Hned druhý den po návštěvě Mikuláše a jeho družiny jsme vyrazili do Hudebního divadla v Karlíně na divadelní představení Alenka v Říši divů.

Musím celou třídu pochválit jak za dodržení vhodného oblečení, tak za chování po celou dobu představení.

I naši třídu navštívil minulý týden Mikuláš se svými nebeskými i pekelnými společníky. Největší hříšníky celá akce vyděsila už s předstihem a raději zůstali doma. Možná i z toho důvodu zůstává počet žáků ve třídě stejný 🙂 Na umělecký projev třídy se můžete podívat na videu v závěru prezentace.

V pátek 23. září se 6.B vypravila do Ústřední knihovny. Hlavním cílem naší výpravy bylo, aby se ze všech žáků oficiálně stali čtenáři. A to se podařilo!  Po seznámení s knihovnou čekala žáky beseda na téma zpracování referátu. Na závěr pak měli čas si knihovnu znovu projít a vybrat si i nějaké pěkné čtení domů.