Entries by Linda Jedličková Braunová

Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

Naše škola je členem Sítě přidružených škol UNESCO, která spojuje 53 základních škol a 36 středních škol a gymnázií. Jednou z povinností je pak účast na Valném shromáždění, které se v letošním roce konalo v Liberci ve dnech 19. a 20. září. Tento rok jsme měli možnost představit naše aktivity formou ústní prezentace. Na každém […]

,

6.B v knihovně

V pátek 23. září se 6.B vypravila do Ústřední knihovny. Hlavním cílem naší výpravy bylo, aby se ze všech žáků oficiálně stali čtenáři. A to se podařilo!  Po seznámení s knihovnou čekala žáky beseda na téma zpracování referátu. Na závěr pak měli čas si knihovnu znovu projít a vybrat si i nějaké pěkné čtení domů.

,

Přípravný kroužek francouzštiny pro 5. ročník

Milí zájemci o francouzštinu, v letošním školním roce bude kroužek v úterý od 13.10 do 14.10 a to v učebně francouzštiny (95) ve 3. patře. A co vás na kroužku čeká? Naučíte se zábavnou formou základní slovní zásobu (pozdravit, představit se) Budeme se věnovat i francouzským reáliím (kde se francouzština používá a proč, zajímavosti z […]

,

Přípravný kroužek francouzštiny pro žáky 5. ročníku

Milí zájemci o francouzštinu, vzhledem k mému rozvrhu bude kroužek v tomto  školním roce v PONDĚLÍ od 13:15 do 14:15 v učebně francouzštiny č. 95. V případě velkého zájmu je možné přidat hodinu pro další skupinu ve čtvrtek od 14:15 do 15:15 (min. počet dětí v obou skupinách je 10). Na kroužku budeme pracovat s […]

7. A má novou učebnu

Třída 7.A dostala po jarních prázdninách opožděný vánoční dárek – nově vymalovanou učebnu a nové lavice. Na fotografiích níže se můžete podívat na stav „před“ a „po“. Jsme moc rádi, že se obě věci nakonec povedlo zdárně realizovat a máme tak kolem sebe hezčí prostředí.

, ,

Konverzace ve francouzštině – Ma journée (Můj den)

Žáci 6. ročníku měli v rámci projektu „Ma journée“ zužitkovat látku probíranou v hodinách francouzštiny (hodiny a časování zvratných sloves, jako je např. vstávat, česat se, čistit si zuby atd.). Měli si vybrat jeden svůj den a celý ho popsat pomocí krátkých vět ve francouzštině a obrázků. Projekt pak prezentovali před třídou v rámci našich […]

, ,

Konverzace ve francouzštině – Les pays francophones

Žáci 6. ročníku mají kromě hodin francouzštiny také jednu hodinu konverzace. Protože jsou žáci začátečníci, děláme různé projekty, které souvisí s probíranou látkou a zároveň žáky seznamují s reáliemi nebo kulturou. Prvním projektem bylo poznávání zemí, kde je jedním z oficiálních jazyků francouzština. Žáci si danou zemi mohli vybrat sami. V hodinách pak dohledávali požadované […]

7. A – akce v měsíci září

V září se třída 7.A zúčastnila dvou akcí. Hned na začátku školního roku připravila organizace Dekra program Jedu s přehledem. Program měl dvě hlavní části. První část tvořila přednáška o bezpečném chování dětí jako účastníků provozu. Druhá část byla více praktická. Žáci byli rozděleni na několik skupin a střídali se na různých stanovištích, kde si […]