Milé děti, vážení rodiče,

již měsíc  běží nový školní rok.  Tentokrát je nám výzvou smíšené oddělení šd prvních a čtvrtých tříd zaměřené na vzájemnou spolupráci  pod heslem: „Děti dětem“ s důrazem na rozvoj kladného vztahu k přírodě, rozvoj osobnostních a morálních hodnot, estetického cítění a empatie,  prevence sociálně-patologických jevů, vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, sportu a zodpovědnému chování, neopomeneme ani ITC a základy finanční gramotnosti.

A co nás čeká v tomto školním roce?

Mnoho interních i externích školních akcí, např. dětská filmová představení  v kině Aero, odpolední výlety s CK Hvězdička, vánoční besídka, školní jarmark, charitativní akce pro psí útulek, karneval, vánoční a velikonoční  tradice a zvyky, preventivní aktivity – Environmentální výchova, Osobní bezpečí, Mimořádné události, Šikana a kyberšikana, Dopravní výchova, Základy první pomoci,.. věnujeme se i svátkům- Den Země, Den učitelů, maminek,  tatínků a dětí..

Preferujeme pohyb v přírodě a na dětských hřištích –  v případě špatného počasí pohybové i taneční hry ve třídě.

Nejdůležitější je však pro nás  hrát si a pracovat společně v přátelské a zdravé atmosféře:)