V měsíci únoru se šd 1.B věnovala jejich kmenová vychovatelka Ivana Lehovcová a dále po dobu její nepřítomnosti:  Blanka J., Zuzana K. a Míša S.

 

Z aktivit vybíráme:

  • Výtvarná č.: Výroba domečku pro děti z papírových krabic a jeho vymalování dětmi, výroba masopustních karnevalových masek
  • Preventivní aktivity pro 1.tř – Osobní bezpečí – www.zachrannykruh.cz, výuková dvd
  • Literárně dramatická a hudební činnost – divadlo online Čert a Káča, poslech českých písniček pro děti, poslech relaxační hudby, pohádka Pipi dlouhá punčocha, rozpoznávání hudebních nástrojů a zvuků, V. Chaloupek – povídání o lišce, vydře, vlku a medvědu
  • Naučně/poznávací č.: Zvířata v zimě- zazimování, život, potrava,.. Vlastivědná vycházka – poznávání staveb a pamětihodností Prahy z kopce Parukářka, Roboti budoucnosti, Povídání o vodě a jejich skupenstvích, Tradice a zvyky Masopustu
  • Relaxační: Atistresové a tématické omalovánky, vycházky na dětská hřiště, bobování, stavění sněhuláků, zimní radovánky…tvoření ze stavebnic Lego a Knext, interaktivní hry se zaměřením na kooperaci a empatii, luštěnky/kvízy/hádanky