–>INFORMACE PRO RODIČE<–

17. 1. 2022

Při testování ve škole dne 17. 1. 2022 vyšel pozitivní výsledek antigenního testu celkem 17 žákům:

I. A – 3 žáci; II. A – 1 žák; II. C – 2 žáci; III. A – 1 žák; III. B – 1 žák; V. C – 1 žák; VII. B – 1 žák; VII. C – 2 žáci; VIII. A – 1 žák; VIII. C – 2 žáci; IX. B – 2 žáci.

Žáci/žákyně ihned po testu opustili/y školu a podstoupí PCR test, o jehož výsledku budeme opět informovat.

16. 1. 2022

Během víkendu bylo potvrzeno PCR testem onemocnění u jednoho žáka třídy I. B a u jednoho žáka třídy I. C. Třída I. B zůstává v karanténě do pondělí 17. 1. 2022, třída I. C do středy 19. 1. 2022. Výjimku z karantény mají zatím žáci po prodělaném onemocnění.

14. 1. 2022

Ke dni 14. 1. 2022 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně ve třídě IX. B. Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, byli/y vytipováni/y  žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa do 17. 1. 2022 včetně. Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

13. 1. 2022

Ve třídách II. A, V. C a VII. C byl PCR pozitivně testován vždy jeden žák. Žák/žákyně byl/a ve škole naposledy v pondělí (VII. C, V. C), resp. v úterý 11. 1. 2022 (II. A). Škola kontaktovala Hygienickou stanici hl. m. Prahy a byly vytipovány rizikové kontakty, kterým bude nařízena karanténa (rodiče těchto žáků jsme kontaktovali), karanténu hygiena nařídila do soboty 15. 1. 2022 včetně (V. C, VII. C) a neděle 16. 1. 2022 včetně (II. A).  Podle aktuálních pravidel není nutné v karanténě podstoupit PCR test (pokud je osoba bez příznaků). Pokud rodiče budou chtít vzít své děti na preventivní PCR test, samozřejmě mohou, děti do 18 let mají k dispozici 5 PCR testů hrazených pojišťovnou <- vyjádření hygieny. Výjimku z karantény mají očkovaní (14 dní od poslední dávky) a max. 180 dnů od prodělání nemoci. Ostatní žáci třídy zatím pokračují v prezenční výuce. Rodičům ostatních žáků doporučujeme u svých dětí sledovat příznaky onemocnění a po domluvě s pediatrem případně podstoupit PCR test dětí. Žáci v karanténě mají obědy dne 13. 1. a 14. 1. 2022 odhlášené, v případě zájmu o oběd kontaktují zákonní zástupci paní vedoucí školní jídelny M. Holou (hola@lupacovka.cz) – obědy pak bude možné vyzvednout v čase 12:00 – 12:30 v nádobách poskytnutých školou.

13. 1. 2022

Při antigenním testování ve škole nevyšel žádnému žákovi pozitivní výsledek.

11. 1. 2022

Pozitivní výsledek anitgenního testu žáka třídy I. A byl potvrzen PCR testem. Žáci měli během procesu testování roušky (kromě odběru) a pozitivní žák byla následně ihned izolována od ostatních, třída zůstává bez karanténních opatření. Rodičům ostatních žáků doporučujeme u svých dětí sledovat příznaky onemocnění a po domluvě s pediatrem případně také podstoupit PCR test dětí.

10. 1. 2022

Při testování ve škole dne 10. 1. 2022 vyšel jednomu žákovi školy pozitivní výsledek antigenního testu – ve třídě I. A. Žák/žákyně ihned po testu opustila školu a podstoupí PCR test, jehož výsledku budeme opět informovat.

10. 1. 2022 

Ve třídě V. B, která je již v karanténě, byly PCR testem potvrzeny pozitivní výsledky, na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy se karanténa prodlužuje do čtvrtka 13. 1. 2022. Žáci se vrací do školy v pátek 14. 1. 2022, kdy podstoupí antigenní testy ve škole.

7. 1. 2022

Ke dni 7. 1. 2022 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně ve třídě III. C a V. B – potvrzení pozitivního výsledku antigenního testování ze dne 6. 1. 2022 . Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, byli/y vytipováni/y  žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa do 12. 1. 2022 včetně. Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

7. 1. 2022

Výsledek atnigenního testování tříd III. C a V. B (třídy jsou v režimu test-to-stay):

III. C – všichni žáci výsledek testu negativní

V. B – 1 žák/žákyně výsledek antigenního testu pozitivní, žák/žákyně ihned opustil/a školu, ostatní žáci zatím pokračují ve výuce ve škole v režimu test-to-stay.

6. 1. 2022

Ke dni 6. 1. 2022 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně VII. A (byl/a naposledy ve škole 3. 1. 2022). Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, byli/y vytipováni/y  žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa do 10. 1. 2022 včetně. Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

6. 1. 2022

Při testování ve škole dne 6. 1. 2022 vyšel dvěma žákům pozitivní výsledek antigenního testu – jeden žák/žákyně ve třídě III. C, jeden žák/žákyně ve třídě V. B. Žáci ihned po testu opustili školu a podstoupí PCR testy. Třídy III. C a V. B nastupují do tzv. režimu test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.

3. 1. 2022

Při testování ve škole dne 3. 1. 2022 vyšel dvěma žákům pozitivní výsledek antigenního testu – jeden žák/žákyně ve třídě IX. A, jeden žák/žákyně ve třídě IX. C. Žáci ihned po testu opustili školu a podstoupí PCR testy. PCR testy nákazu nepotvrdily ani u jednoho žáka.

13. 12. 2021

Ke dni 13. 12. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně IX. B. Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (předpokládáme do 17. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce. Výjimku z karantény mají žáci očkovaní a 180 dnů po prodělání nemoci.

12. 12. 2021

Ke dni 12. 12. 2021 byl PCR testem potvrzen další pozitivní výsledek žáka/žákyně  v VI. B. Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, karanténa byla nařízena celé třídě (předpokládáme VI. B do  16. 12. 2021), přecházíme na distanční výuku, jejíž součástí bude i online distanční výuka. Výjimku z karantény mají žáci očkovaní a 180 dnů po prodělání nemoci.

11. 12. 2021

Ke dni 11. 12. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně V. A, VI. B a u vychovatelky školní družiny II. A. Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (předpokládáme v V. A do 17. 12, v VI. B do  15. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

8. 12. 2021

Ke dni 8. 12. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně II. B. Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (předpokládáme do 13. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

1. 12. 2021

Ke dni 1. 12. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně II. B. Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (předpokládáme do 7. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

30. 11. 2021, 2. 12. 2021

Dne 30. 11. 2021: na základě sdělení hygienické stanice existuje podezření na výskyt varianty omikron u PCR pozitivně testované/ho žáka/žákyně třídy V. A. Z tohoto důvodu byla nařízena karanténa všem žákům třídy, kteří byli ve škole v rozmezí 23. 11. 2021 – 25. 11. 2021, včetně žáků, kteří nemoc covid prodělali nebo jsou očkovaní. Tyto žáky jsme hlásili hygienické stanici. Pokud by se varianta omikron nepotvrdila, je možný návrat do školy všech žáků po negativním výsledku PCR testu. Doplnění ze dne 2. 12. 2021: varianta omikron se nepotvrdila, žáci se vrací do školy (nejdříve v pátek 3. 12. 2021) po PCR negativním testu.

Ke dni 29. 11. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně I. B. Škola kontaktovala KHS, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (předpokládáme do 3. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

30. 11. 2021

Ke dni 30. 11. 2021 byl potvrzen druhý pozitivní PCR test ve třídě III. A, celá třída přechází do karantény a zahajuje distanční výuku, včetně synchronní online výuky. Návrat žáků do školy předpokládáme v pondělí 6. 12. 2021.

27. 11. 2021

Ke dni 27. 11. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně ve třídě III. A a ve třídě V. A – naposledy ve škole dne 25. 11. 2021. Škola kontaktovala KHS, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa(předpokládáme do 2. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

25. 11. 2021

Ke dni 25. 11. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně III. B. Škola kontaktovala KHS, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa(předpokládáme do 2. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

24. 11. 2021

Ke dni 24. 11. 2021 byly PCR testem potvrzeny dva případy ve třídě III. C a jeden případ ve IV. C. Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky/žákyně, kteří/ré byli/y testováni/y ve škole v pondělí 22. 11. 2021 antigenním testem a ihned opustili/y školu, v tomto případě se karanténa nenařizuje. Rodičům ostatních žáků doporučujeme u svých dětí sledovat příznaky onemocnění a po domluvě s pediatrem případně podstoupit PCR test dětí.

20. 11. 2021

Ve třídě V. B byl ke dni 20. 11. 2021 PCR testem potvrzen druhý pozitivní výsledek žáka/žákyně, na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy bude celé třídě nařízena karanténa do 26. 11. 2021 (výjimku mají očkovaní žáci a žáci s prodělaným onemocněním covid do 180 dnů). Další informace obdrželi zákonní zástupci školu online a příp. emailem.

19. 11. 2021

Ve třídě VI. A byl ke dni 19. 11. 2021 PCR testem potvrzen druhý pozitivní výsledek žáka/žákyně, na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy bude celé třídě nařízena karanténa do 22. 11. 2021 (výjimku mají očkovaní žáci a žáci s prodělaným onemocněním covid do 180 dnů). Další informace obdrželi zákonní zástupci školu online a příp. emailem.

PCR test ve třídách II. B, III. A, V. A, V. B, VIII. B ke dni 19. 11. 2021 potvrdil pozitivní výsledek žáka/žákyně. Škola kontaktovala KHS, základě něhož byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa. Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

17. 11. 2021

PCR test ve třídě I. B ke dni 17. 11. 2021 potvrdil pozitivní výsledek žáka/žákyně. Škola kontaktovala KHS, na základě něhož byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa, předpokládáme do úterý 23. 11. 2021. Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce.

PCR test ve třídách VI. A, VI. B, IX. A ke dni 17. 11. 2021 potvrdil pozitivní výsledek vždy u jednoho žáka/žákyně. Škola kontaktovala KHS, na základě něhož byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (škola zákonné zástupce kontaktovala telefonicky). Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce. V IX. A byli všichni vytipovaní žáci očkovaní, karanténa se nenařizuje, pokračují v prezenční výuce.

Ve třídě IV. B byl ke dni 17. 11. 2021 PCR testem potvrzen druhý pozitivní výsledek žáka/žákyně, na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy byla celé třídě nařízena karanténa do 19. 11. 2021 (výjimku mají očkovaní žáci a žáci s prodělaným onemocněním covid do 180 dnů). Další informace obdrží zákonní zástupci a žáci třídy IV. B přes školu online a příp. emailem.

PCR test ve třídě IX. C ke dni 17. 11. 2021 potvrdil pozitivní výsledek žáka/žákyně. Škola kontaktovala KHS, na základě níž byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (2 žáci/žákyně, ostatní naočkovaní – nemusí do karantény) – do pondělí 22. 11. 2021. Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce.

15. 11. 2021

Dne 15. 11. 2021 při antigenním testování ve škole vyšel celkem 3 žákům/žákyním (III. A, IV. B, VI. A) pozitivní výsledek testu, žák/žákyně opustil/a školu a podstoupil/a PCR test, podle výsledku testu bude škola postupovat podle nařízení hygienické stanice hl. m. Praha. Pozitivní výsledek žáka/žákyně III. A byl potvrzen PCR testem, škola kontaktovala hygienickou stanici a bude postupovat podle jejich nařízení.

15. 11. 2021

Ve třídě VI. C byl PCR testem potvrzen druhý pozitivní výsledek žáka/žákyně, na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy byla celé třídě nařízena karanténa do 19. 11. 2021 (výjimku mají očkovaní žáci a žáci s prodělaným onemocněním covid do 180 dnů). Další informace obdrží zákonní zástupci a žáci třídy VI. C přes školu online a příp. emailem.

11. 11. 2021

PCR test ze dne 10. 11. 2021 prokázal pozitivní výsledek žáka/žákyně třídy V. B, žák/žákyně byla naposledy ve škole 8. 11. 2021. Škola kontaktovala KHS, na základě níž byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (5 žáků/žákyň) – do pondělí 15. 11. 2021. Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce.

11. 11. 2021

PCR test ze dne 11. 11. 2021 prokázal pozitivní výsledek žáka/žákyně třídy VII. B, žák/žákyně byla naposledy ve škole 11. 11. 2021. Škola kontaktovala KHS, na základě níž byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (5 žáků/žákyň). Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce.

8. 11. 2021

Dne 8. 11. 2021 při testování ve škole vyšel žáku/žákyni I. A a VIII. C pozitivní výsledek testu, žák/žákyně opustil/a školu a podstoupil/a PCR test, který byl také pozitivní. Vzhledem k přijatým opatřením a termínu testování ve škole v pondělí před vyučováním, resp. na začátku 1. vyučovací hodiny, dle vyjádření KHS nebudou ostatní žáci v karanténě a pokračují v prezenční výuce ve škole.

4. 11. 2021

Také ve třídě IV. B byl/a dne 4. 11. 2021 mimo školu pozitivně testován/testována žák/yně. 4 žáci třídy IV. B zůstávají v tomto týdnu v karanténě.

3. 11. 2021

PCR test ze dne 3. 11. 2021 prokázal pozitivní výsledek u žáka/žákyně ve třídě VI. B.  Škola kontaktovala KHS, na základě níž byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (5 žáků/žákyň). Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce. Všichni pedagogové budou komunikovat se všemi žáky/žákyněmi VI. B v karanténě v souvislosti v výukou. Prioritním komunikačním kanálem je škole online, případně další domluvený způsob (např. školní email apod.).

Výtvarné tvoření probíhá od října do června každé úterý od 14.00 do 15.30 hodin. Kroužek navštěvuji žáci ze všech oddělení školní družiny. Účastníci jsou rozděleny do dvou skupin podle věku. První skupinu tvoří žáci 1. ročníku, druhou skupinu tvoří žáci 2. a 3. ročníku.  Cílem kroužku je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. Zároveň se v již osvojených postupech průběžně zdokonalují. Naše výtvory zdobí galérie Lupa i prostory školní družiny. Zapojujeme se do nejrůznějších činností a výtvarných soutěží, například Mezinárodní výtvarní soutěž Lidice.

V koláži vidíte ukázky naší činnosti.

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci – zájemci o zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023, děkujeme za Váš zájem o účast na Dni otevřených dveří dne 19. 1. 2022. Vzhledem k opětovně se zhoršující  epidemiologické situaci jsme se rozhodli uskutečnit dne 19. 1. 2022 od 15:00 hodin schůzku online. Po ukončení registrace (odkaz níže) dne 17. 1. 2022 odešleme odkaz na schůzku na email,  který jste uvedli v  registraci a také bude v den schůzky uveden

–>ZDE<–

Na schůzku se prosím přihlašujte pod jménem, které jste uváděli v registračním formuláři.

Zodpovíme také Vaše dotazy, které jste nám zaslali předem prostřednictvím registračního formuláře. Pokud to situace dovolí, umožníme Vám návštěvu a prohlídku školy v jiném termínu před zápisem, který opět uvedeme zde.

–>REGISTRACE NA ONLINE SCHŮZKU 19. 1. 2022 ZDE<–

Děkujeme za pochopení a těšíme se na online setkání s Vámi.

NÍŽE UVÁDÍME INFORMACE K SAMOSTNÉMU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2022/2023
Zápis proběhne dne 5. a 6. dubna 2022, vždy od 14.00 hodin. K zápisu je třeba se předem elektronicky registrovat na tomto odkazu:
Registrace bude přístupná od XX. XX. 2022 od 6:00 hodin do XX. XX. 2022 do 16:00 hodin.
Elektronickou registrací k zápisu zároveň podáváte elektronickou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
Zahájení povinné školní docházky:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

 1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,
 2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzor žádosti o odklad naleznete v příloze tohoto článku.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:
– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.

Obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – PODÁVÁ SE ELEKTRONICKY 

–>ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY<–

–> OBECNÁ PRAVIDLA A ČASTÉ OTÁZKY <–

–> KRITÉRIA ZÁPISU DO ZŠ LUPÁČOVA <–

–> DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ <–

–> INFORMACE MŠMT K ZÁPISU <–

V pátek 7. 1. jsme po obědě vyrazili na kluziště pod Žižkovskou věží. Děti byly velmi statečné. Někteří neúnavně bruslily i přes množství pádů a od minula udělaly značný pokrok.

K zapůjčení jsme měli  opěrné hrazdičky.

Moc děkuji paní Donzello, která pomáhala dětem do a z bruslí a pořídila krásné fotografie.

 

Během našeho kroužku jógy si děti díky říkankám, pohádkám nebo písničkám zkoušejí jógové pozice.  Důraz není kladen na perfektní provedení pozice nebo soutěživost, ale na radost ze společného pohybu. Na úvod se naladíme na cvičení hrou, poté se pustíme do samotné jógy, která je provázena příběhem nebo písní. Děti napodobují zvířátka , skotačí, kroužek je veden formou hry. Jóga není jen o prvcích a pozicích, ale také o zábavě a nových kamarádech. Cvičení jógy rozvíjí dětskou fantazii, zlepšuje paměť, koncentraci, rovnováhu, protahuje a posiluje tělo.
 V. Abrahámová
lektorka kroužku
vykřičník

Vážení rodiče, zákonní zástupci, chtěli bychom Vám i Vašim dětem poděkovat za spolupráci při všech testováních.

–>LETÁK O TESTOVÁNÍ PRO RODIČE<–

Informace ke změnám v testování od 3. 1. 2022 naleznete –>ZDE<–

Podle výsledků jednání vlády dne 29. 12. 2021 budou školám neprodleně zaslány k těmto změnám finální informace.

Níže uvádíme změny, ke kterým dochází při testování od 3. 1. 2022:

3. 1. 2022 – 16. 1. 2022

testování žáků 2 x týdně – (pondělí a čtvrtek, tedy 3. 1., 6. 1., 10. 1., 13. 1. 2022) antigenními testy

od 17. 1. 2022

testování 1 x týdně – vždy v pondělí

– organizace testování bude následující:

1., 2., 3. ročník – možnost testování s rodiči/zákonnými zástupci

Pokud se budou rodiče žáků 1. až 3. ročníku účastnit testování: testování probíhá pod dohledem určeného pedagogického pracovníka a přítomnosti zákonného zástupce/rodiče již od 7:45 v prostoru školní jídelny (přízemí vpravo) a školní družiny (přízemí vpravo) – bude označeno.

1. až 9. ročník – bez přítomnosti rodičů/zákonných zástupců 

Testování probíhá během první vyučovací hodiny (od 8:00 hodin) pod dohledem určeného pedagogického pracovníka.

NOVĚ SE TESTUJÍ I ŽÁCI, KTEŘÍ MAJÍ DOKONČENÉ OČKOVÁNÍ NEBO PRODĚLALI NEMOC DO 180 DNŮ.

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
  • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a
  • dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

V případě, žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod. – vice zde: –>Co s dětmi/žáky, kteří se odmítnou testovat? <–)

Žáci, kteří nebyli ve škole den testování nebo přicházejí v den testování později, se testují první den po nástupu do školy nebo v den testování po příchodu do školy (na 1. st. kontaktují svoji paní třídní učitelku, na 2. st.  paní zástupkyni).

Chtěli bychom tímto také připomenout a požádat zákonné zástupce o nahlašování PCR pozitivních výsledků žáků, pokud se testují na základě rozhodnutí zákonných zástupců (tedy nejen v případě, kdy PCR test byl proveden na základě pozitivního antigenního testu ve škole) – DĚKUJEME!

 

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

moc nás mrzí, že se nám ani letos nepodařilo uspořádat tradiční předvánoční jarmark.
I přes toto omezení Vám děti z deseti oddělení ŠD vyrobily a předaly krásné vánoční ozdoby, dekorace a dárky, za které jsme od Vás obdrželi peněžitý dar
v celkové hodnotě 8.571,- Kč
Tuto částku jsme předali na dobročinné účely Nadaci DOBRÝ ANDĚL .
Mnohokrát děkujeme, vážíme si Vaší podpory a štědrosti.
Je úžasné, že v této nelehké době myslíte na nejpotřebnější.
Děkujeme !

První měsíc byl velmi náročný, ale děti ho zvládly obstojně. Poštěstilo se nám  a dostali jsme možnost jít do kina Aero na krásný film “Ainbo- hrdinka pralesa.” Bohužel se poté covidová situace zhoršila a my jsme se nemohli zúčastnit dalších akcí.

Nesmutnili jsme dlouho a místo toho jsme si to vynahradili vycházkami po okolí, návštěvami hřišť a různých sportovišť. I uvnitř jsme měli pestrý program. Na podzim jsme se věnovali změnám v přírodě a ukázali jsme si, jak se slaví dušičky u nás, ale i ve světě.

Přišla zima a na řadě byl náš první školní Mikuláš. Děti byly nadšené, dostaly za úkol splnit od Mikuláše, anděla a čerta pracovní list. Kdo pracovní list zvládl vypracovat, dostal sladkou odměnu.  Zbytek prosincových dnů se děti věnovaly vyrábění výrobků do Vánočního balíčku, který si před Vánočními prázdninami odnesly domů. Během prosince proběhla i akce na podporu útulku Voříškov.

Děti také podstoupily besedy v rámci preventivního programu školní družiny s různými tématy od dopravní výchovy přes vztahy mezi kamarády až po osobní bezpečí.

Byly to rušné první 4 měsíce, ale děti byly šikovné a ve všem se snažily udělat maximum.