V průběhu listopadu 2023 se žáci tříd 3. B a 8. C pod vedením třídních učitelek připravovali na společný projekt na téma finanční gramotnost a hospodaření s penězi. Celý projekt pak vyvrcholil na konci měsíce, kdy se naši osmáci vžili do rolí učitelů a pomáhali třeťákům s plněním úkolů na připravených stanovištích. Starší žáci prokázali svou trpělivost, ti mladší zase chuť se od starších spolužáků přiučit něco nového. Projekt proběhl bez jakýchkoli komplikací a všem přinesl mnoho nových znalostí i zkušeností. Těšíme se na další podobné projekty.

Dne 21.6.2022 se družinová oddělení 1.B, 3.A a 3.C vypravila na výlet do Botanicusu v Lysé nad Labem. Během celého výletu bylo krásné počasí a tak si mohly děti užít výlet naplno. Aktivit bylo více než dost a každý si našel nějaké to řemeslo, které ho zaujalo a vyzkoušel si ho. Samozřejmě nesmělo chybět bludiště, kde se naštěstí nikdo neztratil.
Děti odjížděly s výrobky a s úsměvem na tváři.

2. třídy projekt „Poznáváme Česko“

Projekt „Poznáváme Česko“ se na 1. stupni završil červnovými setkáními tříd z různých ročníků. Pro 2. A připravily třídy 5. A přednášku o CHKO Rokytka, Smetanka a Podvinný mlýn a třída 3. A o Klánovickém lese.

Třída 2. B navštívila třídu 4. C, kde čtvrťáci představili našim druháčkům NP Podyjí a CHKO Třeboň, Brdy, Bílé Karpaty, Blaník, Jeseníky, Slavkovský les, Český les, Broumovsko a Labské pískovce. Druháci si tak zopakovali některé chráněné živočichy, které se sami během roku v rámci projektu naučili.

Druhé C předvedla svoje skupinové práce třída 4. B opět na téma CHKO – Krkonoše, Jizerské hory, Křivoklátsko. Pro druháky byly přednášky od jejich starších spolužáků velmi zajímavé a naučné.

 

Mgr. Iva Hauftová

 

 

 

 

 

Milí rodiče,

ve čtvrtek 12.5. navštívilo oddělení  ŠD (1.B a  3.C) KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC nacházející se na Andělu.

Byli jsme uchváceni obrovskými modely a jejich propracovaností a děti nevěděly, kam se podívat jako první. Děti měly prohlídku i s doprovodným programem na téma DOPRAVA. Tento program byl připraven Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, která nám i umožnila návštěvu zcela zdarma. Prohlídka byla oživena několika interaktivními stanovišti, kde si děti mohly vyzkoušet jezdit s autíčky na ovládání nebo řídit autobus, vlak dokonce i tramvaj.

Výlet se povedl a jsem ráda, že všichni odcházeli s úsměvem na rtech.

 

Ve čtvrtek 17.3. měli žáci z prvních tříd návštěvu z Mateřské školy Vozová. Předškoláci přišli nahlédnout do výuky a seznámit se s prostředím naší školy.  Děti společně plnily úkoly, počítaly a učily se správný úchop tužky. Na konci byl každý předškoláček odměněn malým dárečkem, který jim děti z naší školy vyrobily. Věříme, že se jim u nás ve škole líbilo a těšíme se na ně již brzy v dubnu u zápisu.

První měsíc byl velmi náročný, ale děti ho zvládly obstojně. Poštěstilo se nám  a dostali jsme možnost jít do kina Aero na krásný film „Ainbo- hrdinka pralesa.“ Bohužel se poté covidová situace zhoršila a my jsme se nemohli zúčastnit dalších akcí.

Nesmutnili jsme dlouho a místo toho jsme si to vynahradili vycházkami po okolí, návštěvami hřišť a různých sportovišť. I uvnitř jsme měli pestrý program. Na podzim jsme se věnovali změnám v přírodě a ukázali jsme si, jak se slaví dušičky u nás, ale i ve světě.

Přišla zima a na řadě byl náš první školní Mikuláš. Děti byly nadšené, dostaly za úkol splnit od Mikuláše, anděla a čerta pracovní list. Kdo pracovní list zvládl vypracovat, dostal sladkou odměnu.  Zbytek prosincových dnů se děti věnovaly vyrábění výrobků do Vánočního balíčku, který si před Vánočními prázdninami odnesly domů. Během prosince proběhla i akce na podporu útulku Voříškov.

Děti také podstoupily besedy v rámci preventivního programu školní družiny s různými tématy od dopravní výchovy přes vztahy mezi kamarády až po osobní bezpečí.

Byly to rušné první 4 měsíce, ale děti byly šikovné a ve všem se snažily udělat maximum.