Ve šd 1.B si děti rády hrají ponejvíce s dřevěnými kostkami a s Legem. Po obědě si často čteme dětskou literaturu- nyní pohádky Josefa Lady a posléze si o obsahu pohádky povídáme a někdy jej i výtvarně ztvárníme. Děti rády kreslí a proto s obrázky hrajeme i interaktivní hry v poznávání kresby- co to je? Dále hrajeme hry- Na barvy, Na schovávání předmětů, Pantomimu a hra Kdo jsem. Snažím se dětem vytvořit příjemné „odpočinkové“ prostředí s důrazem na bezpečnost a základní pravidla hygieny, společenského chování a respektu jeden k druhému.

Ivana Lehovcová