První měsíc byl velmi náročný, ale děti ho zvládly obstojně. Poštěstilo se nám  a dostali jsme možnost jít do kina Aero na krásný film „Ainbo- hrdinka pralesa.“ Bohužel se poté covidová situace zhoršila a my jsme se nemohli zúčastnit dalších akcí.

Nesmutnili jsme dlouho a místo toho jsme si to vynahradili vycházkami po okolí, návštěvami hřišť a různých sportovišť. I uvnitř jsme měli pestrý program. Na podzim jsme se věnovali změnám v přírodě a ukázali jsme si, jak se slaví dušičky u nás, ale i ve světě.

Přišla zima a na řadě byl náš první školní Mikuláš. Děti byly nadšené, dostaly za úkol splnit od Mikuláše, anděla a čerta pracovní list. Kdo pracovní list zvládl vypracovat, dostal sladkou odměnu.  Zbytek prosincových dnů se děti věnovaly vyrábění výrobků do Vánočního balíčku, který si před Vánočními prázdninami odnesly domů. Během prosince proběhla i akce na podporu útulku Voříškov.

Děti také podstoupily besedy v rámci preventivního programu školní družiny s různými tématy od dopravní výchovy přes vztahy mezi kamarády až po osobní bezpečí.

Byly to rušné první 4 měsíce, ale děti byly šikovné a ve všem se snažily udělat maximum.