V józe motivuji děti k toleranci a respektování druhých a nesrovnávání se s ostatními. Děti při cvičení s nikým nesoutěží. Při cvičení reaguji na potřeby dětí a na jejich aktuální problémy. Hravost, opakování cviků a neustálé chválení je předpokladem k úspěchu a dosažení dobrých výsledků.
Učím děti relaxovat v klidu, pohybem a dechem. Důležitý je nácvik plného jógového dechu, po jehož zvládnutí se děti uklidní.  Dále zařazuji cílené asány podle toho, kterou dovednost dítěte chceme podpořit nebo rozvinout. Nácvikem správného držení ovlivňujeme statickou a dynamickou funkci celé páteře, zlepšujeme pohybovou ekonomiku a zajišťujeme správné dechové stereotypy. Protahujeme zkrácené svaly a  posilujeme oslabené svaly.  Cvičíme metodicky na zádech, na břiše, na boku, v kleku a ve stoji.
                                                                         V, Abrahámová – lektorka jógy