Dne 17. 3. 2022 se třída VIII. C pod vedením pana třídního učitele a paní asistentky zúčastnila akce Ukliďme svět. Žáci se rozhodli uklidit žižkovský park Parukářka, neboť do parku chodí na tělocvik a na Parukářce sportují a tráví i volný čas. Materiální prostředky na úklid (rukavice a pytle) obstaral Český svaz ochránců přírody. Svoz odpadu zajistila Praha 3, projekt Čistá trojka. Během dvou hodin žáci nashromáždili 16 velkých pytlů odpadu. Stráně parku byly uklizeny od papírků, plastového odpadu a byla též zlikvidována i menší lokání skládka. V rámci akce proběhlo i školení, jak postupovat při nálezu nebezpečného toxického odpadu (jehly a stříkačky). Třídě VIII. C děkujeme za účast a vysoké pracovní nasazení v tomto projektu!