Entries by Kamila Kubrová

,

Přijímací řízení na gymnázia, čtyřleté maturitní obory a učební obory ve školním roce 2023/2024

    Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 9. ročníku, milí žáci, v tomto článku vždy najdete aktualizované informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024. Co je nyní aktuální: Do 30. 11. 2023 musí být ve středních školách a konzervatořích, kam se konají talentové zkoušky, odevzdané přihlášky. Přihlášky vyplním já ze […]

, ,

Školní participativní rozpočet 2023 – výsledky hlasování

V počátečních měsících školního roku 2023/2024 opět dostali žáci naší školy příležitost v rámci školního participativního rozpočtu navrhnout vylepšení školního prostředí. Participační rozpočet probíhá pod záštitou Městské části Praha 3, která škole poskytla finanční prostředky. Níže jsou uvedeny čtyři návrhy, které se v třídních hlasováních objevily nejčastěji, a byly tedy zařazeny do celoškolního hlasování, které […]

,

Školní zpravodaj – září 2023

Vážení zaměstnanci, rodiče, příznivci školy, milé žákyně, milí žáci, po letních prázdninách se opět hlásí redakční rada Školního zpravodaje! Výběr z akcí, které se ve škole i mimo ni udály v měsíci září, přináší první číslo našeho měsíčníku. zpravodaj září 2023

,

Projekt společnosti Post Bellum Příběhy našich sousedů

Na jaře 2023 se žáci naší školy zúčastnili pamětnického projektu Příběhy našich sousedů organizovaného společností Post Bellum. Čtyři pracovní týmy žákyň a žáků 9. ročníku zpracovávaly příběhy čtyř pamětníků, kteří svůj život, nebo jeho významnou část, spojili se Žižkovem, či městskou částí Praha 3. Ve spolupráci s odborníky z Českého rozhlasu žáci přetvořili již předtočené […]

,

Cyklistický kurz 8. ročníku 18. 9. – 22. 9. 2023

Ve dnech 18. 9. – 22. 9. 2023 se uskuteční cyklistický výcvikový kurz žáků 8. ročníku v okolí Veselí nad Lužnicí. V případě zájmu je třeba kompletně vyplněnou přihlášku odevzdat učitelům tělesné výchovy nejpozději do 30. 6. 2023, poté již nebude možné další zájemce přihlásit! Informace o platebních podmínkách jsou v souboru CYKLO INFO níže. […]

,

Osvětové setkání projektu OPEN 58

Ve středu 19. 4. v naší škole proběhlo osvětové setkání projektu OPEN 58. Projekt je zaměřen na demokratickou kulturu, rozvíjení demokratického vzdělávání. Žáci 9.B připravili videomedailonek o průběhu projektu, ve kterém zpracovali výjezd do mlýnu Kačice, třídní volby prvků do společného prostoru a dubnový projektový den, kdy byl na základě demokratické volby naprosté většiny žáků […]

,

Komunitní den v rámci programu Cirkulární škola

Dne 3. dubna se v ZŠ Lupáčova v rámci programu Cirkulární škola – součásti Krajského akčního plánu inovace ve vzdělávání – konala premiéra Komunitního dne, který nabízel hostům z řad našich žáků i veřejnosti tři činnosti spojené s environmentální výchovou: SWAP neboli výměnu hraček, školních pomůcek, oděvů či knih, dále pak aktivitu Upcykluj i ty!, […]

,

Mezigenerační setkávání – VII. A v Domě s pečovatelskou službou Roháčova

Ve čtvrtek 23. 2. jsme se třídou vyrazili na první společnou návštěvu do domova s pečovatelskou službou. Můžeme se pochlubit tím, že jsme první třídou na 2. stupni, která tuto akci uspořádala. Na návštěvu seniorů jsme si připravili zajímavé otázky a také karbanátky, bublaninu, ovoce, chipsy, chlebíčky, sušenky, buchty a další dobroty, které jsme jim na […]