vykřičník
Organizace začátku školního roku 2020/2021 s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci a doporučení MŠMT a MZd k provozu škol (podrobnosti uvádíme zde: Provoz ZŠ Lupáčova ve školním roce 2020)

Vzhledem k tomu, že Praha byla zařazena od září 2020 do II. stupně pohotovosti, zavádíme pro všechny žáky od 2. 9. 2020 povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy (šatny, chodby, jídelna, WC). Doporučujeme minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Pokud dojde ke zlepšení epidemiologické situace a území hl. m. Prahy bude opět zařazeno do I. stupně pohotovosti, dojde ke opětovné změně na dobrovolné nošení roušek. Děkujeme za pochopení a věříme, že toto opatření přispěje k udržení prezenční výuky.

1. září 2020

ŽÁCI 1. ROČNÍKU

Prosíme rodiče/zákonné zástupce, aby s dětmi přišli před budovu školy v 8:00 hodin. Zde Vás budou očekávat paní třídní učitelky, které si děti  převezmou a odvedou do tříd. Žáci se nepřezouvají a neberou si s sebou ani školní tašku. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy. Rámcové fotografie z prvního dne dětí ve třídě zveřejníme na webu školy. V 8:40 přivedou paní učitelky děti zpět před školu, předají je osobně rodičům, případně paním vychovatelkám do školní družiny, které s nimi poté půjdou na oběd. Provoz školní družiny je denně do 17:30, provoz ranní družiny je z organizačních a hygienických důvodů do odvolání pozastaven (zrušen). Od 17:00 hodin se konají třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku v jednotlivých třídách. Rodiče vstupují v rouškách. Na této třídní schůzce se seznámíte s paní třídní učitelkou, paní vychovatelkou, vyplníte všechny nezbytné dokumenty a dozvíte se základní informace o výuce i o družině. Již od 16:30 je možno v kanceláři vedoucí školní jídelny (v přízemí vpravo od vchodu do školy) zajistit dětem obědy.

ŽÁCI 2. AŽ 5. ROČNÍKU

Žáci 2. až 5. ročníku vstupují do budovy školy v čase 7:30 – 7:45, nepřezouvají se a jdou rovnou do své kmenové třídy podle rozpisu u vchodu do školy. Žáci II. ABC, III. A vstupují pravých vchodem při pohledu na školu, žáci III. BC, IV. ABC. , V. ABC vstupují levým (hlavním) vchodem u vrátnice. Takto budou žáci vstupovat do školy po celý školní rok. Rodiče nevstupují do budovy školy. Po ukončení výuky v 8:45 žáci odcházejí domů nebo jsou předáni do školní družiny.

ŽÁCI 6. AŽ 9. ROČNÍKU

Žáci 6. až 9. ročníku vstupují do budovy školy v čase 7:45 – 8:00, nepřezouvají se a jdou rovnou do své kmenové třídy podle rozpisu u vchodu do školy. Vstupují (hlavním) vchodem u vrátnice. Takto budou žáci vstupovat do školy po celý školní rok. Rodiče nevstupují do budovy školy. Po ukončení výuky v 8:45 žáci odcházejí domů.

OBĚDY

Obědy se vydávají v čase 9:00 – 11:00 hodin.

2. září 2020 – den třídního učitele

Vzhledem k tomu, že Praha byla zařazena od září 2020 do II. stupně pohotovosti, zavádíme pro všechny žáky od 2. 9. 2020 povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy (šatny, chodby, jídelna, WC). Doporučujeme minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Pokud dojde ke zlepšení epidemiologické situace a území hl. m. Prahy bude opět zařazeno do I. stupně pohotovosti, dojde ke opětovné změně na dobrovolné nošení roušek. Děkujeme za pochopení a věříme, že toto opatření přispěje k udržení prezenční výuky.

ŽÁCI 1. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 11:40, žáci se nepřezouvají a jdou rovnou do třídy. Jsou po celé dopoledne s paní třídní učitelkou. Poté přecházejí do družiny nebo odcházejí domů.

ŽÁCI 2. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 12:35, žáci se nepřezouvají a jdou rovnou do třídy. Jsou po celou dobu vyučování paní třídní učitelkou nebo panem třídním učitelem.

OBĚDY

Obědy se vydávají od 11:40 do 13:15.

3. září 2020

ŽÁCI 1. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 11:40, žáci se již přezouvají. Zkrácená výuka do 11:40 probíhá podle rozvrhu.  Poté žáci přecházejí do družiny nebo odcházejí domů.

ŽÁCI 2. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 12:35, žáci se již přezouvají. Zkrácená výuka do 12:35 probíhá podle rozvrhu.

OBĚDY

Obědy se vydávají od 11:40 do 13:15.

4. září 2020

ŽÁCI 1. STUPNĚ

Výuka probíhá podle rozvrhu.  Poté žáci přecházejí do družiny nebo odcházejí domů.

ŽÁCI 2. STUPNĚ

Výuka probíhá podle rozvrhu.

OBĚDY

Obědy se vydávají od 11:40 do 14:00

7. září 2020 – 9. zaří 2020

OBĚDY

Vzhledem k přerušení dodávky plynu do budovy školy bude v tyto dny pouze jedno jídlo – děkujeme za pochopení.

8. září 2020

Jednání rodičovské unie od 17:00 hodin, poté jednání Školské rady.

14. září 2020

Konec elektronické evidence kroužků na webu školy.

15. září 2020

Valná hromada Rodičovské unie.

14. září 2020 – 17. září 2020 týden třídních schůzek

V tomto týdnu se konají společné třídní schůzky v jednotlivých třídách s třídními učiteli (bez konzultace s jinými učiteli). Vzhledem ke snižování rizika šíření covid-19 se třídní schůzky konají podle tohoto rozpisu. Po dohodě třídních učitelů s rodiči je možno konat třídní schůzky online, jak je doporučeno v manuálu MŠMT A MZdr.  Rodiče vstupují v rouškách. Předpokládáme vybrání příspěvku rodičovské unii zástupcem rodičů v rodičovské unii ve výši 250 Kč.

14. 9. 2020 II. ABC  od 17:00, VI. ABC  od 18:00

15. 9. 2020 III. ABC od 17:00, VII. ABC od 18:00

16. 9. 2020 IV. ABC od 17:00, VIII. ABC od 18:00

17. 9. 2020 V. ABC od 17:00, IX. ABC od 18:00