PLAVECKÝ KURZ 5. ROČNÍK 31. 10. – 4. 11. 2022

Ve dnech 31. 10. – 4. 11. 2022 se uskuteční plavecký kurz žáků 5. ročníku v hotelu Fontána, Lipno. Informace o platebních podmínkách – specifický symbol – byly předány zákonným zástupcům na konci minulého školní roku. Kromě prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti s datem odjezdu a evidenční karty zdravotní pojišťovny (budou se vybírat až u autobusu)  je třeba ostatní dokumenty odevzdat třídní učitelům ve škole do 19. 10. 2022. Pobyt začíná v pondělí 31. 10. 2022 obědem, končí v pátek 4. 11. 2022 obědem + svačina na cestu.

–>INFOKARTA HOTEL

–>POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI – odevzdat při odjezdu 31. 10. 2022 u autobusu

–>ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST – odevzdat paní třídní učitelce do 19. 10. 2022

zdravotní způsobilost je platná 2 roky, ale musí platit nejméně do 4. 11. 2022

–>INFORMACE PŘED ODJEZDEM

–>KARTA ÚČASTNÍKA – odevzdat paní třídní učitelce do 19. 10. 2022

EVIDENČNÍ KARTA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY – odevzdat spolu s pravidelně užívanými léky při odjezdu u autobusu zdravotníkovi (H. Šípová)