Pravidelné vycházky na dětská hřiště v okolí školy – zde hrajeme kolektivní míčové hry a soutěže, cvičíme na provazových prolézačkách, stavíme si z písku.
Výtvarná a pracovní činnost, malujeme veselé jarní dekorace. Ke svátku MDD jsme navštívili kino Aero – film – Willy a kouzelná planeta. Dětem se pohádka velmi líbila. Hrajeme také různé vědomostní a dovednostní hry a soutěže, stolní, deskové a didaktické hry. Pracujeme a stavíme si ze stavebnice Lego. Čteme si dětskou literaturu, pohádky a dětské časopisy.
Navštívili jsme zábavný Funpark Žirafa v Čestlicích. Děti si tento zábavný park velmi užily.
V letošním poměrně náročném školním roce jsme s dětmi zvládli vše na výbornou.
Tímto chválím celou třídu 1. C. za vzorné chování a velmi pěkné kamarádské vztahy.
Přeji tímto celé třídě a také všem rodičům krásné a klidné letní prázdniny. Mnohokrát děkuji všem rodičům za skvělou spolupráce v letošním školním roce.

V. Abrahámová
vychovatelka