PLAVECKÝ KURZ 5. ROČNÍK 27. 9. – 1. 10. 2021

Ve dnech 27. 9. – 1. 10. 2021 se uskuteční plavecký kurz žáků 5. ročníku v hotelu Bezděz, Staré Splavy. Informace o platebních podmínkách – specifický symbol – předáme zákonným zástupcům na začátku školního roku. Kromě prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti (musí být s datem odjezdu a bude se vybírat až u autobusu) a základních informací je třeba ostatní formuláře odevzdat třídní učitelům nejpozději do 17. 9. 2021. Pobyt začíná v pondělí 27. 9. 2021 obědem, končí v pátek 1. 10. 2021 obědem.

–>ZÁKLADNÍ INFO

–>POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI

–>BEZINFEKČNOST COVID

–>ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

–>INFORMACE PŘED ODJEZDEM

–>KARTA ÚČASTNÍKA