Entries by Linda Jedličková Braunová

, ,

6.B v Národním divadle

V pondělí 22. května se třída 6.B zúčastnila divadelní dílny s názvem Národní hoří. Pod vedením lektora jsme prošli všemi fázemi, které předcházely definitivnímu otevření Národního divadla. Začali jsme historickým kontextem, pokračovali jsme výběrem peněz, volbou základního kamene (na ten jsme si i poklepali kladívkem), řešili jsme výzdobu a nakonec posílali morseovkou zprávu o požáru. […]

,

Gastronomie na hodinách francouzštiny – 7. ročník

Se 7. ročníkem jsme se na hodinách francouzštiny učili o jídle. Začali jsme slovní zásobou (ovoce, zelenina, maso, mléčné výrobky, nápoje). Postupovali jsme k jednotkám množství, vše doprovázeli odpovídajícími gramatickými pravidly a nakonec jsme se za tu námahu rozhodli odměnit a zároveň převést všechny znalosti do praxe. V rámci dlouhodobého projektu si tak žáci měli […]

,

6.B v divadle

Hned druhý den po návštěvě Mikuláše a jeho družiny jsme vyrazili do Hudebního divadla v Karlíně na divadelní představení Alenka v Říši divů. Musím celou třídu pochválit jak za dodržení vhodného oblečení, tak za chování po celou dobu představení.

, ,

Mikuláš v 6.B

I naši třídu navštívil minulý týden Mikuláš se svými nebeskými i pekelnými společníky. Největší hříšníky celá akce vyděsila už s předstihem a raději zůstali doma. Možná i z toho důvodu zůstává počet žáků ve třídě stejný 🙂 Na umělecký projev třídy se můžete podívat na videu v závěru prezentace.

Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

Naše škola je členem Sítě přidružených škol UNESCO, která spojuje 53 základních škol a 36 středních škol a gymnázií. Jednou z povinností je pak účast na Valném shromáždění, které se v letošním roce konalo v Liberci ve dnech 19. a 20. září. Tento rok jsme měli možnost představit naše aktivity formou ústní prezentace. Na každém […]

,

6.B v knihovně

V pátek 23. září se 6.B vypravila do Ústřední knihovny. Hlavním cílem naší výpravy bylo, aby se ze všech žáků oficiálně stali čtenáři. A to se podařilo!  Po seznámení s knihovnou čekala žáky beseda na téma zpracování referátu. Na závěr pak měli čas si knihovnu znovu projít a vybrat si i nějaké pěkné čtení domů.

,

Přípravný kroužek francouzštiny pro 5. ročník

Milí zájemci o francouzštinu, v letošním školním roce bude kroužek v úterý od 13.10 do 14.10 a to v učebně francouzštiny (95) ve 3. patře. A co vás na kroužku čeká? Naučíte se zábavnou formou základní slovní zásobu (pozdravit, představit se) Budeme se věnovat i francouzským reáliím (kde se francouzština používá a proč, zajímavosti z […]

,

Přípravný kroužek francouzštiny pro žáky 5. ročníku

Milí zájemci o francouzštinu, vzhledem k mému rozvrhu bude kroužek v tomto  školním roce v PONDĚLÍ od 13:15 do 14:15 v učebně francouzštiny č. 95. V případě velkého zájmu je možné přidat hodinu pro další skupinu ve čtvrtek od 14:15 do 15:15 (min. počet dětí v obou skupinách je 10). Na kroužku budeme pracovat s […]

7. A má novou učebnu

Třída 7.A dostala po jarních prázdninách opožděný vánoční dárek – nově vymalovanou učebnu a nové lavice. Na fotografiích níže se můžete podívat na stav „před“ a „po“. Jsme moc rádi, že se obě věci nakonec povedlo zdárně realizovat a máme tak kolem sebe hezčí prostředí.