děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci, pokračujeme v předávání informací ke školnímu roku 2022/2023 tak, aby probíhal úspěšně, klidně, snadno a bezpečně.

Veškeré informace k organizaci školního roku najdete v Průvodci školním rokem –>ZDE<–

O zajímavých aktivitách v každém měsíci se dozvíte ze Školního zpravodaje, který připravují pedagogové i žáci školy společně, na webu je uložen v sekci https://lupacovka.cz/zpravodaj-skoly/

Níže připomínáme další informace k ukončení 1. pololetí školního roku 2022/2023

25. 1. 2023: Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí

27. 1. 2023: Den třídního učitele (volby) – zkrácená výuka 1. st. do 11:40, 2. st. do 12:35

31. 1. 2023: ukončení 1. pololetí, rozdání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

3. února 2023: jednodenní pololetní prázdniny

30. 1. – 2. 2. 2023: bruslení zdarma pod žižkovskou věží – všechny třídy, podle rozpisu, podrobné informace předají žákům a žákyním třídní učitelé

7. února 2023: návštěvní den rodičů ve výuce – elektronické přihlašování proběhne přes web školy

Balíček okamžité pomoci Pražana v oblasti školství

Příjem žádostí na úhradu stravování a školní družiny byl ukončen. Žádosti o příspěvek z Fondu solidarity je možno podávat v průběhu celého školního roku na aktivity spojené výukou či zájmovou činností organizovanou školou (doprava, kurzy, kroužky apod.) Podrobnosti naleznete –>ZDE<–