vykřičník

1. Od 18. 9. 2020 platí povinnost mít zakrytá ústa a nos (roušky) nejen ve společných prostorách školy, ale i během vyučování – platí pro žáky na 2. stupni ZŠ.

2. Ve třídě V. A  měl/a žák/žákyně pozitivní test ze dne 16. 9. 2020. Vzhledem k tomu, že ve škole tento žák/žákyně není od 15. 9. 2020 a vzhledem k tomu, že komunikace s KHS je problematická a dosud nás nikdo oficiálně nekontaktoval, doporučujeme ponechat děti ze třídy V. A doma nejméně do 24. 9. 2020 a telefonicky kontaktovat Vašeho dětského lékaře. Děkujeme za pochopení a za spolupráci, z naší strany se jedná o preventivní doporučení, pokud nás bude KHS kontaktovat a doporučí jiný postup, budeme rodiče/zákonné zástupce třídy V. A obratem informovat.

3. paní vychovatelka ve třídě II. B byla pozitivně testovaná na covid-19. Naposledy byla ve školní družině dne v pondělí 14. 9., kdy nevykazovala žádné příznaky. V úterý  15. 9. již nepřišla na pracoviště. Test se uskutečnil ve středu 16. 9. a jeho výsledek nám byl oznámen 17. 9. večer. Do současné chvíle nás hygienická stanice nekontaktovala a komunikace s ní je problematická, proto jsme se rozhodli Vás touto cestou o situaci informovat. Jak bylo výše uvedeno, od kontaktu s paní vychovatelkou již uplynuly 4 dny a nyní dva víkendové dny (19. 9., 20. 9.) nebudou děti ve škole, necháváme na zvážení rodičů, popřípadě i po konzultaci s dětským lékařem, zda-li ponechají dítě příští týden doma či jak dále postupovat. Domníváme se však, že pokud dítě nevykazuje příznaky nemoci, není nutné, aby zůstávalo doma. Děkujeme za pochopení a za spolupráci, pokud nás bude hygienická stanice kontaktovat a doporučí jiný postup, budeme rodiče/zákonné zástupce třídy II. B obratem informovat.

 

závodní dráha

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2020/2021, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době uvést přesné termíny konání jednotlivých kroužků. Pro žáky mladšího školního věku (1. stupeň) se jako obvykle předpokládá plynulá návaznost na dopolední vyučování.

Elektronická evidence zájmu o jednotlivé kroužky přímo organizované ZŠ Lupáčova byla ukončena ke dni 14. 9. 2020. Nyní se obracejte přímo na lektory kroužků (prijmeni@lupacovka.cz), případně na kopecky@lupacovka.cz

Upozorňujeme zákonné zástupce, že v zájmových útvarech, které nejsou součástí povinné výuky, bude docházet ke kontaktu žáků různých tříd či ročníků, proto zvažte účast svých dětí v zájmových útvarech.

JAZYKOVÉ KROUŽKY

Anglický jazyk pro 1. ročník organizuje DDM ULITA, prosíme všechny přihlášené a další zájemce registraci na webu DDM Ulita. Termíny jsou upraveny tak, aby žáci ve školní družině zmeškali případnou vycházku pouze 1 x týdně. Kurzy Aj pro 1. ročník povedou v ZŠ Lupáčova lektoři DDM Ulita. Termíny a odkazy na přihlášení jsou:

Anglický jazyk pro 2. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova (E.K.)

první skupina: pondělí 14:00 – 15:00, čtvrtek 15:30 – 16:30

druhá skupina: pondělí 15:30 – 16:30, čtvrtek 14:30 – 15:30

Anglický jazyk pro 3. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (B. K.) Žáci 3. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů a konverzačních her.

první skupina: pondělí 13:30 – 14:30

druhá skupina: středa 13:15 – 14:15

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut v jednom z uvedených termínů: 1. termín: pondělí, 2. termín: středa

Anglický jazyk pro 4. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (B. K.) Žáci 4. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů, konverzačních her, zpracováváním a prezentováním projektů na probíraná témata.

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: pondělí 14:30 – 15:30

Kurz anglického jazyka zdarma, s rodilým mluvčím, pro nadané žáky 5. – 8. ročníku škol MČ Praha 3 – zajišťuje MČ Praha 3

Kurz: určeno pro žáky 5. – 8. tříd
Délka: 90 min
Obsah a vedení kurzu: Kurz by měl být veden rodilým mluvčím se zaměřením na konverzaci, případně s cílem složit na konci kurzu některý z mezinárodně uznávaných certifikátů. Pro žáky bude připraven vstupní online test a kontrolní výstupní test, aby mohli sledovat, kam se za dobu kurzu posunuli

Místo: na ZŠ Lupáčova či na některé ze ZŠ v Praze 3; předběžné přihlašování –>ZDE<–

Český jazyk pro cizince – H. Ullrichová – kroužek pro žáky školy s odlišným mateřským jazykem, úterý 13:45 – 14:45, 15:00 – 15:45

Přípravné jazykové kurzy pro 5. ročník (Nj, Šj, Fj) – žáci již odevzdávali písemné zájemky na konci školního roku 2019/2020, v září dostanou od lektorů písemnou závaznou přihlášku

německý jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně – 2 skupiny: 1. skupina – pondělí 13:15 – 14:15, 2. skupina – středa 13:15 – 14:15

francouzský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně – 1 skupina – pondělí 13: 15 – 14:15

španělský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně ve dvou skupinách; jedna skupina čtvrtek 14:00 – 15:00, druhá skupina čtvrtek 14:00 – 15:00

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – český jazyk – pro žáky 9. ročníku – P. Kaucká, středa 14:00 – 15:00 – zájemci z 9. ročníku kontaktují lektora

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – matematika– pro žáky 9. ročníku, P. Vydrová, čtvrtek 14:00 – 15:00 – zájemci z 9. ročníku kontaktují lektora

Kroužky ICT

Rozvoj algoritmického myšlení pro 1. a 2. ročník – P. Vaňková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni Ozoboti, Beeboti nebo stavebnice WeDo. Středa 14:00 – 15:00.

Programování pro 3. až 6. ročník – P. Vaňková – kroužek je zaměřen na rozvoj algoritmického myšlení formou her, aplikací, s využitím robotických hraček a stavebnic. V kroužku žáci využívají např. virtuálního světu Kodu, Minecraft, či aplikace Scratch. Středa 15:15 – 16:15

Polytechnický klub pro 2. stupeň – P. Vaňková – kroužek je rozdělen do 10 samostatných workshopů, kdy žáci přicházejí do styku s různými typy aplikací, programovatelných stavebnic a robotických hraček a dalších technologií. Tyto workshopy by měly ukázat žákům možnosti propojení technologií a techniky. V letošním roce jsou připraveny např. i Microbity. Není vyloučena ani návštěva některé z velkých společností nebo výstavy.

ESTETICKO – UMĚLECKÉ KROUŽKY

Hra na kytaru – od 3. ročníku, úterý 13:15 – 14:15 – J. Kudynová

Výrazový tanec – starší žáci (2. stupeň) – L. Krenková, pátek 14:15 – 15:15

Výrazový tanec – mladší žáci (1. stupeň) – L. Krenová, pátek 15:45 – 16:45

Dramatický kroužek – H. Zamrazilová; je zaměřen hlavně na pantomimu, pohybové divadlo a nový cirkus, součástí budou i základy žonglování a jednoduché pozemní akrobacie. Čtvrtek 14:00 – 15:00.

Flétna: 6 – 11 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova, úterý 12:30 – 14:15

Zobcová flétna je ideální hudební nástroj pro začátečníky. Někdy slouží jako příprava pro jiné dechové nástroje, pokud Vás ale chytne za srdce, poznáte díky ní i hudební klenoty. Pro děti je vhodná pro svou snadnost a rychlou možnost hraní písniček i drobnějších skladbiček. Lektorka Jana učí s individuálním přístupem a vybírá repertoár každému na míru. Od písniček po Vivaldiho. Tak nádech, výdech, začínáme…..
přihlašování –>ZDE<–

Kroužek fotografování pro 4. až 9. ročník – Mgr. Jana Čížová – 1 x týdně 120 minut – podmínkou je vlastní fotoaparát (ne na mobilu); čtvrtek 14:00 – 16:00

FOTOKOUZELNÍCI: NACVAKAT TISÍCE FOTEK DNES UMÍ KAŽDÝ, ALE UDĚLAT OPRAVDU OKOUZLUJÍCÍ FOTOGRAFII JEN ABSOLVENTI NAŠEHO KROUŽKU!!! MÁŠ FOTOAPARÁT, CHUŤ A ELÁN ZVLÁDNOUT VYFOTIT KRÁSNÉ FOTOGRAFIE (portréty, krajiny, makro, zátiší a jiné)?
Přihlas se a staň se FOTOKOUZELNÍKEM.

Korálkování – Mgr. Jana Čížová, od 2. ročníku, pondělí 14:00 – 15:00

 

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY

Šachový klub – A.  Ambrož, pátek 13:00 – 15:00

Florbal pro 1. až 3. ročník – J. Šerf – úterý 15:00 – 16:00

Florbal pro 4. až 7. ročník – J. Šerf – pondělí 15:45 – 16:45

Florbal Olymp pro 1. až 5. ročník – v ZŠ Lupáčova, úterý 16:00 – 17:00, středa 16:00 – 17:00

První hodina proběhne v úterý 6.10.2020 a ve středu 7.10.2020; poslední hodina proběhne v úterý 18.5.2021 a ve středu 26.5.2021

Sportovní hry pro 3. – 7. ročník – J. Tomášková, čtvrtek 15:35 – 16:35

Badminton 1 – pro 1. až 3. ročník, DDM Ulita v  ZŠ Lupáčova, středa 15:00 – 16:00

Badminton 2 – pro 4. až 7. ročník, J. Šerf, pondělí 17:00 – 18:00

Kroužek plavání pro 1. a 2. ročník

KAPACITA KROUŽKU JE JIŽ ZCELA NAPLNĚNA, V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM KONTAKTUJTE ORGANIZÁTORA KROUŽKU

Délka kurzu: I. pololetí 2020/2021, Termín: ČTVRTEK, 13:50-15:00, Zahájení: 24. 9. 2020, Ukončení 27. 9. 2020, Počet lekcí: 17, Délka lekce: 45 min
Místo konání: plavecký bazén Olšanka, Praha 3
Cena: 2 400 Kč
Kurz bude probíhat v plaveckém bazénu sportcentra Olšanka hned naproti škole. Trenér bude děti z družiny vyzvedávat 10 minut před začátkem lekce ve 13:50 a odvede děti na bazén, kde dohlédne na převlečení a hygienu a zahájí plavecký výcvik v délce 45 min. Děti musí být při převlékání a hygieně samostatné.
Po skončení lekce děti opět doprovodí do družiny v 15:00. Děti budou rozděleny do 2 plaveckých skupin dle dovedností. Každou skupinu povede jeden
trenér.
S sebou: plavky, ručník, ťapky na bazén, župan pro zmrzlíky, brýle a plavecká čepice nepovinné
Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně informací k platbě.
Storno podmínky: Kurzovné se nevrací. Při souvislé nemoci delší než 3 týdny v 1.pololetí 2020/2021 poskytujeme na vyžádání slevu 10-15 % (podle délky nemoci) na kurzovné v druhém pololetí. Nutné potvrzení od lékaře.
Kurz bude otevřen pouze v případě minimálního obsazení 20 dětí.
Plavecká škola Activity Club, z.s.
Mgr. Ondřej Šimáček
Tel: 603591017
E-mail: ondrejsimacek@activityclub.cz
www.activityclub.cz

Inline bruslení – lekce 17. 9. 2020 – 22. 10. 2020, 840 Kč/6 lekcí, pro žáky 1. stupně, čtvrtek 15:30 – 17:00, instruktor si děti vyzvedne ve družině ZŠ Lupáčova a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede. Přihlašování –>ZDE–<

Gymnastika pro děti – Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Kroužek bude probíhat ve čtvrtek v čase 13:45 – 14:45 v období 1.10.2020-28. 1. 2021. 2100 Kč za pololetí. Přihlašování –>ZDE<–

Minibasketbal Sokol Žižkov – UPOZORŇUJEME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ŽE ORGANIZÁTOR JIŽ NEBUDE ZAJIŠŤOVAT VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ V DRUŽINĚ A PŘIVÁDĚNÍ ŽÁKŮ ZPĚT DO DRUŽINY. 

  1. Přípravka basketbalu Sokola Žižkovbude ve školním roce 2020-21 probíhat v žižkovské sokolovně Koněvova 19, Praha 3 ve dnech
    Úterý 16.00 – 17.30
    Čtvrtek 15.30 – 17.00
    Do přípravky přijímáme chlapce 8-11 let, výjimky možné po dohodě s trenéry nebo se mnou. Děti budou již v tomto roce hrát basketbal pro nejmenší – pražský pohár soutěž 3 na 3 na jeden koš. Cena je 1200.- Kč za pololetí. Číslo účtu 270 110 2615/2010, variabilní symbol datum narození dítěte. Začátek cvičení bude druhý týden v září, tj. poprvé v úterý 8.9.2020 Případné dotazy na mail jcivin@cbox.cz nebo na telefon 606 631 823.
  2. Pro děti z první a druhé třídy pořádáme všeobecnou sportovní přípravu s pokračováním v následných letech v přípravce basketbalu. Toto cvičení navazující na naše cvičení rodičů a dětí a předškolních dětí bude zaměřeno na zvyšování pohybové gramotnosti dětí, ovládání míče, bude obsahovat i gymnastické a herní prvky.Cena je 1200.- Kč za pololetí. Číslo účtu 270 110 2615/2010, variabilní symbol datum narození dítěte. Začátek cvičení bude v pondělí 7. 9. 2020 a bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin v žižkovské sokolovně, Koněvova 19, Praha 3. Vedoucí cvičení bude trenérka Monika, vaše případné dotazy směřujte na její telefon 773 562 092.

Těšíme se na zapojení vašich dětí do sportování!

PŘIHLÁŠKY NA KROUŽEK BASKETBALU PROSÍM POSÍLEJTE NA MAIL  jcivin@cbox.cz A UVEĎTE JMÉNO, PŘÍJMENÍ A ROK NAROZENÍ DÍTĚTE.

Ing. Jaroslav Civín,

oddíl basketbalu TJ Sokol Žižkov

tel. 606 631 823, sekretariát TJ tel. 608 333 118

 

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM ULITA

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o nabídce kroužků od DDM Ulita Praha 3
Celou nabídku kroužků pořádaných na ZŠ Lupáčova a nebo v DDM Ulita naleznete na https://www.ulita.cz/krouzky
naše novinky:
Teens Uklub – prostor pro setkání s kamarády, společné hry a výlety
Hravá historie – dějiny zábavnou a hravou formou
Sport Let´s go – sportovní kroužek plný netradičních sportů v angličtině
Rádi bychom Vás ujistili, že všechny kroužky v DDM Ulita a na základní škole Lupáčova jsou připravené k zahájení. Pokud nastane jakákoliv změna v pořádání těchto kroužků, bude jakýmkoliv způsobem omezena činnost DDM Ulity, jsme připraveni vracet poplatky.
Děkujeme DDM Ulita

 

vykřičník
Organizace začátku školního roku 2020/2021 s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci a doporučení MŠMT a MZd k provozu škol (podrobnosti uvádíme zde: Provoz ZŠ Lupáčova ve školním roce 2020)

Vzhledem k tomu, že Praha byla zařazena od září 2020 do II. stupně pohotovosti, zavádíme pro všechny žáky od 2. 9. 2020 povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy (šatny, chodby, jídelna, WC). Doporučujeme minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Pokud dojde ke zlepšení epidemiologické situace a území hl. m. Prahy bude opět zařazeno do I. stupně pohotovosti, dojde ke opětovné změně na dobrovolné nošení roušek. Děkujeme za pochopení a věříme, že toto opatření přispěje k udržení prezenční výuky.

1. září 2020

ŽÁCI 1. ROČNÍKU

Prosíme rodiče/zákonné zástupce, aby s dětmi přišli před budovu školy v 8:00 hodin. Zde Vás budou očekávat paní třídní učitelky, které si děti  převezmou a odvedou do tříd. Žáci se nepřezouvají a neberou si s sebou ani školní tašku. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy. Rámcové fotografie z prvního dne dětí ve třídě zveřejníme na webu školy. V 8:40 přivedou paní učitelky děti zpět před školu, předají je osobně rodičům, případně paním vychovatelkám do školní družiny, které s nimi poté půjdou na oběd. Provoz školní družiny je denně do 17:30, provoz ranní družiny je z organizačních a hygienických důvodů do odvolání pozastaven (zrušen). Od 17:00 hodin se konají třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku v jednotlivých třídách. Rodiče vstupují v rouškách. Na této třídní schůzce se seznámíte s paní třídní učitelkou, paní vychovatelkou, vyplníte všechny nezbytné dokumenty a dozvíte se základní informace o výuce i o družině. Již od 16:30 je možno v kanceláři vedoucí školní jídelny (v přízemí vpravo od vchodu do školy) zajistit dětem obědy.

ŽÁCI 2. AŽ 5. ROČNÍKU

Žáci 2. až 5. ročníku vstupují do budovy školy v čase 7:30 – 7:45, nepřezouvají se a jdou rovnou do své kmenové třídy podle rozpisu u vchodu do školy. Žáci II. ABC, III. A vstupují pravých vchodem při pohledu na školu, žáci III. BC, IV. ABC. , V. ABC vstupují levým (hlavním) vchodem u vrátnice. Takto budou žáci vstupovat do školy po celý školní rok. Rodiče nevstupují do budovy školy. Po ukončení výuky v 8:45 žáci odcházejí domů nebo jsou předáni do školní družiny.

ŽÁCI 6. AŽ 9. ROČNÍKU

Žáci 6. až 9. ročníku vstupují do budovy školy v čase 7:45 – 8:00, nepřezouvají se a jdou rovnou do své kmenové třídy podle rozpisu u vchodu do školy. Vstupují (hlavním) vchodem u vrátnice. Takto budou žáci vstupovat do školy po celý školní rok. Rodiče nevstupují do budovy školy. Po ukončení výuky v 8:45 žáci odcházejí domů.

OBĚDY

Obědy se vydávají v čase 9:00 – 11:00 hodin.

2. září 2020 – den třídního učitele

Vzhledem k tomu, že Praha byla zařazena od září 2020 do II. stupně pohotovosti, zavádíme pro všechny žáky od 2. 9. 2020 povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy (šatny, chodby, jídelna, WC). Doporučujeme minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Pokud dojde ke zlepšení epidemiologické situace a území hl. m. Prahy bude opět zařazeno do I. stupně pohotovosti, dojde ke opětovné změně na dobrovolné nošení roušek. Děkujeme za pochopení a věříme, že toto opatření přispěje k udržení prezenční výuky.

ŽÁCI 1. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 11:40, žáci se nepřezouvají a jdou rovnou do třídy. Jsou po celé dopoledne s paní třídní učitelkou. Poté přecházejí do družiny nebo odcházejí domů.

ŽÁCI 2. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 12:35, žáci se nepřezouvají a jdou rovnou do třídy. Jsou po celou dobu vyučování paní třídní učitelkou nebo panem třídním učitelem.

OBĚDY

Obědy se vydávají od 11:40 do 13:15.

3. září 2020

ŽÁCI 1. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 11:40, žáci se již přezouvají. Zkrácená výuka do 11:40 probíhá podle rozvrhu.  Poté žáci přecházejí do družiny nebo odcházejí domů.

ŽÁCI 2. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 12:35, žáci se již přezouvají. Zkrácená výuka do 12:35 probíhá podle rozvrhu.

OBĚDY

Obědy se vydávají od 11:40 do 13:15.

4. září 2020

ŽÁCI 1. STUPNĚ

Výuka probíhá podle rozvrhu.  Poté žáci přecházejí do družiny nebo odcházejí domů.

ŽÁCI 2. STUPNĚ

Výuka probíhá podle rozvrhu.

OBĚDY

Obědy se vydávají od 11:40 do 14:00

7. září 2020 – 9. zaří 2020

OBĚDY

Vzhledem k přerušení dodávky plynu do budovy školy bude v tyto dny pouze jedno jídlo – děkujeme za pochopení.

8. září 2020

Jednání rodičovské unie od 17:00 hodin, poté jednání Školské rady.

14. září 2020

Konec elektronické evidence kroužků na webu školy.

15. září 2020

Valná hromada Rodičovské unie.

14. září 2020 – 17. září 2020 týden třídních schůzek

V tomto týdnu se konají společné třídní schůzky v jednotlivých třídách s třídními učiteli (bez konzultace s jinými učiteli). Vzhledem ke snižování rizika šíření covid-19 se třídní schůzky konají podle tohoto rozpisu. Po dohodě třídních učitelů s rodiči je možno konat třídní schůzky online, jak je doporučeno v manuálu MŠMT A MZdr.  Rodiče vstupují v rouškách. Předpokládáme vybrání příspěvku rodičovské unii zástupcem rodičů v rodičovské unii ve výši 250 Kč.

14. 9. 2020 II. ABC  od 17:00, VI. ABC  od 18:00

15. 9. 2020 III. ABC od 17:00, VII. ABC od 18:00

16. 9. 2020 IV. ABC od 17:00, VIII. ABC od 18:00

17. 9. 2020 V. ABC od 17:00, IX. ABC od 18:00

 

 

děti

ŠD – zájmová aktivita – pro školní rok 2020/2021

 

ŠD nabízí zdarma dětem v rámci své činnosti zájmovou aktivitu, která je v letošním školním roce silně ovlivněna hygienickými opatřeními, které současně naruší chod a organizaci ŠD.

Vzhledem k povinnosti dodržet doporučení v souvislosti s nemocí COVID-19, nelze spojovat jednotlivá oddělení provozu ŠD, z těchto důvodů lze většinu zájmové aktivity nabídnout pouze jednomu oddělení ŠD.

 

Knihovna a mediální centrum – bude fungovat beze změny

Schůtová Michaela

Pondělí – pátek: 12:50 – 14:00, 15:30 – 16:15 hodin

Školní knihovna je pro žáky z I. a II. Stupně. Školní knihovna je vybavena spoustou knih vhodných k samostudiu, četbě i k zpracování referátů do výuky, např. encyklopedie, anglicky psaná literatura, beletrie a v neposlední řadě časopisy. Také je možno využít internet na pěti počítačích k výše uvedeným aktivitám – studium, příprava na výuku, zhotovení referátů a vypracování domácích úkolů. Knihovna dále zajišťuje celou řadu programů, na které mají žáci volný vstup, při dodržení všech hygienických opatření ( desinfekce rukou, ústenka).

K a M centrum nabízí účast na celé řadě dalších zájmových aktivit – exkurze jednotlivých oddělení ŠD na společné čtení, prohlížení titulů, besedy a diskuse o knihách a další.
Bližší informace na webu školy – O škole – Knihovna

 

Čtenářský kroužek – bude fungovat beze změny

Barkai Gabriela

Pondělí – od 14:00 – 15:30

Vhodné pro žáky  3. – 5. tříd

Četba dobré literatury je jemnou, avšak silnou „masáží“ mozku.

Při četbě se dětem rozšíří slovní zásoba, zlepší se pravopis a vyjadřovací schopnosti, bude se dětem

lépe učit i v jiných předmětech – pochopí lépe text.

Pokud máš kladný vztah ke čtení a knihám, máš zájem o společné sdílení čtenářských zážitků a zájem o rozvíjení se vlastního čtení, tato aktivita je to pravé pro tebe.

Náplní bude:

– vést žáky k pozitivnímu vztahu ke knize (kniha je můj kamarád)

– motivace žáků ke čtení

– společné povídání o knihách

– možnost vlastního výběru knih různého zaměření moje oblíbená kniha, knihy z

čtenářského deníku, časopisy, komiksy, encyklopedie, atlasy…

– rozvoj tichého i hlasitého čtení – vyjádření kresbou, pantomima, poslech audioknihy

– možnost napsání vlastní povídky – návštěva místní knihovny

 

Již druhým rokem se naše škola se zapojila do projektu „SPORTUJ VE ŠKOLE“, který díky Asociaci školních sportovních klubů ČR rozhýbává děti ve školních družinách po celé ČR.

 

Hry s míčembudou fungovat pouze pro oddělení lektorky Vilmy Abrahámové
Čtvrtek: 12:45 – 13:30– tělocvična školy

Míčové sporty patří mezi nejoblíbenější sporty. Rozpohybujme proto také naše děti skvělými a atraktivními míčovými hrami, jakými jsou například vybíjená, házená, miniházená, kopaná. Děti se naučí základům těchto úžasných míčových her, ale také píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu a spolupracovat. Děti by se měly naučit vše o práci s míčem: driblování, házení a chytání, ale hlavně umět s míčem správně běhat a ovládat ho.

Do lekcí míčových her zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost

reakce.

 

Míčové sporty v ŠD – budou fungovat pouze pro oddělení lektorky Hany Šípové

 

Pátek: 13:00 – 14:30 hodin – tělocvična školy

Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit na nové a zajímavé hry, ale i klasické oblíbené hry. Děti se pomocí her mohou učit vzájemnou úctu, rozvíjet své schopnosti, dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních situací. A to vše nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku.

Cílem je naučit děti nejen základům sportovní přípravy, ale i píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát sport jako zábavu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Děti by se měly naučit správně běhat, držet tělo při běhu, skákat, házet a chytat míč. Mladší školní věk je vhodný pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností.

Hodina probíhá formou: ukázat, vysvětlit a naučit, zařazena budou motorická cvičení a kompenzační cvičení na celkový rozvoj.

Děti se naučí základy kolektivních her: fotbal, basketbal, házená, vybíjená, volejbal, florbal.

 

Deskové hry –  budou fungovat pouze pro oddělení Mgr. Saturkové Anny

Středa : 15:00 – 16:30 – VV ateliér

Hry mají pro děti v každém věku jiný význam. Pro mladší žáky jsou hlavně zábavnou cestou, jak se naučit dodržovat pravidla, vyrovnávat se s prohrou nebo myslet kreativně, rozvíjí schopnosti soustředění, sebeovládání nebo umění řešit problémy, Deskové hry mají řadu dalších benefitů – děti si při nich osvojují plánování a učí se přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí, rozvíjí kreativitu, logické myšlení, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, ale také učí vzájemné komunikaci a respektu. Není to jen koníček a zábavu, je to škola hrou. Děti se naučí hry logické, stolní, karetní, strategické a další.

 

Prevence sociálně-patologických jevů – činnost bude probíhat vždy pro jedeno oddělení ŠD. Postupně se vystřídají všechny první a druhé ročníky

 

Blanka Jeřábková

Čtvrtek 14:00 – 15.00 uč. 54

Preventivní program je zaměřen vždy na celé oddělení ŠD, 2x za měsíc proběhne workshop zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů a to zejména pro žáky z 1. a 2. oddělení ŠD. Dle aktuálních potřeb i pro žáky 3. – 4. oddělení ŠD.
Jedná se o populární a ucelený komplex výukových DVD od www.zachrany-kruh.cz , ve kterém si budeme povídat, hrát a luštit kvízy v preventivních tématech: Běžná rizika, Osobní bezpečí, Mimořádné události, Dopravní a ekologická výchova, Základy první pomoci, Prevence šikany a kyberšikany, informačních technologií (mobil a internet).
Výuka probíhá formou krásných animací na interaktivní tabuli. Žák se tak dozví mnoho zajímavého a praktického pro svůj život v současné společnosti. Naučí se rozpoznávat rizikové/nebezpečné a bezpečné situace, hledat konstruktivní řešení, zodpovědně se rozhodovat a poskytovat dle svých možností účinnou pomoc v krizových / složitých situacích. Pochopí, že je potřeba vždy klidně reagovat, nebýt lhostejný k druhému a nebát se přivolat pomoc. Letošní novinka: Velká interaktivní stolní společenská hra na téma Osobní bezpečí a pracovními listy pro žáky.

Přihláška k zájmovým aktivitám ŠD: ZDE