děti

Vážení pedagogové, provozní zaměstnanci školy, milé žákyně, milí žáci, Vážení rodiče, zákonní zástupci,

končí dalších deset měsíců společné práce a setkávání v naší škole. Dnešním slavnostním předáním vysvědčení jsme zakončili školní rok 2021/2022. A jaký byl?

Počátek roku částečně poznamenala slábnoucí pandemie, výuka v některých třídách probíhala ještě distančně, ale na základě předchozích zkušeností jsme si s nastalou situací úspěšně poradili. Velmi rádi jsme pak přivítali zrušení všech mimořádných opatření a vrátili se k prezenční výuce. I v tomto roce si někteří žáci vedli výborně ve sportovních i vědomostních soutěžích a olympiádách, jiní složili mezinárodní zkoušky z angličtiny. Jsem potěšen, že máme ve škole žáky, kteří na sobě pracují nad rámec běžných studijních povinností a na veřejnosti úspěšně reprezentují naši školu. Všem těmto žákům děkuji a blahopřeji k dosaženým úspěchům. Uznání však patří každému žákovi, který věnoval svému vzdělávání úsilí a udržoval korektní vztahy s učiteli a spolužáky.

V průběhu školního roku jsme uskutečnili akce, které jsme v předchozích dvou letech museli oželet. Žáci na druhém stupni vyjeli na cyklistický, lyžařský i turistický kurz, na zahraniční výjezd do Drážďan, v rámci projektu Poznáváme Česko byla uspořádána řada exkurzí za kulturními a přírodními památkami České republiky, třídy a oddělení školní družiny opět velmi aktivně vyjížděly na kulturní představení, do knihoven a divadel, na dopravní hřiště i na plavání, v rámci výuky byli do školy zváni na besedy rodiče žáků a odborníci z oblasti společenských a přírodních věd.

Do života školy zasáhlo ve druhém pololetí rozpoutání konfliktu na Ukrajině. Naši zaměstnanci i žáci vyjádřili občanům Ukrajiny svojí pohotovou finanční i materiální pomocí podporu, do školy bylo okamžitě přijato několik desítek ukrajinských dětí.

Na sklonku školního roku začala v celé školní budově rozsáhlá rekonstrukce, která klade velké nároky na organizaci výuky a mimoškolních akcí, ale především na zajištění bezpečnosti všech přítomných.

Nejen v této souvislosti patří velké poděkování pedagogickým pracovníkům za svědomitě odvedenou práci při každodenním vyučování i při všech zmíněných školních aktivitách. Velkým přínosem byla pro nás po celý rok podpora paní speciální pedagožky a pana psychologa.

Za výbornou spolupráci děkuji paním Komrsové a Haislové z ekonomického oddělení, paní Ivanšíkové, manželům Průškovým, paním kuchařkám ze školní jídelny i paním uklízečkám.

Vážení zaměstnanci, milí žáci,

věřme, že nadcházející školní rok zahájíme v estetickém prostředí a že budeme mít dostatek klidu na soustředěnou práci, která nám přinese radost z poznávání všeho nového.

Přeji všem dlouhé, bezstarostné a příjemné léto!

Dne 21.6.2022 se družinová oddělení 1.B, 3.A a 3.C vypravila na výlet do Botanicusu v Lysé nad Labem. Během celého výletu bylo krásné počasí a tak si mohly děti užít výlet naplno. Aktivit bylo více než dost a každý si našel nějaké to řemeslo, které ho zaujalo a vyzkoušel si ho. Samozřejmě nesmělo chybět bludiště, kde se naštěstí nikdo neztratil.
Děti odjížděly s výrobky a s úsměvem na tváři.

2. třídy projekt „Poznáváme Česko“

Projekt „Poznáváme Česko“ se na 1. stupni završil červnovými setkáními tříd z různých ročníků. Pro 2. A připravily třídy 5. A přednášku o CHKO Rokytka, Smetanka a Podvinný mlýn a třída 3. A o Klánovickém lese.

Třída 2. B navštívila třídu 4. C, kde čtvrťáci představili našim druháčkům NP Podyjí a CHKO Třeboň, Brdy, Bílé Karpaty, Blaník, Jeseníky, Slavkovský les, Český les, Broumovsko a Labské pískovce. Druháci si tak zopakovali některé chráněné živočichy, které se sami během roku v rámci projektu naučili.

Druhé C předvedla svoje skupinové práce třída 4. B opět na téma CHKO – Krkonoše, Jizerské hory, Křivoklátsko. Pro druháky byly přednášky od jejich starších spolužáků velmi zajímavé a naučné.

 

Mgr. Iva Hauftová

 

 

 

 

 

čtenář

Od školního roku 2022/2023 nabízíme volná místo na pozice:

– učitel/ka anglického jazyka –  lze dohodnout plný nebo částečný úvazek
Nabízíme možnost zapojení do projektů školy, rozvoj v oblasti cizích jazyků a využití ICT při výuce, možnost vedení kroužků. Nabízíme výhledově možnost ubytování nebo služebního bytu.

– asistent/ka pedagoga – částečný úvazek, středoškolské vzdělání s maturitou, kurz pro AP vítán

Další informace na tel.: 777 478 655 nebo na kopecky@lupacovka.cz, kam také můžete zasílat nejpozději do 27. 6. 2022 své nabídky.

Tvoření s jarní tématikou – využívání netradičních výtvarných technik, práce s nejrůznějšími materiály. Vyráběli jsme přáníčka ke svátku Matek. Sportovní činnosti, kolektivní míčové hry a soutěže. Pravidelné přírodovědné, poznávací a rekreační vycházky v okolí školy. Návštěva kulturních a společenských akcí.
Dne 3. 5. 2022 jsme jeli na výlet do Botanicusu v Lysé nad Labem, dětem se výlet velmi líbil.
Ke svátku MDD jsme uspořádali výlet do zábavného parku Žirafa v Průhonicích. Děti si toto zábavné odpoledne velmi užily. Dále dne 15. 6. půjdeme s dětmi do kina Aero a film „Proměna“.

Vážení rodiče,
chválím celou třídu 2. C. za vzorné chování ve školní družině a výborné kamarádské vztahy.
Děkuji tímto za skvělou spolupráci, velmi si také vážím Vaší solidarity a pomoci v souvislosti s naší akcí pro opuštěná zvířátka pro útulek Voříškov. Přeji Vám všem a také dětem krásné a klidné letní prázdniny. Vychovatelka 2.C Vilma Abrahámová

vykřičník

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

chtěli bychom Vás tímto informovat, že během letošního léta proběhne v celé budově školy tolik potřebná rekonstrukce sociálních zařízení pro žáky. Přesný plánovaný termín realizace je 13. 6. 2022 – 20. 9. 2022. Rekonstrukční práce  tedy budou probíhat i v době výuky, a proto může dojít k omezení části výuky či omezení provozu školní družiny. Aktuální informace uvádíme níže v tomto článku. Zaváděná opatření budou upravována podle aktuálních provozních podmínek. Děkujeme za pochopení a součinnost při této náročné investiční akci. Odměnou za toto částečně nepohodlí nám bude nové moderní zázemí pro naše žáky, kteří si to plně zaslouží!

13. 6. 2022 – pondělí 

Od tohoto dne nebudeme používat vedlejší (pravý) vchod do budovy školy, všichni žáci vstupují do školy hlavním (levým) vchodem

24. 6. 2022 – pátek

zkrácená výuka: 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35

školní družina: pouze ranní provoz; odpolední družina  – omezení provozu – chtěli bychom tímto požádat rodiče/zákonné zástupce, pokud mají možnost, aby dítě vyzvedli (mohlo jít samo domů) již po skončení vyučování; pro žáky bude připraveno oddělení školní družiny, pokud tuto možnost nemají. Prosíme zákonné zástupce o vyplnění informace o přítomnosti/nepřítomnosti žáka/žákyně písemně formou dotazníku, který Vám předají paní vychovatelky.

27. 6. 2022 – pondělí

zkrácená výuka: 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35

28. 6. 2022 – úterý

zkrácená výuka: 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35

středa 29. 6. 2022 – středa

zkrácená výuka: 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35

školní družina: pouze ranní provoz; odpolední družina  – omezení provozu – chtěli bychom tímto požádat rodiče/zákonné zástupce, pokud mají možnost, aby dítě vyzvedli (mohlo jít samo domů) již po skončení vyučování; pro žáky bude připraveno oddělení školní družiny, pokud tuto možnost nemají. Prosíme zákonné zástupce o vyplnění informace o přítomnosti/nepřítomnosti žáka/žákyně písemně formou dotazníku, který Vám předají paní vychovatelky.

čtvrtek 30. 6. 2022 – čtvrtek

zkrácená výuka: 1. a 2. stupeň – rozdávání vysvědčení – pouze 1. vyučovací hodina

výdej obědů: 9:00 – 11:00

školní družina: pouze ranní provoz; odpolední družina  – omezení provozu – chtěli bychom tímto požádat rodiče/zákonné zástupce, pokud mají možnost, aby dítě vyzvedli (mohlo jít samo domů) již po skončení vyučování; pro žáky bude připraveno oddělení školní družiny, pokud tuto možnost nemají. Prosíme zákonné zástupce o vyplnění informace o přítomnosti/nepřítomnosti žáka/žákyně písemně formou dotazníku, který Vám předají paní vychovatelky.

 

Ve středu 8. 6. 2022 se 19 dětí z 1. A v rámci družiny zúčastnilo výletu do Botanické zahrady SOŠ Malešice (Pod Táborem). Prošli jsme si spodní část zahrady kolem přítoku Malá Rokytka. Děti nejvíce zaujali barevní koi kapři, plovoucí užovka obojková, želvy nádherné i slípka zelenonohá. Venkovní květinové expozice od studentů či ohromný ořešák černý. V tropickém skleníku připomínajícím amazonský prales zvítězila masožravá láčkovka. Radost však udělaly všechny rostliny, s kterými už děti mají určitou zkušenost: palmy, banánovníky, orchideje, fíkusy, ananasovité či kávová třešeň.

Přes Malešický les jsme došli do Malešického parku, kde nás čekala hlavní odměna vodní hrátky: vodotrysky, kaskády, mlýnky, přečerpávající spirály, pumpy. Slunce příjemně hřálo, a tak se mohly děti dostatečně osvěžit.

Na závěr bych chtěla všechny moc pochválit, statečně ušli 5 km a v MHD i zahradě se chovali slušně.

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
vzhledem k blížícímu se zahájení nového školního roku 2022/2023 a množícím se dotazům k přijímání žáků pátých tříd do školní družiny, podávám upřesňující informace.
V novém školním roce bude mít školní družina maximální kapacitu 300 žáků. Doposud zapsaných je 293.
Do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci od prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd.
Žáky pátých tříd můžeme přijmout do ŠD až v průběhu prvního týdne září 2022, ale jen ve velmi omezeném počtu (do maximální kapacity ŠD).
Pokud máte zájem o umístění syna-dcery do ŠD, pošlete mi mailem zprávu. Pořadí přijímaných bude registrováno podle došlých zpráv. Přihlášky do ŠD – Zápisní listy předám k vyplnění až po přijetí.

Zápisní listy ŠD pro žáky prvních tříd předáme k vyplnění první den školní docházky na schůzkách rodičů, třídní učitelky a vychovatelky skupiny, která proběhne od 17:00 hodin v kmenových třídách.

Děkuji za pozornost, Zuzana Klonová, vedoucí vychovatelka ŠD Tel. 608626039, mail: klonova@lupacovka.cz

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Školní družina – Lupáčovka

Vedoucí vychovatelka: Klonová Zuzana, e-mail: klonova@lupacovka.cz,

telefon – vrátnice 222 719 321

Školní družina je v provozu: od 1. září 2022

Ranní provoz: 6:30 – 7:40

Odpolední provoz: 11:40 – 17:30

 

Platba školní družiny:

Úplata za školní družinu je stanovena výměrem ředitele školy.

Úhrada je 250,- Kč za 1 měsíc na jednoho žáka.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, ředitel školy stanoví ve školní družině úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu – ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

Při včasném nezaplacení tohoto poplatku bude zákonný zástupce o této skutečnosti informován a upozorněn,  že pro neplacení může být dítě ze  ŠD vyloučeno.

Bankovní spojení na účet školy : 6023-2000786399/ 0800

Variabilní symbol: datum narození žáka – ( den, měsíc, rok)

Specifický symbol: 4444

možnost plateb:

celoročně: 2.500,- Kč

2 x ročně: v období IX. – XII. měsíc: 1.000,- Kč

v období I. – VI. měsíc: 1.500,- Kč

měsíčně: – trvalým příkazem, v tom případě je nutné zaplatit v měsíci září

2 platby a to za IX . a X. měsíc, poslední platba do 20. 5. 2023

Do zprávy pro příjemce zadejte vždy jméno žáka a třídu, do které chodí.

Obědy, čipové karty, karty na mléko: veškeré záležitosti týkající se stravy řeší paní Holá na tel. čísle 777 477 984,

mail – hola@lupacovka.cz , https://www.lupacovka.cz/jidelnicek/

Platba stravy č.ú. 35-2000786399 /0800

variabilní symbol – datum narození dítěte

– příklad:(15062003 nar. 15. 6. 2003)

  • uvádějte vždy jméno strávníka
  • platbu proveďte vždy do 25. v měsíci předem
  • hlaste včas změnu účtu, ze kterého platíte

Pokud dítě nemá čip – platí se u vedoucí stravování 29,-Kč/ za 1 čip.

Odhlašování obědů: odhlášku na ten samý den přijímáme do 8.00 h. ráno

Režim v ŠD :

Po skončení vyučování jsou žáci předáni p. učitelkou vychovatelce skupiny.

– kontrola přítomnosti

– 11:45 – 12:15 h. – společný odchod do jídelny na oběd

– desinfekce rukou, oběd a čipování (výběr jídla)

– 12:15 – 14:00 h. – následuje klidné zaměstnání (relaxační činnost, četba pohádky, poslech hudby, volné hry, odpočinek a relaxace na koberci)

– 14:00 – 15:30 h. výchovně – vzdělávací činnost. Pokud je pěkně počasí, tak vycházka mimo objekt školy.

– 15:30 h. – osobní hygiena a svačinka, pokračuje volné zaměstnání a hry, popřípadě psaní DÚ.

 

Odchod ze školní družiny :

Doba vyzvednutí vašeho dítěte je následovná: 12:15 – 14:00 hodin, 15:30 – 17:30 hodin.

Běžné vyzvedávání dítěte rodičem, či osobou, která je uvedena v zápisním lístku:

Pokud žák odchází sám, či je vyzvednut zákonným zástupcem z ŠD

(např. na jiný mimoškolní kroužek), do budovy školy a ŠD se již nevrací !!!

Pokud dítě vyzvedáváte pomocí videotelefonů, pokyny k užívání jsou na nástěnce vedle videotelefonu.

Vyzvedávání přes službu ve vrátnici : nahlásíte ve vrátnici jméno dítěte a oddělení ŠD. Vychovatelka pošle vaše dítě podívat se k vrátnici, následně dítě nahlásí vychovatelce osobu, která dítě vyzvedá. Vychovatelka provede kontrolu, že jde o osobu, která je oprávněna dítě vyzvednout a dítě posílá domů.

Samostatné odchody žáků domů: Nedoporučujeme !!!

Pokud je v Zápisním lístku řádně vyznačeno, že dítě bude chodit stále ve vyznačený čas a den samo domů, vychovatelka je přesně v určenou hodinu pustí samotné.

Mimořádné vyzvedávání dětí z ŠD:

Žádáte-li dítě vyzvednout v jiné době, která je uvedena v Zápisním listu, napište na lístek vzkaz vychovatelce, na kterém bude váš požadavek: jméno žáka, datum, přesný čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Taktéž je nutnost uvést slovo, že odchází sám. Další možností je poslání zprávy prostřednictvím portálu www.skolaonline.cz

Žák nebude propuštěn sám prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky !!!

Pozdní odchody z ŠD:

Pokud žák opakovaně a bez prokazatelného důvodu zůstává v školní družině i po skončení jejího provozu (tj. po 17:30 h.), bude se zákonnými zástupci žáka zahájeno správní řízení ve smyslu platných předpisů.

Do družiny doporučuji :

– papírový ručník, utěrky

– oblečení do herny a na vycházky (popř. i starší obuv) v pevné tašce

– denně svačinku a láhev tekutin, popř. malý ubrousek

– dětské nůžky a lepidlo (stačí jako součást vybavení do školy)

– čip na oběd na šňůrce (čipy zůstávají v ŠD)

– 1 krabici papírových kapesníčků

 

Do družiny nedoporučuji:

– Mobilní telefon a jiná elektronická zařízení, drahé předměty, větší obnos peněz – pouze na vlastní zodpovědnost !

 

Zájmová činnost školy:

Od měsíce října zahajují zájmové útvary školy svoji činnost. V této návaznosti budou rodičům rozdány Zápisní lístky, aby mohli zapsat, jakých kroužků a kdy se jich děti přihlásily

Při odchodu na zájmový útvar si lektor žáka vyzvedne v oddělení ŠD a po skončení kroužku jej vrátí zpět.  Starší děti mohou po domluvě s lektorkou a vychovatelkou odcházet z oddělení na zájmovou činnost samy. V době pobytu dětí mimo budovu školy (vycházek) se děti vrací do herny ŠD.

Odhláška z ŠD:

Pokud je dítě nemocné, můžete je odhlásit z ŠD prostřednictvím:

  • e-mailu – vychovatelka skupiny- příjmení@lupacovka.cz
  • telefonicky na č. 222 719 321
  • mail: klonova@lupacovka.cz

Poznámka:

Pokud má vaše dítě nějaké omezení, léky, alergie, je nutné to pečlivě zapsat do zápisních lístků.

Taktéž je nutné zdůraznit např. zákaz styku určitým osobám s dítětem (soudně doloženo), či střídavá péče.

Pokud nastanou jakékoliv problémy, či budete-li mít dotazy a připomínky, přijďte za mnou, mile ráda vám budu nápomocna.

Vážení rodiče, přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok !