Entries by Kamila Kubrová

,

Výsledky projektu Participativní rozpočet do škol – školní zvíře – želva zelenavá, společenské hry na chodby

Na podzim roku 2021 probíhal i v naší škole projekt Participativní rozpočet do škol, v jehož rámci třídy hlasovaly o využití finančních prostředků poskytnutých škole Městskou částí Praha 3.  Nakonec jsme před Vánoci realizovali návrh třídy IV. C, který obsadil 2.místo – na školní chodby jsme nakoupili společenské hry a sedáky pro aktivní odpočinek žáků […]

Školní zpravodaj září a říjen 2021

Vážení zákonní zástupci žáků, pedagogové, zaměstnanci školy, milí žáci, od počátku školního roku opět pravidelně vychází měsíčník ZŠ Lupáčova Školní zpravodaj, v němž jsou zachyceny důležité a zajímavé okamžiky ze života naší školy. V příloze najdete zářijové a říjnové číslo. zpravodaj září 2021 zpravodaj říjen 2021

,

Přijímací řízení na gymnázia a čtyřleté maturitní obory ve školním roce 2021/2022

V úterý 11. 1. 2022 proběhnou ve školní jídelně informační schůzky zákonných zástupců žáků 9. ročníku s výchovnou poradkyní Mgr. Kubrovou k přijímacímu řízení n střední školy: od 17 hodin pro třídy IX. A a IX. B, od 18 hodin pro třídu IX. C. Zákonní zástupci žáků zde dostanou podklady pro vyplnění přihlášek na střední […]

,

Poděkování

Vážení zákonní zástupci žáků, zástupci zřizovatele školy, pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci, slavnostním předáním závěrečných vysvědčení našim žákům jsme v ZŠ Lupáčova 30. června zakončili školní rok 2020/2021. Jeho průběh byl do velké míry poznamenán světovou pandemií Covid 19, která zasáhla i do druhého pololetí roku předešlého. Ve škole jsme se společně setkávali od začátku školního […]

,

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022 – AKTUALIZACE ze dne 20. 5. 2021!

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci, postup po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia je následující: Přijatí uchazeči: do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek ve střední škole (gymnáziu), kam dítě definitivně nastoupí; Nepřijatí uchazeči: vyčkat na rozhodnutí o nepřijetí, napsat a do 3 dnů odeslat odvolání k rukám ředitele střední školy, […]

,

Úspěchy našich žáků ve vědomostních soutěžích ve školním roce 2020/2021

Přestože školní rok probíhá nestandardně a žáci, jejich rodiče a pedagogové pracují v podmínkách distanční výuky, zaznamenali jsme i letos úspěchy našich žáků ve vědomostních soutěžích každoročně vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Všechna dosud uskutečněná kola probíhala online. Všem žákům, kteří se v těchto nelehkých podmínkách soutěží zúčastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci školy […]

,

Průvodce školním rokem 2020/2021

Vážení zákonní zástupci žáků, příznivci školy, vážení učitelé, milí žáci, v příloze naleznete Průvodce školním rokem 2020/2021 a také ohlédnutí za významnými školními akcemi školního roku 2019/2020. průvodce 2020_2021 letak_pruvodce 2019_20