Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech:
Původ a vývoj člověka, lidské rasy. Anatomie člověka – soustava opěrná a pohybová, první pomoc; tělní tekutiny, soustava oběhová, nakažlivé nemoci, první pomoc; soustava dýchací, první pomoc; soustava trávicí (přeměna látek a energie, bilance živin); soustava vylučovací; soustava nervová (duševní hygiena); žlázy s vnitřní sekrecí; smyslová ústrojí (oko a ucho). Rozmnožování a vývoj jedince, plánované rodičovství a pohlavní nemoci.