Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech:
Vesmír, globus mapy, určování zeměpisné polohy a časová pásma. Výškopis, krajinná sféra, sopky a zemětřesení, atmosféra, zvětrávání. Podnebí, teplotní pásy, hydrosfera, oceány a moře, vodstvo na pevnině. Biosféra, tropické lesy, savany, pouště a polopouště, stepi, lesy, tundry a polární oblasti, život ve vodách oceánu. Afrika a Austrálie.