Po delším čase jsme zas všichni spolu a rádi ve škole… není nad zdravý pohyb venku v jarní rozkvetlé přírodě (v parku a na hřištích),  později i ve škole.. švihadla, létající talíř, pétanque, dobrovolný vytrvalostní běh, fotbal, vybíjená, trénink v koordinaci na prolézačkách, pohybové hry – to vše máme moc rádi… avšak nezůstalo jen u vycházek, došlo i na interaktivní hry a kvízy v sekci „prevence pro děti na prázdniny“ na téma: Mimořádné události – povodně, vichřice, požáry, tonutí.. na  výtvarná tvoření, hrané divadlo, filmové představení v kině Aero, odpolední čtení nahlas zajímavých příběhů/pohádek a další aktivity v rámci získávání/upevňování dovedností a vědomostí:)