V tomto školním roce jsme opět všichni spolu a těšíme se na družinové aktivity…

A jaká témata nás letos čekají?

Kromě míčových a pohybových her venku v přírodě za pěkného počasí nás čeká: “Tvorba a upevňování hodnotového žebříčku”, “Základy finanční gramotnosti”, “Preventivní aktivity pro bezpečný život”, “Lidé, věci a svět kolem nás”,  “Svátky a tradice v Čechách” – Vánoční besídka, Velikonoce a školní jarmark, “Člověk a jeho zdraví” – relaxační techniky, zdravá strava, pozitivní myšlení, akupresura, “Environmentální myšlení” – třídíme odpad a  šetříme energiemi, trvalá udržitelnost, uhlíková stopa, flora a fauna, “Pěstitelské práce”- péče o květiny, sázíme rostlinky”, Základy ITC gramotnosti” , “Měsíc s knihou” – děti čtou dětem, “Duben – měsíc dopravní výchovy” a opět sportovní, relaxační a přírodovědné aktivity v přírodě..

Vzhledem k současné hygienické situaci jsou omezeny návštěvy kin, muzeí/výstav a  i oblíbené výlety s CK Hvězdičkou.