MŠMT dne 28. 3. 2020 zveřejnilo informace k organizaci přijímacích zkoušek na střední školy v letošním školním roce. Vše najdete ZDE.

Od školního roku 2020/2021 nabízíme volná místa na pozice:

  • učitel/ka hudební výchovy 2. st.
  • učitel/ka anglický jazyk/konverzace v anglickém jazyce
  • asistent/ka pedagoga (min. maturita)

Je možno se domluvit na částečném či plném úvazku.

Nabízíme možnost zapojení do projektů školy, rozvoj v oblasti cizích jazyků a využití ICT při výuce, možnost vedení kroužků. Možnost ubytování či služebního bytu.

Další informace na tel.: 777 478 655 nebo na kopecky@lupacovka.cz, kam také můžete zasílat své nabídky.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

na základě NOUZOVÉHO STAVU, který vyhlásila Vláda ČR, se ode dne 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole, škola je pro žáky uzavřena. O obnovení řádné výuky budete informováni prostřednictvím stránek školy.

Provoz mateřských škol byl v MČ Praha 3 také přerušen.

Žáci pracují z domova, výukové zdroje jsou školou předávány prostřednictvím portálu skolaonline.cz, emailem nebo dalším dohodnutým způsobem. Prosíme zákonné zástupce a žáky, kteří mají v současné chvíli vstup do portálu zablokovaný, aby kontaktovali paní dr. Vaňkovou (vankova@lupacovka.cz).

Od 30. 3. 2020 plánujeme pro žáky 2. stupně setkávání se svými vyučujícími prostřednictvím MS Teams. Pro účast je zapotřebí pouze počítač připojený k internetu a sluchátka nebo reproduktor, případně mikrofon (a web kamera). Rozpis on-line výuky bude žákům zasílán přes Školu online. Začneme třídami 2. stupně, později se připojí i třídy 1. stupně.

30. 3. 2020 VI. A 9:00 – 9:50  VI. B 10:00 – 10:50        VI. C 11:00 – 11:50

31. 3. 2020 VII. A 9:00 – 9:50  VII. B 10:00 – 10:50     VII. C 11:00 – 11:50

1. 4. 2020 VIII. A 9:00 – 9:50 VIII. B 10:00 – 10:50   VIII. C 11:00 – 11:50

2. 4. 2020 IX. A 9:00 – 9:50        XI. B 10:00 – 10:50    IX. C 11:00 – 11:50

 

Přehled dalších zdrojů pro distanční vzdělávání (opakování, procvičování učiva) naleznete na webu MŠMT

Školní jídelna: obědy jsou odhlášeny, případné přeplatky budou vráceny.

Kroužky organizované ZŠ Lupáčova v rámci zájmové činnosti nebo projektu Šablony II (doučování, Kluby apod.): náhrada odpadlých hodin proběhne v měsíci červnu 2020.

Kroužky organizované DDM ULITA Praha 3: ruší se od 11. 3. 2020 až do odvolání veškeré aktivity jak v prostorách DDM, tak jinde – i na školách a to jak základních, tak mateřských. Domluva ohledně případných náhrad kroužků apod. se bude řešit až po ukončení opatření. Obdobně platí i pro další organizátory kroužků.

Ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školy: pro uplatnění nároku nás kontaktujte na kopecky@lupacovka.cz nebo tel.: 777 478 655. Nárok je možno uplatnit formou TISKOPISU, který potvrzuje škola. Uvádějte prosím, zda-li si formulář vyzvednete v budově školy, či jej chcete zaslat emailem. Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ. Více informací naleznete ZDE a ZDE .

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, milé žákyně, náš školní psycholog pan dr. Beroušek nabízí možnost poskytování konzultací a psychické podpory prostřednictvím skype adresy:

psycholog-berousek@outlook.cz
standardně středa – čtvrtek 8:00 – 13:00, případně je možno nechat vzkaz. Samozřejmě že stále v platnosti je i email berousek@lupacovka.cz.

Vážení rodiče, rádi  bychom Vás informovali, že otázku uskutečnění výjezdu do Švédska jsme s maximální pečlivostí zvažovali.  Vzhledem k tomu, že nejsme schopni předvídat, jak bude pandemie koronaviru pokračovat, rozhodli jsme se výjezd do Švédska zrušit. V tuto chvíli jednáme s ubytovatelem i dopravcem o finančním vypořádání tak, aby ztráty byly minimální, ale storno poplatku ve výši max. 10%  se patrně nevyhneme. Za nastalé komplikace se omlouváme, naším cílem je ochránit zdraví a bezpečnost dětí i vložené finanční prostředky.

Děkujeme za pochopení a pro případné další dotazy se prosím obracejte na kopecky@lupacovka.cz nebo tel.: 777 478 655.

Pravidelné vycházky na dětská hřiště v okolí školy, zde hrajeme kolektivní míčové hry, cvičíme na provazových prolézačkách. Pracovní a výtvarné činnosti. Účast na výtvarné soutěži Lidice 2020. Účast na charitativní akci pro zvířecí útulek Voříškov. Výroba dárků na školní jarmark, návštěva kina Aero. Akce Tapatan – ostrov čtení a her. Karneval s maskami a soutěžemi. Hrajeme vědomostní, dovednostní hry a soutěže, dále také hrajeme didaktické hry a soutěže, čteme si dětskou literaturu a beletrii.

Vychovatelka Vilma Abrahámová

 

Vážení rodiče, v současně vyhlášeném stavu nouze bylo naší povinností lyžařský kurz zrušit. V tuto chvíli jednáme s ubytovatelem o finančním vypořádání tak, aby ztráty byly minimální (menší než vyplývá ze smlouvy). Doprava je zrušena bez storno poplatků. Po skončení mimořádného opatření jsme připraveni zahájit jednání o uskutečnění náhradního výjezdu s alternativním programem.

Děkujeme za pochopení a pro případné další dotazy se prosím obracejte na kopecky@lupacovka.cz nebo tel.: 777 478 655.

 

Termín : 30.3. – 3.4.2020

 Místo : Žižkova bouda, Pec pod Sněžkou – Krkonoše

 Předpokládaná cena : 4000,-Kč (zahrnuje ubytování, stravování  a dopravu, po ukončení akce bude provedeno vyúčtování) + permanentka – bude upřesněno v pokynech před odjezdem dle ceníku 2020 a bude placeno na místě hotově.(není v ceně)

Platbu 4000,- Kč do 18.11.2019 na účet: 2000786399/0800  VS 50 do poznámky jméno a příjmení žáka,  Spec.S……… Do 11.11.2019 odevzdat závaznou přihlášku.

Stravování: začíná obědem a končí snídaní. Snídaně bufet, oběd a večeře jednotné menu,

Výstroj a výzbroj: lyže sjezdové, hůlky, boty, helma, lyžařské brýle, rukavice, přezutí do chaty.

Kapesné: individuální (možnost koupení pití, pamlsků apod.)

Osobní lékárna: antiseptikum pro ústa, elastické obinadlo, krém na obličej s UV faktorem, pomáda na rty.

Poznámka: Po příjezdu si rodiče osobně vyzvednou žáka se zavazadly a při odchodu informují pedagogický dohled, pokud žák odchází sám, musí odevzdat písemnou žádost o propuštění. Upozorňujeme, že odhlášení z LVZ musí být písemné a pouze z vážných důvodů (zdravotní s potvrzením lékaře a v případě předčasného odjezdu z kurzu bude případná fin. vratka pouze po předložení lékařské zprávy.) Storno podmínky a materiály ke stažení jsou na www.lupacovka.cz – žáci-kurzy-lyžařský.

Odjez a příjezd bude upřesněn v pokynech před odjezdem. Po odevzdání závazných přihlášek odevzdají žáci informace o kartě žáka, bezinfekčnosti, seřízení lyží, kopie zdravotní pojišťovny a zdravotní způsobilost.( ke stažení na stránkách školy). Odevzdají do 28.2.2020 Bezinfekčnost před odjezdem.

S případnými dotazy se obraťte na vedoucího zájezdu Ing. Jarmilu Tomáškovou

tomaskova@lupacovka.cz

Závaznou přihlášku nutno odevzdat do 11.11.2019

STORNO PODMÍNKY:

  • za storno rezervace v období 60-31 dní před sjednaným začátkem pobytu bude účtován stornopoplatek ve výši 50 % z Celkové ceny;
  • za storno rezervace v období 30-15 dní před sjednaným začátkem pobytu bude účtován stornopoplatek ve výši 75 % z Celkové ceny;
  • za storno rezervace v období 14-0 dní před sjednaným začátkem pobytu bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % z Celkové ceny.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

KARTA ÚČASTNÍKA VÝJEZDU

POKYNY PŘED ODJEZDEM

INFORMACE A PŘIHLÁŠKA

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

BEZINFEKČNOST

SEŘÍZENÍ LYŽÍ

Dne 25. 2.navštívily děti z KND ZŠ Lupáčova Radio Junior. Vyzkoušely si práci v nahrávacím studiu a mohly si vyzkoušet nahrát rozhovor hned v obou rolích – hosta i moderátora.

Na 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 jsou z organizačních technických důvodů vyhlášeny volné dny. Podrobnosti uvádíme v příloze:

VOLNÉ DNY