Milé děti, vážení rodiče,

již měsíc  běží nový školní rok.  Tentokrát je nám výzvou smíšené oddělení šd prvních a čtvrtých tříd zaměřené na vzájemnou spolupráci  pod heslem: “Děti dětem” s důrazem na rozvoj kladného vztahu k přírodě, rozvoj osobnostních a morálních hodnot, estetického cítění a empatie,  prevence sociálně-patologických jevů, vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, sportu a zodpovědnému chování, neopomeneme ani ITC a základy finanční gramotnosti.

A co nás čeká v tomto školním roce?

Mnoho interních i externích školních akcí, např. dětská filmová představení  v kině Aero, odpolední výlety s CK Hvězdička, vánoční besídka, školní jarmark, charitativní akce pro psí útulek, karneval, vánoční a velikonoční  tradice a zvyky, preventivní aktivity – Environmentální výchova, Osobní bezpečí, Mimořádné události, Šikana a kyberšikana, Dopravní výchova, Základy první pomoci,.. věnujeme se i svátkům- Den Země, Den učitelů, maminek,  tatínků a dětí..

Preferujeme pohyb v přírodě a na dětských hřištích –  v případě špatného počasí pohybové i taneční hry ve třídě.

Nejdůležitější je však pro nás  hrát si a pracovat společně v přátelské a zdravé atmosféře:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vykřičník

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci,

v níže uvedeném materiálu jsou obsaženy všechny základní informace k přijímacímu řízení na gymnázia a střední školy ve školním roce 2021/2022.

2021_Celkova informace_prijimaci rizeni SS

Nyní vybírejte střední školy, navštěvujte jejich webové stránky a dny otevřených dveří.

Na přelomu října a listopadu dostane ve škole každý žák 9. ročníku Atlas školství s přehledem všech středních škol a gymnázií v Praze a okolí.

Aktuální důležitý termín je 30. 11. 2021, dokdy musí zákonní zástupci žáků podat přihlášky na střední školy, ve kterých je pořádána talentová zkouška. Přihlášky vyplním elektronicky ve škole, žáci ode mě dostanou formulář “Podklady pro vyplnění přihlášek na střední školy”, který mi přinesou vyplněný nejpozději do 20. 11. 2021.

Úprava podmínek přijímacích zkoušek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

2020 – úprava podmínek přijímací zk. u žáků se SVP

uprava_podminek_zkoušky

Mgr. Kamila Kubrová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň

PCR test ze dne 6. 10. 2021 prokázal pozitivní výsledek u žáka/žákyně ve třídě V. C. V týdnu 11. 10. – 15. 10. 2021 bude ve třídě V. C zahájena distanční výuka, od úterý 12. 10. 2021 také synchronní online výuka. Rodiče žáků třídy V. C, na které se vztahuje karanténa mohou kontaktovat školu, pokud budou potřebovat zapůjčit ICT techniku, na emailu kopecky@lupacovka.cz. Rozvrh online výuky, informace o obědech a další organizační informace zašle škola v dalších zprávách rodičům a žákům třídy V. C.

Milé žákyně, milí žáci,

dovolujeme si Vás tímto vyzvat k účasti na závěrečném hlasování v rámci Školního participativního rozpočtu. Odkaz uvádíme

—>ZDE<—

Přístupové kódy získáte od svých třídních učitelů, svůj hlas můžete udělit až dvěma návrhům.

Hlasovat můžete od pondělí 11. 10. 2021 do pátku 15. 10. 2021.

A které čtyři návrhy byly vybrány a postoupily do finále?:

 

1. Kreativní dílnička (koutek)

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé:

Třída: III. B

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Rozvoj kreativní činnosti

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
Ve škole nám chybí vybavení a materiály na tvořivou činnost.

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Škola nabízí mnoho sportovních kroužků, jazykově zaměřených kursů, vzdělávacích aktivit, ale už méně těch věnujících se umělecké a kreativní činnosti. V kreativní dílničce by se žáci naučili např. šít na šicích strojích. Výrobky (např. polštářky, kapsáře, hračky, trička atd.) by se pak mohly prodávat na školních jarmarcích a vydělané peníze by se mohly využít na nákup dalšího materiálu a nového vybavení pro další školní rok.

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
Náš návrh ocení kreativní žáci a pomůže jim to dále se rozvíjet v tom, co je baví.

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)
Učitelé výtvarné výchovy a pracovních činností.

Rozpočet projektu: Co všechno je potřeba koupit, aby se tvůj nápad uskutečnil? Napiš také, kolik co stojí a případně kolik kusů je třeba zakoupit.
Šicí stroje pro děti (8 x 2 500 = 20 000 Kč)
Látky, nitě, bavlnky, korálky (5 000 Kč)

Kolik peněz bude celkem potřeba, aby se tvůj nápad uskutečnil?
25 000 Kč

 

2. Školní zvíře

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé: za 5. A třídní učitelka: Marcela Černevová

Třída: 5. A

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Podpora enviromentální výchovy

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
Pro relaxaci, dobrý pocit, návyk – starat se o někoho… naučit se zodpovědnosti

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Pro relaxaci, dobrý pocit, lepší prostředí. Povědomí o tom, co to zvíře potřebuje…

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
Všem.

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)
Třída, vedení, rodiče dětí, děti…

Rozpočet projektu: Co všechno je potřeba koupit, aby se tvůj nápad uskutečnil? Napiš také, kolik co stojí a případně kolik kusů je třeba zakoupit.
Měla by proběhnout volba, které zvíře by se mohlo pořídit – jestli křeček, had, králík, rybičky, morče, chameleon…

Kolik peněz bude celkem potřeba, aby se tvůj nápad uskutečnil?
Podle toho, o jaké zvíře by šlo… asi 25 000

 

3. Sezení na chodbách, společenské hry “ven”

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé:

Třída: 4. C

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Relaxační zóny podporující přátelskou atmosféru

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
na chodbách by se mohlo hrát společenské hry – člověče nezlob se, šachy…

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Lepší atmosféra, prostředí a noví kamarádi

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
všem

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)
kdokoli, i žáci sami

 

4. Stojany na kola a koloběžky

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé: Daniel Dohnal

Třída: 6A

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Podpora pohybu a zdravého způsobu docházení do školy

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
Potřebujeme kde mít možnost nechávat stát koloběžky, připadně kola, na kterých přijedeme do školy. Je to lepší, než když nás do školy přivezou rodiče autem. Nechat koloběžku v šatně pod skříňkou není dobré, protože nám ji může někdo poškodit nebo i ukrást. Nejlepší by bylo, kdyby stání bylo v uzavíratelné místnosti.

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Pokud budeme mít možnost kde nechat stát koloběžky a kola, budeme zdravější, protože budeme víc sportovat. Budeme mít jistotu, že se s koloběžkou nic nestane, budeme víc v pohodě.

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
Pomůže všem žákům, kteří tuto službu budou chtít využít, pokud to kapacita dovolí

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)
Nevím, je třeba zakoupit a namontovat, nevím kde .. – nejlepší by byla samostatná místnost nebo v případě uzamykatelnosti ke stojanu před školou

Rozpočet projektu: Co všechno je potřeba koupit, aby se tvůj nápad uskutečnil? Napiš také, kolik co stojí a případně kolik kusů je třeba zakoupit.
Stojany: jeden stojan na 6 koloběžek je cca 6.400,- Kč, nejlépe alespoň 4 stojany
nebo 3 stojany na celkem 18 koloběžek a k tomu několik tyčových stojanů na jednotlivá kola (á 1600,- Kč)
ceny jsou z internetu po zadání hesla “stojany na kolo/ stojany na koloběžky”

Kolik peněz bude celkem potřeba, aby se tvůj nápad uskutečnil?
25.600 Kč nebo podle počtu stání na kola

Participace 21 - Řešení pro Školy obrázek

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 4. 10. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

  1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované ruce. Žáci vstupují do jídelny s nasazenou zdravotnickou rouškou či respirátorem, dospělí strávníci (zaměstnanci) s nasazeným respirátorem. Strávníci dodržují bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.
  2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
  3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů. Vezmou si příbor, nápoj, polévku, salát či ovoce a jdou se usadit ke stolu.
  4. Přídavky jsou povoleny.
  5. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
  6. Po konzumaci oběda strávník s nasazeným respirátorem či rouškou odnáší svůj tác k odběrovému okénku a nádobí roztřídí jako obvykle.

Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, či nemá oběd přihlášený.

  1. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky.

První den neplánované nepřítomnosti (např. nemoc) je oběd možné vyzvednout v menuboxu (menubox vydává školní jídelna) po nahlášení ve vrátnici školy, a to v době od 12.00 do 12.30 hodin. Tuto skutečnost je třeba nahlásit do 8.00 ráno příslušného dne na tel. č.: 777 477 984, či na email: hola@lupacovka.cz. Odhlášení oběda je možné do 8.00 hod.

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

 

V Praze 30. 9. 2021

 

děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

děkujeme za Váš zájem o akci Návštěvní den rodičů ve výuce. V současné chvíli je registrace ukončena, akce se prosím neúčastněte bez registrace. Další možnost bude za měsíc, a to dne 3. 11. 2021.

Dne 6. 10. 2021 nabízíme možnost účastnit se výuky Vašeho dítěte, vidět, jak pracuje, jak se zapojuje do výuky, jakými metodami učitelé pracují, jaké je klima ve Vaší třídě. Návštěvní den je určen pro rodiče stávajících žáků přímo do hodin, ve kterých se dítě vzdělává.

V rámci školní družiny jsme se vydali ve středu 22. září na promítání animovaného filmu “Ainbo: Hrdinka pralesa”.
Děj filmu děti vtáhl do života hlavní hrdinky Ainbo, která žije uprostřed amazonské džungle. Jednoho dne však zjistí, že je její domov ohrožen hamižnými těžaři, kteří začali kácet vzácné stromy…..Režisér José Zelada natočil příběh hrdinky pralesa na počest své maminky, která vyrostla v malé vesničce uprostřed Amazonie stejně jako Ainbo.
175 dětí odcházelo z promítání filmu s krásnými zážitky, které dokáže zprostředkovat jen plátno…..