Páté ročníky ZŠ Lupáčova úspěšně absolvovaly plavecký kurz na Lipně. Žáci se během tréninků, které probíhaly dvakrát denně, velmi v plavání zlepšili. Užili si vycházky do okolí, sportování na přilehlých hřištích a závěrečnou diskotéku.