Kroužek je určený zejména pro žáky 5. ročníku, kteří si chtějí zvolit francouzštinu jako svůj druhý cizí jazyk od 6. ročníku nebo se prostě jen chtějí seznámit s francouzštinou a rozhodnout se později. Cílem není pouze naučit se základy francouzštiny, ale také seznámit se s francouzskou kulturou, gastronomií a reáliemi vůbec. Zkrátka poznat francouzštinu všemi smysly. Ve školním roce 2015/2016 jsme proto ochutnávali francouzské sýry a palačinky, poslouchali francouzské písně a zpracovávali řadu menších projektů (např. Les animaux fantastiques, Ma famille, Le corps humaine – prezentace na webu školy v rubrice Cizí jazyky).

Mezi probíraná témata patří čísla, abeceda, měsíce, dny v týdnu, rodina, symboly Francie, města ve Francii, Francie v Evropě, názvy zemí, zvířata, části těla a další. Většina témat vychází ze zájmu žáků.