Dne 25. 10. 2022 proběhlo slavnostní předání jmenovacích dekretů zvoleným zástupcům jednotlivých tříd do Žákovských parlamentů 1. a 2. stupně. K předání došlo symbolicky v sále Zastupitelstva MČ Praha 3 na Radnici Prahy 3. Zvoleným parlamentářům pogratulovali ke zvolení a popřáli úspěšnou práci ředitel školy J. Kopecký, koordinátoři M. Dlouhý a M. Černevová a také člen zastupitelstva MČ Praha 3, člen Školské rady ZŠ Lupáčova pan M. Vronský, který žákům představil i expozici Žižkov 1881 – 1922 v Galerii pod radnicí, kterou si poté všichni se zájmem prohlédli.