U příležitosti Dne multikulturalismu (Journée de multiculturalisme), který byl letos zaměřený na podporu technologií ve výuce francouzštiny, proběhla ve Francouzském institutu v pátek 7. října prezentace vzdělávací platformy IFprofs (Institut français profs) pro Českou republiku. Slavnostního spuštění této platformy proběhlo za účastni velvyslance Francouzské republiky a zástupců Ministerstva školství a Národního institutu pro další vzdělávání a dalších partnerů projektu.

IFprofs je v podstatě něco jako sociální síť, která sdružuje 28 zemí a přibližně jeden milion učitelů francouzštiny nebo učitelů, kteří ve francouzštině vyučují jiné předměty. Celá síť by měla sloužit jako prostředí, kde budou dostupné všechny materiály k výuce na jednom místě. Partnery jsou tak různé instituce v České republice, které podporují frankofonii a přislíbily tak sdílení svých informací na této platformě. Namátkou je to třeba francouzská sekce Radio Praha (zvukové reportáže, články), francouzské knihkupectví Amadito & Friends (informace o literatuře pro děti), Sdružení učitelů francouzštiny, Campus France (o možnostech výměnných pobytů a studia ve Francii), Alliance française a další. Cílem bylo, aby byla česká verze přizpůsobená našemu prostředí a potřebám našich učitelů.

Během slavnostní ceremonie bylo zdůrazněno, že francouzština není pouze jazyk kultury, ale také druhý nejvyučovanější jazyk v Evropě, druhý nejvyučovanější jazyk vůbec, třetí nejpoužívanější jazyk v oblasti obchodu a čtvrtý nejpoužívanější jazyk na internetu. Tato stručná statistika jen ukazuje, že žáci, kteří si francouzštinu zvolili na naší škole jako svůj druhý cizí jazyk, si rozhodně nevybrali špatně a určitě budou mít dost příležitostí francouzštinu použít ať už během studia, nebo později.

http://ifp.cz/Focus-sur-le-numerique-educatif-a?lang=cs