Školní družina pro děti z 1.C, 2.B a 2.C připravila květnový odpolední výlet s CK Hvězdička do Botanicusu v Ostré nedaleko Lysé nad Labem.

Zde se nachází nově upravená a opravdu krásná středověká vesnička a v ní množství středověkých mistrů svého řemesla – dráteník, hrnčíř, provazník, mýdlař, kameník, papírník, svíčkař, tkadlec, řezbář, kovář, lukostřelec, zlatokop, perníkář, knihtiskař, kožař, razič mincí a další…

Součástí je i oválné středověké tržiště a bylinková zahrada. Při prohlídce jsme si nejprve o každém řemesle něco pověděli a pak si předvedli, jak se co dělávalo… po té jsme si některá řemesla vlastnoručně vyzkoušeli za středověké groše. Počasí plné slunce a cesta tam i zpět autobusem byla skutečně příjemná. V místě jsme našli klid i na svačinu v téměř pohádkovém prostředí.

Na závěr jsme navštívili rozlehlou bylinkovou zahradu plnou zajímavých zákoutí a zelený labyrint, kde jsme si i pohráli.

Z reflexe dětí je patrné, že výlet patří k nejlepším výletům!