Jarní měsíc březen nás potěšil pěkným počasím, které jsme využili k vycházkám, při kterých jsme pozorovali měnící se přírodu a nastupující jaro. Při našich přírodovědných vycházkách jsme se zabývali tématikou přírody, její ochranou a poznáváním rostlin, stromů a keřů.  S blížícími se svátky jara Velikonocemi si děti kreslily jarní obrázky, vyráběly dekorace a malovaly velikonoční vajíčka. Svými výtvory jsme si vyzdobili nástěnky.
Dne 6. 4. 2022 jsme s dětmi navštívili kino Flora. Děti shlédly krásnou pohádku – „Příšerákovi 2“, Dětem se pohádka velmi líbila.
Společně s třídní učitelkou jsme s dětmi navštívili MUZEUM – DUM  U ZLATÉHO PRSTENU v Praze na téma Velikonoce našich prababiček. Prostřednictvím dětských her a říkanek se děti seznámily s velikonočními zvyky a tradicemi. Ve druhé části programu si děti vyrobily předmět spjatý s velikonočními zvyky – přáníčko. Dětem se návštěva muzea také velmi líbila.
                                                                       V. Abrahámová
                                                                        vychovatelka