V tomto školním roce jsme opět všichni spolu a těšíme se na družinové aktivity…

A jaká témata nás letos čekají?

Kromě míčových a pohybových her venku v přírodě za pěkného počasí nás čeká: „Tvorba a upevňování hodnotového žebříčku“, „Základy finanční gramotnosti“, „Preventivní aktivity pro bezpečný život“, „Lidé, věci a svět kolem nás“,  „Svátky a tradice v Čechách“ – Vánoční besídka, Velikonoce a školní jarmark, „Člověk a jeho zdraví“ – relaxační techniky, zdravá strava, pozitivní myšlení, akupresura, „Environmentální myšlení“ – třídíme odpad a  šetříme energiemi, trvalá udržitelnost, uhlíková stopa, flora a fauna, „Pěstitelské práce“- péče o květiny, sázíme rostlinky“, Základy ITC gramotnosti“ , „Měsíc s knihou“ – děti čtou dětem, „Duben – měsíc dopravní výchovy“ a opět sportovní, relaxační a přírodovědné aktivity v přírodě..

Vzhledem k současné hygienické situaci jsou omezeny návštěvy kin, muzeí/výstav a  i oblíbené výlety s CK Hvězdičkou.