Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech:
Živá a neživá příroda, planeta Země, potravní řetězec. Buňky a mikroskopování buněk. Viry, bakterie a sinice. Houby a lišejníky. Řasy, prvoci a žahavci. Ploštěnci, hlísti, měkkýši. Kroužkovci, členovci – pavoukovci, vzdušnícovci a hmyz. Ostnokožci. Člověk a příroda