Entries by Jiří Kopecký

, , , , , , , , , , ,

UKONČOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU PRO 2. STUPEŇ A ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

1. Žáci, kteří chodí do školy, si vyklidí a odnesou všechny věci během tohoto a příštího týdne v době, kdy je rozvrhem (rozvrh je uveden níže) určena jejich přítomnost ve škole. Také odevzdají učebnice a klíčky a zámky od šaten (pokud mají).  Do školy nosí pouze učebnice a sešity, které potřebují k výuce podle pokynů […]

, ,

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 2020/2021 + ONLINE SCHŮZKA 24. 6. od 15:00

Vážení rodiče, zákonní zástupci, vzhledem k mimořádné situaci se pro zájemce konalo online setkání s vedením školy dne 24. 6. 2020 od 15:00 do 16:00, na kterém jsme předali základní informace k zahájení školní docházky. Tyto informace budou samozřejmě k dispozici i zde na webu školy, dozvíte se je i na první třídní schůzce 1. […]

, , , , , , , , , , , , , , ,

UKONČOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU PRO 1. STUPEŇ A ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Od příštího týdne zahájíme vyklízení tříd a odevzdávání učebnic žáků 1. st. 1. Žáci, kteří chodí do školy, si vyklidí a odnesou všechny věci v pondělí 15. 6. a v úterý 16. 6. Také odevzdají učebnice a klíčky a zámky od šaten (pokud mají).  Do školy nosí pouze učebnice a sešity, které potřebují k výuce […]

,

VOLNÁ MÍSTA OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Od školního roku 2020/2021 nabízíme volná místa na pozice: učitel/ka 1. st. vychovatel/ka školní družiny Je možno se domluvit na částečném či plném úvazku. Nabízíme možnost zapojení do projektů školy, rozvoj v oblasti cizích jazyků a využití ICT při výuce, možnost vedení kroužků. Možnost ubytování či služebního bytu. Další informace na tel.: 777 478 655 […]

, , , , , , , , , , ,

INFORMACE PRO 2. STUPEŇ – ROZVRH 15. 6. – 19. 6. 2020

Od 8. 6. 2020 mohou žáci 2. stupně do školy docházet ke konzultacím a třídnickým hodinám. Rozvrh hodin na týden 15. 6. – 19. 6. 2020 je uveden níže, zatím počítáme s přítomností každé třídy rozdělené do dvou skupin 1 x týdně v době 8:15 – 11:40. Oběd není z kapacitních důvodů možno poskytovat. Tyto […]

ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY – INFORMACE PRO RODIČE/ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 1. stupeň

Informace pro rodiče a žáky 1. stupně ZŠ MŠMT rozhodlo o nástupu žáků 1. stupně do škol od  25. 5. 2020 (podrobnosti – viz níže, budou průběžně aktualizovány), účast žáků je nepovinná. Vzhledem k náročnosti stanovených podmínek pro zajištění provozu nelze zaručit, že každá paní učitelka bude ve své skupině 15 žáků, také pedagogičtí pracovníci […]

, , ,

ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY – INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Od 25. 5. 2020 prosíme žáky 9. ročníku, aby z provozních důvodů vstupovali do budovy školy po 8:00, přípravné konzultace budou začínat v 8:15 – děkujeme. Od 11. 5. 2020 mohou žáci 9. ročníku do školy docházet ke konzultacím k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy –  rozpis těchto konzultací níže. Tyto konzultace budou […]

UKONČENÍ A HODNOCENÍ (KLASIFIKACE) – 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2019/2020

Ukončení 2. pololetí školní roku 2. pololetí školního roku bude ukončeno v pátek 26. 6. 2020, všichni pedagogové jsou k dispozici i v pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Hodnocení na vysvědčení – klasifikace za 2. pololetí Podle vyhlášky […]

Školní psycholog – nabídka podpory a konzultací

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, milé žákyně, náš školní psycholog pan dr. Beroušek od 11. 5. 2020 bude opět přítomen ve škole v původních termínech, tzn. středa 7:30 – 13:30 + čtvrtek 7:30 – 11:30. Stále platí i možnost poskytování konzultací a psychické podpory prostřednictvím skype adresy: psycholog-berousek@outlook.cz je možno nechat vzkaz. Samozřejmě že […]