Entries by Kamila Kubrová

,

Přijímací řízení na gymnázia, čtyřleté maturitní obory a učební obory ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci, v přílohách níže jsou informace pro žáky, kteří neuspěli ve 2. kole přijímacího řízení na střední školy: Nevzali mě ve 2. kole. Jak dál 7kroků, když mě nevzali na střední školu   Dotazy můžete zasílat na adresu prihlaskynastredni@msmt.cz.   Mgr. Kamila Kubrová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, 777 477 981, […]

,

Fyzikální exkurze 8. ročníku do Techmanie

Ve čtvrtek 9. 5. se uskutečnila fyzikální exkurze žáků 8. ročníku do plzeňského Techmania Science Centra. Ve dvou rozsáhlých objektech čekala na žáky interaktivní expozice rozdělená tematicky na mnoho vědních oborů z oblasti fyziky, biologie, matematiky, chemie, astronomie, kriminalistiky a dalších věd. Během čtyřhodinové návštěvy si žáci mohli vyzkoušet řadu exponátů doslova na vlastní kůži, […]

,

Meziparlamentní zasedání v ZŠ Lupáčova

Během měsíce května se uskutečnilo velké žákovské meziparlamentní zasedání. Parlament ZŠ Zeleneč navštívil naše propojené žákovské shromáždění prvního a druhého stupně. Velkým přínosem byla společná diskuze a vzájemná výměna zkušeností, které se týkají praktického fungování žákovského parlamentu. Koncem měsíce nás přišel podpořit i místopředseda parlamentu Gymnázia U Libeňského zámku, který je též absolventem ZŠ Lupáčova […]

,

VI. C uklízela Česko na Parukářce

V rámci celonárodní akce Ukliďme svět zorganizovala třída 6.C důležitý úklid žižkovského parku Parukářka. Žáci úspěšně uklidili velkou část parku a nashromáždili desítky pytlů odpadu. Celá akce též probíhala jako soutěž. Byla vyhlášena kategorie o nejvíce bizarní nález a konečný počet nashromážděných pytlů. Součástí úklidu se staly i zajímavé diskuze s místními občany, kteří oceňovali […]

,

Lyžařský kurz žáků 7. ročníku 2024

24. 3. 2024 v poledne jsme přijeli na lyžařský kurz tříd 7. ročníku do horské chaty Protěž v Peci pod Sněžkou. K našemu velkému překvapení nás vítal poletující sníh. Kopec k chatě jsme vyšlapali rychle a po obědě a ubytování jsme byli rozřazení do družstev Svišťů, Žab, Lam, Ještěrek, Koal a Gepardů. Večer jsme se […]

,

Sdílená radost z vánočního jarmarku

Vážení zaměstnanci, rodiče, zákonní zástupci žáků, příznivci školy, milé žákyně, milí žáci, vraťme se krátce k vánočnímu jarmarku, který jsme již tradičně v naší škole uspořádali. Své výrobky a vlastnoručně upečené či uvařené dobroty nabízeli ve vánočně vyzdobených stáncích žáci z většiny tříd. Když na konci jarmarku viděli prázdné prodejní pulty, měli ze svého úsilí, […]

, ,

Školní participativní rozpočet 2023 – výsledky hlasování

V počátečních měsících školního roku 2023/2024 opět dostali žáci naší školy příležitost v rámci školního participativního rozpočtu navrhnout vylepšení školního prostředí. Participační rozpočet probíhá pod záštitou Městské části Praha 3, která škole poskytla finanční prostředky. Níže jsou uvedeny čtyři návrhy, které se v třídních hlasováních objevily nejčastěji, a byly tedy zařazeny do celoškolního hlasování, které […]

,

Projekt společnosti Post Bellum Příběhy našich sousedů

Na jaře 2023 se žáci naší školy zúčastnili pamětnického projektu Příběhy našich sousedů organizovaného společností Post Bellum. Čtyři pracovní týmy žákyň a žáků 9. ročníku zpracovávaly příběhy čtyř pamětníků, kteří svůj život, nebo jeho významnou část, spojili se Žižkovem, či městskou částí Praha 3. Ve spolupráci s odborníky z Českého rozhlasu žáci přetvořili již předtočené […]

,

Cyklistický kurz 8. ročníku 16. 9. – 20. 9. 2024

Ve dnech 16. 9. – 20. 9. 2024 se uskuteční cyklistický výcvikový kurz žáků 8. ročníku v okolí Veselí nad Lužnicí. V případě zájmu je třeba kompletně vyplněnou přihlášku odevzdat učitelům tělesné výchovy nejpozději do 30. 4. 2024, poté již nebude možné další zájemce přihlásit! Informace o platebních podmínkách jsou v souboru CYKLO INFO níže. […]

,

Osvětové setkání projektu OPEN 58

Ve středu 19. 4. v naší škole proběhlo osvětové setkání projektu OPEN 58. Projekt je zaměřen na demokratickou kulturu, rozvíjení demokratického vzdělávání. Žáci 9.B připravili videomedailonek o průběhu projektu, ve kterém zpracovali výjezd do mlýnu Kačice, třídní volby prvků do společného prostoru a dubnový projektový den, kdy byl na základě demokratické volby naprosté většiny žáků […]