16. listopadu 2022 třídy ŠD 1.C, 2.A, 2.B a 2.C navštívily Čokoládovnu Rodas v Šestajovicích. Pro 67 žáků a 4 paní vychovatelky přijel dvoupatrový autobus od CA Hvězdička. Hned jsme zavítali do dílničky, kde se děti dozvěděly zajímavosti o výrobě a složení čokolády. Každé dítě dostalo dva plastové talířky. Na ně si přelilo z kelímků temperovanou belgickou čokoládu – mléčnou a bílou. Dle vlastní fantazie pak ozdobilo oříšky a malými sladkostmi.

Necelé 2 h jsme strávili venku mezi hospodářskými zvířaty a domácími mazlíčky. Zvířátka jsme mohli hladit i krmit. Hlavní atrakcí bylo čínské sele, které přeskočilo ohrádku a volně běhalo mezi dětmi stejně jako zakrslé slepičky či kachna indický běžec. Těšili jsme se z telátek, poníků, koz, oveček, králíků, morčat, hus, papoušků, sov. Za prohlídku stál i obchůdek se svíčkami, kosmetikou a čokoládou.

 

 

děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci, tímto článkem pokračujeme v předávání informací ke školnímu roku 2022/2023 tak, aby probíhal úspěšně, klidně, snadno a bezpečně.

Veškeré informace k organizaci školního roku najdete v Průvodci školním rokem –>ZDE<–

O zajímavých aktivitách v každém měsíci se dozvíte ze Školního zpravodaje, který připravují pedagogové i žáci školy společně, na webu je uložen v sekci https://lupacovka.cz/zpravodaj-skoly/

S radostí Vám také oznamujeme, že celková rekonstrukce sociálních zařízení pro žáky je ukončena, děkujeme všem za pochopení a součinnost při omezeních souvisejících s touto náročnou investiční akcí. Po mnoha letech mají konečně žáci moderní zázemí, které jistě přispěje ke zvýšení jejich wellbeingu ve škole.

Níže připomínáme další informace k průběhu 1. čtvrtletí školního roku 2022/2023

26. října 2022 – 27. října 2022: podzimní prázdniny

28. října 2022: státní svátek

30. října 2022: přechod na zimní čas. Čas se posune o jednu hodinu zpět z 3:00 na 2:00.

2. listopadu 2022: návštěvní den rodičů ve výuce, přihlašování a podrobnosti naleznete –>ZDE<–

17. listopadu 2022: státní svátek

18. listopadu 2022: ředitelské volno –

jak bylo uvedeno v Průvodci školním rokem, dne 18. 11. 2022 je z provozních důvodů vyhlášen volný den (ředitelské volno). V tento den nejsou v provozu ani školní družina a školní jídelna.

23. listopadu 2022: Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

jednání Školské rady, jednání Rodičovské unie, Třídní schůzky konzultační (případně společné podle uvážení třídního učitele)

 

Balíček okamžité pomoci Pražana v oblasti školství

Příjem žádostí na úhradu stravování a školní družiny byl ukončen. Žádosti o příspěvek z Fondu solidarity je možno podávat v průběhu celého školního roku na aktivity spojené výukou či zájmovou činností organizovanou školou (doprava, kurzy, kroužky apod.) Podrobnosti naleznete –>ZDE<–

 

sova

 

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 9. ročníku, milí žáci,

v tomto článku vždy najdete aktualizované informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023.

Co je nyní aktuální:

Žáci dostali Atlasy školství, kde jsou kromě kompletního seznamu pražských středních škol a odborných učilišť (jak státních, tak soukromých) na straně 10 uvedeny všechny informace o průběhu přijímacího řízení pro příští školní rok. Tato publikace existuje i v elektronické podobě na www.atlasskolstvi.cz.

Nyní navštěvujte s dětmi dny otevřených dveří ve Vámi vytipovaných školách, dále od 24. do 26. 11. proběhne v Kongresovém centru na Vyšehradě přehlídka středních škol Schola Pragensis. Ta bude též přístupná online na www.scholapragensis.online od 24. do 28. 11. 2022.

Do 30. 11. 2022 je třeba podat přihlášky na střední školy, kde je podmínkou přijetí úspěšně složená talentová zkouška. Zájemci o toto studium dostanou u výchovné poradkyně podklad k vyplnění přihlášek. Přihlášky vyplníme ve škole elektronicky, potvrdíme a předáme zpět žákům, aby je mohli včas podat v příslušných středních školách.

Schůzka k průběhu přijímacího řízení na ostatní střední školy se bude konat 10. 1. 2023 od 17 hodin ve školní jídelně. Na této schůzce obdrží zákonní zástupci žáků kromě důležitých informací i nezbytné dokumenty (podklady pro vyplnění přihlášek a zápisové lístky). Poslední termín podání přihlášek na střední školy a odborná učiliště bez talentových zkoušek je 1. 3. 2023. I tyto přihlášky vyplníme na počátku 2. pololetí elektronicky zde ve škole a dáme žákům potvrzené včas k dispozici.

Kompletní informace k přijímacímu řízení jsou na níže uvedeném odkazu a dále na stránce www.cermat.cz.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Mgr. Kamila Kubrová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, 777 477 981, kubrova@lupacovka.cz

Podzim patří mezi oblíbená roční období. K podzimu neodmyslitelně patří plody přírody – listy, šišky, kaštany a dýně. Z toho všeho děti vyráběly nápadité podzimní dekorace.
Z listů a plodů jsme si vyrobili krásný podzimní věnec.
Při našich odpoledních přírodovědných vycházkách jsme poznávali krásy podzimní přírody.
Vyrobili jsme si podzimní větrník, děti namalovaly krásné podzimní houby, formou mozaiky vyrobily pěkné jablko a hrušku.
Hallowween je v naší školní družině již traidicí, děti ho milují a vždy se s chutí promění v kostlivce, duchy a nejrůznější strašidla. Nechyběly ani dýně, které si děti pěkně vymalovaly.
Dne 12. 10. 2022 jsme navštívili kino Aero – film – Princezna Rebelka – dětem se film velmi líbil.
Dále dne 18. 10. 2022 jsme navštívili – Mořský svět na Výstavišti v Holešovicích. Dětem se výlet také velmi líbil. Společně jsme si vyřešili kvíz z mořského světa, který byl velmi poučný.

V. Abrahámová – vychovatelka