Žáci během školního roku získají dovednosti v následujících tématech: Pozorování trvalých mikroskopických preparátů, tvorby dočasných mikroskopických preparátů. Pozorování rostlinného materiálu (škrobových zrn, průduchů na listech, vnitřní stavby stonku, kořene a listů, rostlinných barviv, trichomů na těle rostlin).

Výstupem je vlastní prezentace vlastních pozorování v programu PowerPoint