Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech: Základní teorie: hardware a software, internet, bezpečnost na internetu.

Praktické: editor pro úpravu textu a prezentace