Vážení rodiče, zákonní zástupci, příznivci školy, dovolte, abychom Vás pozvali na již tradiční Den otevřených dveří, který se koná 22. 1. 2020. Máte možnost prohlédnout si školu (v 16:00 hodin), navštívit výuku (v době mezi 8:00 – 11:40), zúčastnit se besedy s vedením a učiteli školy (v 15:00 hodin) a získat tak podrobné a ucelené informace o chodu a směřování naší školy.

Pro budoucí žáci 1. ročníku je v tento den připravena akce „Prvňáčkem již v lednu“ od 15:00 do 15:45 hodin.

Na den otevřených dveří se prosím registrujte ZDE.

Plakát PRVŇÁČKEM UŽ V LEDNU

Plakát ZÁPIS

A nyní informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku ve školním roce 2019/2020:

23. 3. 2020 – 8. 4. 2020 mohou rodiče registrovat přihlášku k zápisu a rezervovat si den a hodinu zápisu – ve vrátnici školy. Odevzdají vyplněné dokumenty:

  • přihláška k základnímu vzdělávání
  • evidenční údaje žáka

Potřebné dokumenty naleznete ke stažení v přílohách tohoto článku.

Zápis probíhá 14. 4. 2020(úterý) a 15. 4. 2020 (středa) v době od 14:00 do 18:00 hodin.

Náhradní zápis pro děti nemocné (potvrzení od lékaře) se koná dne 27. 4. 2020 od 14:00 do 16:00.

Zahájení povinné školní docházky:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

  1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,
  2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzor žádosti o odklad naleznete v příloze tohoto článku.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:
– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách:

Přihláška k základnímu vzdělávání

Evidenční údaje žáka

Žádost o odklad povinné školní docházky

Obecná pravidla a časté otázky

KRITÉRIA ZÁPISU DO ZŠ LUPÁČOVA

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace k zápisu MŠMT

 

ZŠ Lupáčova od 1. 1. 2020 hledá zaměstnance na pozici asistent/ka pedagoga na 1. stupeň. Výše úvazku výše úvazku 0,6389 (23 h přímé pedagogické činnosti + 2,556 h práce související s přímou pedagogickou činností). V případě Vašeho zájmu či pro poskytnutí více informací nás prosím kontaktujte na tel.: 777 478 655 nebo na kopecky@lupacovka.cz.

Představujeme říjnové číslo Školního zpravodaje, kde opět najdete ohlédnutí za některými zajímavými akcemi pořádanými pro naše žáky školou a dalšími organizacemi.

zpravodaj_říjen 2019

Termín : 30.3. – 3.4.2020

 Místo : Žižkova bouda, Pec pod Sněžkou – Krkonoše

 Předpokládaná cena : 4000,-Kč (zahrnuje ubytování, stravování  a dopravu, po ukončení akce bude provedeno vyúčtování) + permanentka – bude upřesněno v pokynech před odjezdem dle ceníku 2020 a bude placeno na místě hotově.(není v ceně)

Platbu 4000,- Kč do 18.11.2019 na účet: 2000786399/0800  VS 50 do poznámky jméno a příjmení žáka,  Spec.S……… Do 11.11.2019 odevzdat závaznou přihlášku.

Stravování: začíná obědem a končí snídaní. Snídaně bufet, oběd a večeře jednotné menu,

Výstroj a výzbroj: lyže sjezdové, hůlky, boty, helma, lyžařské brýle, rukavice, přezutí do chaty.

Kapesné: individuální (možnost koupení pití, pamlsků apod.)

Osobní lékárna: antiseptikum pro ústa, elastické obinadlo, krém na obličej s UV faktorem, pomáda na rty.

Poznámka: Po příjezdu si rodiče osobně vyzvednou žáka se zavazadly a při odchodu informují pedagogický dohled, pokud žák odchází sám, musí odevzdat písemnou žádost o propuštění. Upozorňujeme, že odhlášení z LVZ musí být písemné a pouze z vážných důvodů (zdravotní s potvrzením lékaře a v případě předčasného odjezdu z kurzu bude případná fin. vratka pouze po předložení lékařské zprávy.) Storno podmínky a materiály ke stažení jsou na www.lupacovka.cz – žáci-kurzy-lyžařský.

Odjez a příjezd bude upřesněn v pokynech před odjezdem. Po odevzdání závazných přihlášek odevzdají žáci informace o kartě žáka, bezinfekčnosti, seřízení lyží, kopie zdravotní pojišťovny a zdravotní způsobilost.( ke stažení na stránkách školy). Odevzdají do 28.2.2020 Bezinfekčnost před odjezdem.

S případnými dotazy se obraťte na vedoucího zájezdu Ing. Jarmilu Tomáškovou

tomaskova@lupacovka.cz

Závaznou přihlášku nutno odevzdat do 11.11.2019

STORNO PODMÍNKY:

  • za storno rezervace v období 60-31 dní před sjednaným začátkem pobytu bude účtován stornopoplatek ve výši 50 % z Celkové ceny;
  • za storno rezervace v období 30-15 dní před sjednaným začátkem pobytu bude účtován stornopoplatek ve výši 75 % z Celkové ceny;
  • za storno rezervace v období 14-0 dní před sjednaným začátkem pobytu bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % z Celkové ceny.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

INFORMACE A PŘIHLÁŠKA

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

BEZINFEKČNOST

 

Dne 16.10.2019 odjelo 65 dětí 2. stupně na návštěvu německého hlavního města.

Zájezdu se účastnily všechny přihlášené děti. Cesta tam proběhla bez problémů.

Po vystoupení z autobusu jsme se za deštivého počasí vydali na místa, kde stávala Berlínská zeď. Navštívili jsme muzeum teroru, panoramatickou výstavu Zeď na Check point Charlie a Potsdamer Platz.. Poté jsme si prohlédli významné stavby, které jsme měli podle programu navštívit na třídě Unter den Linden. Na této ulici se nachází muzeum Madame Tussaud, kde jsme strávili necelé dvě hodiny obdivováním figurin slavných lidí Německa i světa. Ve večerních hodinách nás čekala prohlídka DDR muzea.

Druhý den po snídani jsme vyrazili na procházku po západní části Berlína, kde jsme navštívili Wilhelm-Gedächtniskirche a prohlédli si Europa Centre. Pak jsme autobusem přejeli na Alexander Platz a tam po hodinovém rozchodu následovala návštěva televizní věže. V odpoledních hodinách jsme přejeli do Postupimi, kde si děti prohlédly zahrady zámku Sansoussi a pak jsme přejeli do Cecilienhofu, kde jsme absolvovali prohlídkový okruh zámku. Na závěr nás čekala cesta zpátky do Prahy, které proběhla bez problémů.

Dne 15.10.2019 se třída 8. C vydala do Národního technického muzea, kde si mohla v průběhu celého dopoledne prohlédnout tamější exponáty. Nicméně důležitou součástí celého dopoledne byla i účast na workshopu v televizním studiu. Workshop byl  zaměřen na mediální výchovu a jako výsledek si následně žáci vyzkoušeli připravit reportáž.

 

V pátek 4. října absolvovala třída VIII. A jeden z lektorovaných programů paměťových institucí v historické budově Národního muzea. Pod vedením lektorky plnili žáci několik úkolů o historických obdobích a osobnostech, jejichž busty a sochy je možné zhlédnout v Panteonu. Řešení zaznamenávali do připravených pracovních listů. Kromě poznatků o významných politicích, umělcích a vědcích byla návštěva Panteonu spojena s výkladem o jeho výzdobě a funkci. Žáci se také dozvěděli zajímavé informace o bronzu, z něhož jsou vytvořeny sochy a busty, a o mramoru, kterým je celý Panteon vykládán. Celý program proběhl v příjemné atmosféře mimo jiné i proto, že muzeum bylo ještě zavřené, a tak byla VIII. A zrána jeho jedinými návštěvníky. Z panteonu žáci po vyluštění zašifrovaných informací o Učiteli národů zamířili na výstavu Uč se moudrým býti – Orbs Pictus v běhu času věnovanou vícejazyčné učebnici, kterou J. A. Komenský v 17. století vymyslel a sestavil. Ve vitrínách měli možnost prohlédnout si různá vydání této zajímavé knihy z různých historických období a zemí. Nakonec třída pozdravila kostru plejtváka, která se po částech navrací do expozice muzea. Dopoledne jsme zakončili procházkou po Starém Městě.