, po nahlášení ve vrátnici školy jim bude oběd vydán v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Čas výdeje pro tyto strávníky: 13:15 – 13:45 hod.

 

pohyb dalších osob v budově školy

– ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

konzultace

Pro žáky, kteří se aktuálně vzdělávají distanční formou jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole – vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník.

 

kroužky, zájmová činnost – přerušení činnosti

 

 –> OPATŘENÍ PES PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ <–

 1. stupeň

1. a 2. ročník od 18. 11. 2020

– provoz ranní družiny je zastaven, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30

– žáci 1. a 2. tříd vstupují samostatně (tzn. bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců/jiných osob) v čase 7:40 – 7:55; žáci ze tříd I. ABC pravým vchodem, žáci II. ABC hlavním vchodem

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce a pokračují ke své kmenové třídě v 1. patře, kde se přezují  a vstupují do učebny

– žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

– pro žáky 1. a 2. tříd doporučujeme 2 – 3 roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek – pro žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-19, pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy, ostatních osob do školy vstupujících

– prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají; za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy je umožněn provoz školní družiny

–  při hudební výchově je zakázán zpěv; místo tělesné výchovy je možno za příznivých podmínek uskutečnit vycházky v okolí školy

– STRAVOVÁNÍ:

– školní jídelna je provozu, všichni žáci 1. a 2. ročníku budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu

– maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd bude zajištěn oddělením jednotlivých tříd do samostatných místností

 

pohyb dalších osob v budově školy

– ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

ošetřovné

informace MPSV naleznete ZDE

 

3. až 5. ročník

Stále platí zákaz osobní účasti žáků 1. stupně na vzdělávání, žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona; podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

Rozvrhy synchronní online výuky uvádíme zde:

3. ROČNÍK

4. ROČNÍK

5. ROČNÍK

 2. stupeň

Stále platí zákaz osobní účasti žáků 2. stupně na vzdělávání, žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona; podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

– rozvrh synchronní online výuky od 2. 11. 2020 uvádíme níže, žáci dostanou do žákovských účtů odkaz na online výuku

6. ROČNÍK

7. ROČNÍK

8. ROČNÍK

9. ROČNÍK

– prosíme žáky, aby pravidelně sledovali také portál skolaonline.cz

konzultace

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole – vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník.

ošetřovné

informace MPSV naleznete ZDE

školní jídelna

I nadále platí možnost distančních žáků stravovat se ve školní jídelně. Od 18. 11. 2020 dohází k těmto změnám: Výdej se uskuteční od 13:15 do 13:45 hodin. Další důležitou změnou je pokyn MŠMT ze dne 12. 11. 2020, který zakazuje distančním žákům konzumaci oběda ve školní jídelně. Distančním žákům bude oběd vydán po odčipnutí u výdejního okénka v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Přihlášení obědů pro nové zájemce je možné do pondělí 16. 11. 2020 do 12:00 hodin. Žáci/pedagogové dodržují hygienická opatření dle aktuálního Nařízení vlády.

kroužky, zájmová činnost – přerušení činnosti

noviny

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolte, abychom Vám tímto poděkovali za spolupráci v současné nelehké době, jen s Vaší podporou může současné distanční vzdělávání fungovat. Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu se prezenční třídní schůzky (společné či konzultační) dne 11. 11. 2020 nekonají a budou přesunuty na případný jiný termín. Se všemi pedagogy školy je možno v případě potřeby si domluvit individuální konzultace distanční formou (telefon, email, teams apod.) v průběhu distanční výuky kdykoliv. Pravidla distanční výuky připomínáme –> ZDE.

Další aktuální informace uvádíme zde:

1. 11. 11. 2020 se měly konat volby do Školské rady, rozhodnutím MŠMT došlo k prodloužení funkčního období Radě současné, informace MŠMT uvádíme –>
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM TERMÍNU 11. 11. 2020 NEKONAJÍ.
2. Hodnocení práce žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021: žáci 1. stupně obdrží od třídních učitelů souhrnné hodnocení práce za 1. čtvrtletí prostřednictvím zprávy ve škole online. Žáci 2. stupně jsou hodnoceni v předmětech, ve kterých probíhala synchronní online výuka.
3. Plánované vyhlášení volných dní na 21. 12. a 22. 12. 2020 se ruší, bude probíhat prezenční či distanční výuka.

4. Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru –> ZDE

5. Doporučení  Národního úřadu pro kybernetickou  a informační bezpečnost, nejen pro rodiče:

BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU

hrejte bezpečně – DOPORUČENÍ PRO RODIČE

sledujte, co děti sledují – DOPORUČENÍ PRO RODIČE

(pro žáky 3., 6. a 7. ročníku proběhnou v rámci projektu původně plánované vrstevnické semináře na toto téma online formou)

6. Škola má stále k dispozici k zapůjčení notebooky pro distanční vzdělávání. Od telefonního operátora také datové SIM k využití pro distanční výuku zdarma. V případě zájmu se prosím obracejte na kopecky@lupacovka.cz

7. Také školní družina připravila pro žáky 1. až 4. ročníku  1 – 2 x týdně online setkání (pondělí – čtvrtek 13:30 – 15:00). Odkazy na připojení dostali žáci a žákyně od svých třídních učitelek. VZHLEDEM K NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY SE POSLEDNÍ ONLINE SETKÁNÍ KONÁ 16. 11. 2020.

8. Školní jídelna: i nadále platí možnost distančních žáků stravovat se ve školní jídelně. Od 18. 11. 2020 dochází k těmto změnám:

Výdej se uskuteční od 13:15 do 13:45 hodin. Další důležitou změnou je pokyn MŠMT ze dne 12. 11. 2020, který zakazuje distančním žákům konzumaci oběda ve školní jídelně. Distančním žákům bude oběd vydán po odčipnutí u výdejního okénka v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Přihlášení obědů pro nové zájemce je možné do pondělí 16. 11. 2020 do 12:00 hodin.

Jakékoliv dotazy na telefonu 777 477 984 (pí Holá, Marková) nebo na e-mailu: hola@lupacovka.cz.

9. Testování scio: 6. ročník – bude dokončeno v náhradním termínu, 9. ročník – bude stanoven náhradní termín

10. Vědomostní soutěže:

Konkrétní informace jsou k dispozici pouze pro

matematickou olympiádu – 5. až 9. ročník

fyzikální olympiádu pro 8. (kategorie F) a 9. ročník (kategorie E)

dějepisná olympiáda – pro žáky 8. a 9. ročníku – školní kolo proběhlo dne 24. 11. 2020 od 14:00 – 15:30 distanční formou

 

 

11. Pomoc s distanční výukou nabízí také: DDM ULITA

a MHMP – pomocskolam.cz

a další organizace

12. Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma

SPOLU DOMA

Děkujeme za pozornost a spolupráci a přejeme do dalších dnů pevné nervy i zdraví.

 

V souvislosti s nástupem žáků 1. a 2. tříd do škol od středy 18. 11. 2020 dochází ke změně výdejního času obědů pro distanční žáky. Výdej se uskuteční od 13:15 do 13:45 hodin.

 

Další důležitou změnou je pokyn MŠMT ze dne 12. 11. 2020, který zakazuje distančním žákům konzumaci oběda ve školní jídelně. Distančním žákům bude oběd vydán po odčipnutí u výdejního okénka v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy.

Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků.

 

Přihlášení obědů pro nové zájemce je možné do pondělí 16. 11. 2020 do 12:00 hodin.

 

Jakékoliv dotazy na telefonu 777 477 984 (pí Holá, Marková) nebo na e-mailu: hola@lupacovka.cz.

Holá

V Praze 13. 11. 2020

Vážení rodiče strávníků 1. a 2. tříd,

od středy 18. 11. 2020 znovu přihlašuji Vaše děti ke stravování ve školní jídelně.

Jídelníček a provizorní provozní řád šj je zveřejněn na webových stránkách školy.

 

V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosím o odhlášení obědů.

JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy
děti

Žáci druhého stupně se v průběhu září v hodinách informaticky zaměřených předmětů seznamovali s prostředím Office 365 (každá třída dle tematického plánu a ŠVP prostřednictvím jiných aktivit). Žáci mají tedy přístup k Office 365 většinou ve tvaru:

[první písmeno z křestního jména/křestních jmen][prijmeni]@lupacovka.cz (tedy např. Petra Vaňková: pvankova@lupacovka.cz)

Žáci se po přihlášení např. prostřednictvím webové stránky: office.com nebo 365.lupacovka.cz, kde v emailu budou mít k dispozici pozvání na online hodinu od konkrétního učitele. Zde pak mohou nastat komplikace s množstvím emailů, které žáci mohou mít a nebude to pro ně tedy přehledné. Z tohoto důvodu je možné použít kalendář. Žáci půjdou do levého horního rohu, kde si pod “značkou” devíti čtvrerečků zobrazí aplikace, mezi kterými bude i aplikace kalendář.

V kalendáři pak budou mít žáci k dispozici online hodiny, které přísluší jejich hodinám. V případě, že v kalendáři žáci nevidí jednotlivé hodiny, prosím, kontaktujte vyučujícího, který online hodinu zakládal. V případě, že se žáci nemohou do svých účtů 365 dostat a zapomněli heslo, které si v průběhu prvních hodin v informaticky zaměřených předmětech vytvořili, kontaktujte mne na vankova@lupacovka.cz.

Žáci pak kliknou na konkrétní hodinu a následně na “připojit se”.

Prodloužení funkčního období současné Školské rady

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu prodloužilo MŠMT funkční období současné Školské radě. Rozhodnutí MŠMT —> ZDE

Volby do školské rady se v původním termínu 11. 11. 2020  NEKONAJÍ!!!!

Níže uvádíme listinu kandidátů navržených oprávněnými osobami:

Charakteristika kandidátů – zákonných zástupců žáků do Školské rady – funkční období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023.

 

Kandidát číslo 1:

Jan Bém

Od roku 2011  je předsedou Unie rodičů a  od roku 2012 souběžně i předsedou Školské rady. Zakládá si na tom, aby spolupráce mezi rodiči a školou fungovala na maximální možné oboustranné spokojenosti a z této spolupráce nejvíce profitovali žáci, takže naše děti. Pracuji v nadnárodní společnosti na pozici regionálního obchodního manažera. Řadu let žiji s rodinou na Žižkově, kde se aktivně účastním veřejného dění.  Svůj volný čas věnuje rodině a společnému cestování, dále fotografování, kultuře, sportu aj.

 

Kandidát číslo 2:

Lucie Flesarová

Na Žižkově žije již 15 let. K Lupáčovce má velmi osobní vztah, a to nejen proto, že ji navštěvují její tři synové (4., 5., a 8. třída), ale také proto, že v minulosti byl jejím studentem i otec. Není ji lhostejný způsob vzdělávání našich dětí, ani prostředí, ve kterém tráví velkou část dne. Zajímá se i o všechny další aktivity, které škola organizuje nebo se na nich podílí. Je přesvědčena, že Školská rada může mít pro směřování školy velký smysl, ale pouze tehdy, budou-li v ní zasedat lidé, kteří jsou ochotni škole věnovat svůj čas a úsilí. Velmi ráda by se stala její platnou součástí. Ráda by se zasadila o to, aby přání rodičů byla více slyšet a hlavně o to, aby naše děti do školy chodily rády a co nejvíce se toho naučily.

 

Kandidát číslo 3:

Eva Kršková

Pracuje v nadnárodní společnosti spravující realitní fondy na pozici ředitelky právního oddělení. Jako advokátka se aktivně podílím na projektu „Advokáti do škol“, jehož podstatou je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků,  jsem zároveň spoluautorkou publikace „Právní desatero pro žáky, studenty a učitele“. Svůj volný čas věnuje hlavně rodině, vaření a společnému cestování i sportu. Patří mezi rodiče, kteří mají zájem jak o své děti, tak o dění ve škole. Ve svém přístupu je aktivní nejen při získávání informací, ale také v iniciativní pomoci s řešením problémů.  Myslí si totiž, že spolupráce rodičů a školy je důležitá. Dle jejího názoru může být školská rada nejen přínosem pro školu v oblasti komunikace školy s dalšími aktéry vzdělávání, ale může být i mediátorem komunikace s rodiči či zřizovatelem školy.

 

Kandidát číslo 4:

Jana Lišková

Dvanáct let se věnuje řízení neziskové organizace Rodinné a komunitní centrum Paleček, kde pracuje s rodinou a dětmi. Založila také mateřskou školu a 2 dětské skupiny. Práce s dětmi a rodinou jí velmi naplňuje a ráda by se více podílela i v ZŠ Lupáčova, kde má syna a vzděláváním zde prošla před 5 lety i má dcera. Chtěla by se zapojit do dění ZŠ Lupáčova a také do tvorby vize školy.

 

Za správnost

Mgr. Martin Řeháček

předseda volební komise

Dne 22. 10. 2020

Ve šd 1.B si děti rády hrají ponejvíce s dřevěnými kostkami a s Legem. Po obědě si často čteme dětskou literaturu- nyní pohádky Josefa Lady a posléze si o obsahu pohádky povídáme a někdy jej i výtvarně ztvárníme. Děti rády kreslí a proto s obrázky hrajeme i interaktivní hry v poznávání kresby- co to je? Dále hrajeme hry- Na barvy, Na schovávání předmětů, Pantomimu a hra Kdo jsem. Snažím se dětem vytvořit příjemné “odpočinkové” prostředí s důrazem na bezpečnost a základní pravidla hygieny, společenského chování a respektu jeden k druhému.

Ivana Lehovcová