Entries by Linda Jedličková Braunová

,

Přípravný kroužek francouzštiny pro žáky 5. ročníku

Milí zájemci o francouzštinu, vzhledem k mému rozvrhu bude kroužek v tomto  školním roce v PONDĚLÍ od 13:15 do 14:15 v učebně francouzštiny č. 95. V případě velkého zájmu je možné přidat hodinu pro další skupinu ve čtvrtek od 14:15 do 15:15 (min. počet dětí v obou skupinách je 10). Na kroužku budeme pracovat s […]

7. A má novou učebnu

Třída 7.A dostala po jarních prázdninách opožděný vánoční dárek – nově vymalovanou učebnu a nové lavice. Na fotografiích níže se můžete podívat na stav „před“ a „po“. Jsme moc rádi, že se obě věci nakonec povedlo zdárně realizovat a máme tak kolem sebe hezčí prostředí.

, ,

Konverzace ve francouzštině – Ma journée (Můj den)

Žáci 6. ročníku měli v rámci projektu „Ma journée“ zužitkovat látku probíranou v hodinách francouzštiny (hodiny a časování zvratných sloves, jako je např. vstávat, česat se, čistit si zuby atd.). Měli si vybrat jeden svůj den a celý ho popsat pomocí krátkých vět ve francouzštině a obrázků. Projekt pak prezentovali před třídou v rámci našich […]

, ,

Konverzace ve francouzštině – Les pays francophones

Žáci 6. ročníku mají kromě hodin francouzštiny také jednu hodinu konverzace. Protože jsou žáci začátečníci, děláme různé projekty, které souvisí s probíranou látkou a zároveň žáky seznamují s reáliemi nebo kulturou. Prvním projektem bylo poznávání zemí, kde je jedním z oficiálních jazyků francouzština. Žáci si danou zemi mohli vybrat sami. V hodinách pak dohledávali požadované […]

7. A – akce v měsíci září

V září se třída 7.A zúčastnila dvou akcí. Hned na začátku školního roku připravila organizace Dekra program Jedu s přehledem. Program měl dvě hlavní části. První část tvořila přednáška o bezpečném chování dětí jako účastníků provozu. Druhá část byla více praktická. Žáci byli rozděleni na několik skupin a střídali se na různých stanovištích, kde si […]

,

Přípravný kurz francouzského jazyka pro 5. ročník

Kroužek francouzštiny je zejména pro žáky 5. ročníku, kteří si v budoucnu chtějí zvolit francouzštinu jako druhý cizí jazyk. Kroužek je ale i pro žáky, kteří by si rádi francouzštinu vyzkoušeli nebo se naučili základy dalšího cizího jazyka. Kroužek se v letošním roce koná 1x týdně 60 minut a to v úterý od 13.15. do […]

,

Mon emploi du temps – můj rozvrh

Na hodinách francouzské konverzace se žáci učili, jak se řeknou různé předměty ve škole a jak vůbec vypadá škola u nás a ve Francii. Protože máme ve skupině rodilého mluvčího, měli jsme všechny informace z první ruky. Cílem projektu bylo, aby žáci ovládali slovní zásobu a dokázali říct, který předmět je jejich oblíbený, který je […]

La France, c´est ….

V rámci hodin konverzace žáci zpracovávali projekt o Francii a o tom, co je pro ni typické. Zjistili jsme, že existuje mnoho oblastí, kde tato země zanechala nějakou stopu. Nejčastěji jsme samozřejmě narazili na módu a gastronomii, ale i řadu osobností ze světa kultury. Celý projekt začal tím, že žáci vytvořili myšlenkovou mapu se vším, […]

6.A: Dílna „Jdeme do divadla!“

V pondělí 21.1. se třída 6.A zúčastnila dílny s názvem „Jdeme do divadla!“. Cílem bylo zjistit, jaké chování nám vadí v divadle a jaké chování bychom naopak uvítali. Žáci si nejdříve vylosovali, do jaké skupiny patří – správňáci nebo rošťáci. Podle zaměření své skupiny pak společně vymysleli příklady slušného nebo neslušného chování. Jedna skupina dané […]