Tvoření s jarní tématikou – využívání netradičních výtvarných technik, práce s nejrůznějšími materiály. Vyráběli jsme přáníčka ke svátku Matek. Sportovní činnosti, kolektivní míčové hry a soutěže. Pravidelné přírodovědné, poznávací a rekreační vycházky v okolí školy. Návštěva kulturních a společenských akcí.
Dne 3. 5. 2022 jsme jeli na výlet do Botanicusu v Lysé nad Labem, dětem se výlet velmi líbil.
Ke svátku MDD jsme uspořádali výlet do zábavného parku Žirafa v Průhonicích. Děti si toto zábavné odpoledne velmi užily. Dále dne 15. 6. půjdeme s dětmi do kina Aero a film „Proměna“.

Vážení rodiče,
chválím celou třídu 2. C. za vzorné chování ve školní družině a výborné kamarádské vztahy.
Děkuji tímto za skvělou spolupráci, velmi si také vážím Vaší solidarity a pomoci v souvislosti s naší akcí pro opuštěná zvířátka pro útulek Voříškov. Přeji Vám všem a také dětem krásné a klidné letní prázdniny. Vychovatelka 2.C Vilma Abrahámová