Entries by Jiří Kopecký

,

VOLNÉ MÍSTO – ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

ZŠ Lupáčova od 1. 3. 2020 hledá zaměstnance na volnou pozici: ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Výše úvazku 0,5. Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. V případě Vašeho zájmu či pro poskytnutí více informací nás prosím kontaktujte na tel.: 777 477 984 nebo na hola@lupacovka.cz  

Projekt S kamarády proti kyberšikaně IV. – rok 2019

V roce 2019, tedy i ve školním roce 2019/2020 pokračuje projekt S kamarády proti kyberšikaně, jehož garantem Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) a který byl opět podpořen MČ Praha 3. Podstatou projektu je zapojení vrstevníků do preventivních aktivit školy. Starší spolužačky – ambasadorky po proškolení zástupcem NCBI navštěvují v rámci přibližně dvouhodinových seminářů jednotlivé třídy. […]

,

Klub nadaných dětí – návštěva FBMI 13. 12. 2019

Dne 13. 12. 2019 navštívili žáci – členové Klubu nadaných dětí Fakultu biomedicínského inženýrství (FBMI) v Kladně. V mikroskopické laboratoři děti provedly vlastní preparaci vzorku, v laboratoři kontaktních čoček si vyzkoušely, jaká je práce očních lékařů. V laboratoři JIP (jednotka intenzivní péče) se dětem podařilo „rozdýchat“ umělého pacienta.

,

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU 2020/2021

Plakát ZÁPIS Informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku ve školním roce 2020/2021: 23. 3. 2020 – 8. 4. 2020 mohou rodiče registrovat přihlášku k zápisu a rezervovat si den a hodinu zápisu – ve vrátnici školy. Odevzdají vyplněné dokumenty: přihláška k základnímu vzdělávání evidenční údaje žáka Potřebné dokumenty naleznete ke stažení v přílohách tohoto […]