Na severním okraji Prahy se rozprostírá malebný kout přírody. Prochází tudy Naučná stezka Satalická bažantnice – Vinořský park – Jenštejn. V pátek 21.6. tudy putovala i třída prvňáčků s p. uč. Bovo a vych. Poborskou.

Děti cestou slyšely mnoho zajímavých věcí o zvířatech, rostlinách, způsobu života, původu krajinných i stavebních prvků. V Bažantnici založené v 18. stol. rodem Černínů si prohlédly původní chráněné duby letní. Prošly starou kaštanovou alejí. V příjemně chladném údolí mezi pískovcovými skalami viděly puklinu s pramenem, jeskyni, skalní reliéfy a rybníčky.

Po svačince na hřišti v Podskalí nabraly dalších sil pro cestu podél Vinořského potoka až na hrad Jenštejn. Zřícenina gotického vodního hradu poskytla dětem výhled z 22m vysoké věže, kde se nachází hladomorna a kaple. V patrech věže jsou vystaveny středověké zbraně, nádobí a kožešiny. V přilehlém přízemním domku je starý kamenný byt a model hradu.  

Před zpáteční cestou na zastávku autobusu ve Vinoři čekal děti odpočinek s posilněním na hřišti V Katovičkách. Celou 8 km dlouhou trasu i cestování MHD zvládly děti na výbornou.