Entries by Kamila Kubrová

,

VI. C uklízela Česko na Parukářce

V rámci celonárodní akce Ukliďme svět zorganizovala třída 6.C důležitý úklid žižkovského parku Parukářka. Žáci úspěšně uklidili velkou část parku a nashromáždili desítky pytlů odpadu. Celá akce též probíhala jako soutěž. Byla vyhlášena kategorie o nejvíce bizarní nález a konečný počet nashromážděných pytlů. Součástí úklidu se staly i zajímavé diskuze s místními občany, kteří oceňovali […]

,

Lyžařský kurz žáků 7. ročníku 2024

24. 3. 2024 v poledne jsme přijeli na lyžařský kurz tříd 7. ročníku do horské chaty Protěž v Peci pod Sněžkou. K našemu velkému překvapení nás vítal poletující sníh. Kopec k chatě jsme vyšlapali rychle a po obědě a ubytování jsme byli rozřazení do družstev Svišťů, Žab, Lam, Ještěrek, Koal a Gepardů. Večer jsme se […]

,

Školní zpravodaj – únor 2024

Vážení učitelé, rodiče, milí žáci a příznivci ZŠ Lupáčova, níže zveřejňuje redakční rada Školního zpravodaje únorové vydání obsahující informace o některých školních i mimoškolních akcích, které se v tomto měsíci konaly. –>ZPRAVODAJ ÚNOR 2024<–

,

Sdílená radost z vánočního jarmarku

Vážení zaměstnanci, rodiče, zákonní zástupci žáků, příznivci školy, milé žákyně, milí žáci, vraťme se krátce k vánočnímu jarmarku, který jsme již tradičně v naší škole uspořádali. Své výrobky a vlastnoručně upečené či uvařené dobroty nabízeli ve vánočně vyzdobených stáncích žáci z většiny tříd. Když na konci jarmarku viděli prázdné prodejní pulty, měli ze svého úsilí, […]

,

Přijímací řízení na gymnázia, čtyřleté maturitní obory a učební obory ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 9. ročníku, milí žáci, v tomto článku vždy najdete aktualizované informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024. Nejdůležitějším zdrojem informací o středních školách zůstávají jejich webové stránky, kde najdete kódy a charakteristiky oborů, které lze v konkrétní škole studovat, a nejpozději od 31. 1. 2024 […]

,

Školní zpravodaj – prosinec 2023

Vážení zaměstnanci, rodiče, zákonní zástupci žáků, milí žáci, příznivci naší školy, v příloze se můžete seznámit s prosincovými akcemi, které proběhly ve školní budově i mimo ni. Školní zpravodaj pravidelně připravují žáci v hodinách informatických předmětů. zpravodaj prosinec 2023

Školní zpravodaj – listopad 2023

Vážení učitelé, rodiče, příznivci naší školy, milí žáci, v odkazu níže je zveřejněno listopadové číslo Školního zpravodaje, které obsahuje některé zajímavé akce pořádané v rámci výuky i mimo mi. zpravodaj listopad 2023

, ,

Školní participativní rozpočet 2023 – výsledky hlasování

V počátečních měsících školního roku 2023/2024 opět dostali žáci naší školy příležitost v rámci školního participativního rozpočtu navrhnout vylepšení školního prostředí. Participační rozpočet probíhá pod záštitou Městské části Praha 3, která škole poskytla finanční prostředky. Níže jsou uvedeny čtyři návrhy, které se v třídních hlasováních objevily nejčastěji, a byly tedy zařazeny do celoškolního hlasování, které […]